مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک پروژه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M130

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:   ۷

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۹  صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدیریت ریسک پروژه

عنوان انگلیسی:

Project risk management

چکیده فارسی:

فرمت فایل ترجمه pdf  می باشد

هدف – هدف از این مقاله،توسعه درک درستی از مسائل مربوط به مدیریت ریسک پروژه های کتابخانه دیجیتال  و همچنین روش هایی برای کاهش ریسک

طرح/روش/رویکرد – با استفاده از شواهد –این مقاله با استفاده از تحقیقات دیگران در این حوزه ،به تشریح مسائل ریسک درون یک پروژه پرداخته و سپس به تعریف مدلی برای کاهش ریسک در پروژه می پردازد.

یافته ها: در این مقاله در میابیم که درک مدریت ریسک مستلزم درک عواملی است که منجربه ریسک های پروژه می شود. اولین گام در ارزیابی ریسک، شناسایی ریسک میباشد.ریسک های شناسایی شده برای تجزیه و تحلیل و میزان احتمال ریسک استفاده می شود. در حالی که چندین روش برای تجریه و تحلیل ریسکها وجود دارد اکثر مدیران پروژه ،استفاده از انواع فرآیند تصمیم گیری مبتنی بر ماتریس را به دیگر روش ها ترجیح میدهند.مدیران پروژه موفق در ارتباط با احتیاجات خود ،از ارتباطات بوسیله خطوط باز در سرتاسر سازمان استفاده می کنند.

اصالت / ارزش – این مقاله شکاف مدیریت پروژه های دیجیتال را، از طریق درک مسائل مربوط به ریسک پروژه و چگونگی اجتناب از آن پر کرده و در نتیجه احتمال بیمه بیشتر پروژه های خود را به یک نتیجه موفق و رضایت بخش میرساند.

کلید واژه ها: کتابخانه دیجیتال، مدیریت پروژه،مدیریت ریسک ، تجزیه و تحلیل ریسک نقطه نظرات استفاده شده در این مقاله است.

Abstract

Purpose – The aim of this article is to develop an understanding of the issues related to risk management in digital library projects as well as techniques for mitigating risk in these projects. Design/methodology/approach – Using evidence from other research in the area, this article outlines the major risk issues within a project and then defines a model for mitigating risk within a project. Findings – The article finds that understanding the risk management entails understanding the underlying factors that contribute to project risks. These risks are often the same, regardless of the nature of the project. The first step in risk assessment is risk identification. Once risk identification is complete, risk analysis is used to identify the likelihood the risks that have been identified will happen. While there are several formal methods that can be used for risk analysis, many project managers use some type of matrix-based decision process for analyzing and evaluating project risk. The most successful project managers maintain open lines of communication throughout their organizations to stay in touch with constituent’s needs. Originality/value – This article fills a gap in the digital project management literature by helping project managers understand the issues related to project risk and how to avoid them, thereby insuring greater probability their project will come to a successful and satisfying conclusion.

Keywords Digital libraries, Project management, Risk management, Risk analysis Paper type Viewpoint

Introduction

Risk management is something that is more frequently associated with bridge building, mechanical engineering, or actuarial science than digital library projects. Yet, one of the critical aspects of good digital library project planning and management is risk management. One way of defining “risk” is that risk is a problem that has not happened – yet. While this may be a bit simplistic, it does get to the core of the issue a project manager faces: “What are the problems I might encounter while performing this project and how do I avoid them?” Given the critical nature of this question, one might think that risk management would be high on every project manager’s agenda. Unfortunately, risk management is often not given the attention it warrants. This does not necessarily mean that the project manager does not consider the issues related to risk, but rather that often project managers only perform a superficial examination of the issues related to risk and then add a “margin for risk.” This technique, known as “using a WAG[1]” does not work. The reason is simple: the likelihood a WAG will be significantly underestimated is as equal as the likelihood it will be a valid overestimation[2].

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.