اطلاعیه

مقاله ترجمه شده اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M122

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۰۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۶  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده اولویت های منفی در فرآیند تحلیل سلسله مراتبی

عنوان انگلیسی:

Negative Priorities in the Analytic Hierarchy Process

چکیده فارسی:

در تصمیم گیری اغلب معیارهایی وجود دارد که در تضاد با معیارهای دیگر می باشند مثلا مزایا در برابر هزینه ها و فرصتها در برابر ریسک ها قرار دارند و گاهی اوقات لازم است که این معیارها را با استفاده از اعداد منفی (معکوس) تمیز داد.

AHP در مقایسات زوجی گزینه ها نسبت به معیار مزایا ( benefits) برای برآورد اینکه یک گزینه نسبت به گزینه دیگر که با آن مقایسه می شود چه مقدار مزایای بیشتری دارد همواره از مقادیر مثبت استفاده می کند.AHP در روش ایده آل مقادیر نهایی را قرار داده و نتایج آن را برای معیارهای مزایا ترکیب می کند .همین شیوه را می توان برای معیار هزینه ها انجام داد.برای اینکه تعیین کنیم هزینه های یک گزینه چه مقدار بیشتر از گزینه دیگر است حالت ایده آل آن را تشکیل داده و آن را برای معیار های هزینه ترکیب می شود.این کار را بطور مشابه برای فرصتها و ریسکها  نیز می توان انجام داد. بنابراین نیاز است تا چهار مجموعه اولویت بندی را برای رتبه بندی کلی گزینه ها ترکیب کنیم . در این مقاله چندین شیوه متفاوت برای انجام این کار ارائه گردیده است . ابتدا باید مشکل اصلی در فرآیند ترکیب B,R,O,C (مزایا.هزینه ها.فرصتها وریسک ها) حل شود که این کار پیش از این در مقاله ای در سال ۱۹۹۹ با استفاده از رتبه بندی به جای مقایسات زوجی انجام شده است،که در این مقاله توصیف شده و برای برخورد با ترکیب اولویت هایی که در جهت مخالف هستند استفاده شده است . در این مقاله اشاره شده است که هر اولویت بندی مثبت و منفی نیاز به مقدار  متقابل متناسب ندارد .به خاطر اینکه مقدار متقابل ممکن است در عمل وجود نداشته باشد.

کلمات کلیدی :  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی .مزایا – هزینه ها– فرصتها – ریسک ها BOCR تصمیم گیری اولویت های منفی.

 مقدمه

AHP   یک تئوری اندازه گیری ناپیوسته است که اندازه مقادیر را از مقایسات دو به دو و رتبه بندی (RATING) بدست می آورد .در رتبه بندی شدت ها (مثلاً عالی  خیلی خوب ، متوسط ، ضعیف و یا بطور ساده تر بالا، متوسط و پایین) بصورت دو به دو مقایسه می شوند ، و نسبت به هر معیار و هر گزینه ای یکی از شدت ها تخصیص داده  می شود.در هر دوی این روشها (مقایسات زوجی ورتبه بندی) اعداد استفاده شده مثبت می باشند و همچنین اعداد حاصل از آنها نیز مثبت می باشند .علاوه براین هر دوی آنها متعلق به یک مقیاس نسبی می باشد .اما مسایل دنیای واقعی می توانند شامل تفریق دوعددی باشد که حاصل آن نیز منفی شود .در این مقاله ما یک رویه سودمندی را برای استفاده از اعداد مثبت بجای اعداد منفی در اولویت بندی ارائه می کنیم .اینکه میانگین اعداد منفی چیست و چگونه فردی می تواند از همان آغاز اعداد  منفی را مشخص کند هدف اصلی ما می باشد.ما صرفاً علاقمند مقیاس های نسبی منفی هستیم نه مقیاس های فاصله ای و تاکنون هم در ادبیات علمی این امر صراحتاً بررسی نشده است. مدتها قبل در توسعه AHP/ANP  افراد ابعاد منفی و مثبت یک مسئله را با هم جمع  می کردند و هنوز هم هنگامی که افراد تصمیم به خرید یک ماشین دارند این عمل انجام  می شود. با وجود این مشخص شده است که لذت و درد یا سود و ضرر مستقیماً  قابل مقایسه نیستند .مثلا درد حاصل از وارد کردن سوزن به قسمت حساس بدن حالت ضعیف لذت نیست و این به مراتب بهتر است که قسمت حساس بدن را با یک جامعه خزدار لمس کنید تا اینکه آن را با یک سنجاق اندکی زخمی نمایید.

Abstract

In decision-making, there are often criteria that are opposite in direction to other criteria as in benefits (B) versus costs (C), and in opportunities (O) versus risks (R), and sometimes need to be distinguished by using negative numbers. In making paired comparisons of alternatives with respect to a benefits criterion, one always uses the fundamental scale of positive absolute values of the analytic hierarchy process to estimate how much more benefits an alternative yields than the another alternative with which it is compared, puts the final values in the idealized mode of the AHP and synthesizes the results for the criteria under benefits. One does the same for a costs criterion to determine how much more one alternative costs than another, forms the ideal and synthesizes for the costs criteria. Similarly for opportunities and risks. One then needs to combine the four sets of priorities to get the overall ranking of the alternatives. Several different ways are described in the paper for doing this. A fundamental problem in the process of combining the B, O, C, and R had to be solved first and was done by the first author using ratings rather than paired comparisons in an earlier work done in 1999 described in this paper and used to deal with combining priorities that are opposite in direction. It is pointed out in the paper that each of the positive or negative priorities need not have a symmetric opposite value, because the opposite criterion may not exist in practice.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.