اطلاعیه

مقاله انگلیسی انتخاب مصالح ساختمانی پایدار با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه Hindawi مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1482

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): Hindawi

نام مجله: Advances in Civil Engineering

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

فرضیه: ندارد

مدل مفهومی: ندارد

پرسشنامه : ندارد 

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : انتخاب مصالح ساختمانی پایدار با استفاده از مدل تصمیم‌گیری چند معیاره: مطالعه موردی سنگ کاری در شهر لیدتا ساب سیتی، آدیس آبابا

عنوان کامل انگلیسی:

Selection of Sustainable Building Material Using Multicriteria Decision-Making Model: A Case of Masonry Work in Lideta Subcity, Addis Ababa

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1482)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

در دنیای امروز که نیاز به پروژه های ساختمانی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه مانند اتیوپی،هر از چند گاهی افزایش می یابد مسائل و اصول پایداری توسط متخصصان ساخت و ساز در طول فرآیند انتخاب مصالح اعمال نمی شود. در مرحله اولیه، طراح، مصالحی را که با آنها آشنایی دارد در نظر می گیرد. با این حال، فرض آنها ممکن است کارساز نباشد زیرا ساختاری که قرار است ایجاد شود ممکن است با قبلی متفاوت باشد. بنابراین، طراح باید مسائل پایداری را در طول دوره طراحی در نظر بگیرد. این مقاله ذینفعان ساخت و ساز را در انتخاب مصالح ساختمانی پایدار، به ویژه مصالح سنگ کاری در صنعت ساخت و ساز اتیوپی راهنمایی می کند. این تحقیق در شهر لیدتا ساب سیتی، آدیس آبابا برای شناسایی مصالح ساختمانی پایدار برای کارهای بنایی انجام شد. فرآیند انتخاب به یک عامل بستگی ندارد بلکه به چند عامل بستگی دارد.  شناسایی از طریق بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب مصالح ساختمانی پایدار برای سنگ کاری انجام شد. وزن عوامل شناسایی شده با مقایسه زوجی بین عوامل مورد بررسی تعیین شد. این تحقیق از نوع تجربی است که از فرمول ریاضی، مفهوم ماتریس و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) به عنوان مدل استفاده شده است. در این روش مقایسه‌های زوجی بین معیارها و زیرمعیارها انجام شد تا وزن معیارها یا زیرمعیارها/یا جایگزین ها بر اساس معیارهای مشخص شده محاسبه شود. سپس بر اساس وزن معیارها اولویت بندی شد. در نهایت یک جایگزین با امتیاز بالا انتخاب می شود. این مقاله عامل اصلی موثر بر انتخاب مصالح ساختمانی پایدار برای کار سنگ کاری را  سود اجتماعی، قابلیت عملکرد، پایداری مصالح برای کاهش اثرات زیست‌محیطی، به حداقل رساندن ضایعات، بهره‌وری منابع و هزینه چرخه عمر مواد شناسایی می‌کند. برای هر معیار، تعدادی زیرمعیار وجود دارد. بر اساس معیارهای فوق، ۴ جایگزین (سنگ، آجر، بلوک CEB و بلوک سیمانی) پیشنهاد شد که از بین آنها بلوک CEB انتخاب شد.

ABSTRACT

In today’s world, where the need for construction projects is increasing from time to time, especially in developing countries such as Ethiopia, sustainability issues and principles were not exercised by construction professionals during the material selection process. At the initial stage, the designer considers materials he/she is familiar with. However, their assumption may not work because the structure that is going to be developed may be different from the previous one. Thus, the designer shall consider sustainability issues during the design period. This article will guide construction stakeholders in the selection of sustainable building materials, specifically masonry materials in the Ethiopian construction industry. The research was carried out in the Addis Ababa Lideta subcity, to identify sustainable building materials for masonry work. The selection process is not depending on a single factor rather it depends on multifactors. The identification was carried out through exploring factors affecting the selection of sustainable building materials for masonry work. The weights of identified factors were determined by pairwise comparison among the factors under consideration. The research is of the empirical type which uses mathematical formula, matrix concept, and analytical hierarchy process (AHP) as a model. In this method, pairwise comparisons were made among the criteria and subcriteria so that the weights of the criteria or subcriteria/or alternative on the bases of the indicated criteria were computed. Then, prioritization was made on the bases of the weight of the criteria. Finally, an alternative with a high score shall be selected. The article identifies the major factor affecting the selection of sustainable building materials for masonry work as social benefit, performance capability, sustainability of the material to reduce environmental impact, waste minimization, resource efficiency, and life cycle cost of the material. Under each criterion, there are number of subcriteria contributed to them. On the basis of the above criteria, 4 alternatives (stone, brick, CEB, and cement block) were proposed from which compressed Earth block (CEB) was selected.

۱.Introduction

Infrastructure development and housing projects generously cover the landscape of modern Ethiopia. Even though there are developments, the awareness of the stakeholders towards the selection of sustainable construction materials is not promoted and more of the consumed material is not environmentally friendly. According to Lomite and Kare, the consumption of unsustainable raw materials by the construction industry is accumulating day by day, resulting in a depletion of natural resources and increasing environmental impacts and CO۲ emissions all over the surroundings [۱۲]…

۵.Conclusion

The paper identifies some of the factors, affecting the selection of sustainable building materials for masonry work. The life cycle cost of the materials, waste minimization capability of the material, resource efficiency, environmental impacts of the materials, performance capability of the materials, and the social benefit related to the materials are some of the main criteria or/factors affecting the selection of sustainable materials for masonry work. Each criterion has subcriteria attributed to it…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله انگلیسی مدیریت با ترجمه

مقاله ISI مهندسی صنایع

مقالات ۲۰۲۳ درباره تصمیم گیری با ترجمه

مقاله ۲۰۲۳ در مورد تصمیم گیری چند معیاره

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ درباره AHP

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.