اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدلسازی گردش ترافیک در شاهراه های هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:m398

قیمت فایل ترجمه شده:    ۲۵۵۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی با ترجمه مدلسازی گردش ترافیک در شاهراه های هندوستان با استفاده از فنون شبیه سازی

عنوان انگلیسی:

Modeling of Traffic Flow on Indian Expressways using Simulation Technique

چکیده فارسی:

شاهراههای هندوستان بسیار متفاوت از سایر جاده های این کشور می باشند چرا که دوچرخه ها، وسایط دوچرخ، سه چرخ و گاری های حمل حیوانات مجاز به عبور از آنها نبوده و ترافیک عمدتآً متشکل از کامیون ها و اتومبیل ها می باشد. البته تحقیقات چندانی در رابطه با دسته بندی مشخص جاده ها صورت نگرفته است. از این رو در این مقاله درصدد مدل دادن به گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان با ارزیابی واحد اتومبیل عبوری (PCU) یا معادلهای اتومبیل های عبوری (PCE) دسته های متفاوت وسیله نقلیه با میزان متفاوت و کاربرد مدل ریزشبیه سازی، VISSIM بوده ایم. در این مقاله همچنین به دنبال ارزیابی ظرفیت شاهراهها و مطالعه اثرات ترکیب وسیله نقلیه در مقادیر PCU می باشیم. در واقع PCU با افزایش نسبت درجه – ظرفیت و بدون توجه به دسته بندی وسیله نقلیه کاهش می یابد. این مطالعه همچنین نشان داد که در سطح مفروض حجم، PCU مفروض یک وسیله زمانی کاهش می یابد که نسبت آن در جریان بیشتر می شود

مقدمه

در فرهنگ لغت هندوستان، شاهراه عبارت از یک بزرگراه اصلی برای ترافیک موتوری با راههای فرعی جهت سرعت بالا و کنترل کامل دسترسی بوده و دارای جداکننده ها و مبادله های وسیع در جایگاههای متقاطع می باشد. در کل ۶ یا ۸ بزرگراه با وسایط نقلیه سریع وجود دارد. دولت هندوستان شروع به ساخت شاهراهها در دهه اخیر نموده و در حدود ۶۰۰ کیلومتر از این جاده ها در کشور وجود دارد که به عنوان مثال های بارز آن می توان به شاهراههای احمدآباد – وادودارا و مومبای – پنه اشاره نمود. شاهراهها باید در دسته هایی جداگانه از مواردی قرار بگیرند که دربردارنده وسایط نقلیه ای مثل اتوبوس، اتومبیل و کامیون می باشند. شاهراهها عموماً توسط دسته جات وسیله نقلیه مثل دوچرخه، سه چرخه و گاری هایی که در هندوستان مرسوم می باشند قابل دسترسی نیستند، از این رو می توان آنها را به عنوان نیمه راهی بین آزادراهها در کشورهای توسعه یافته مثل ایالات متحده تصور نمود که نسبت بالایی از اتومبیل ها و سایر دسته جات آن در هندوستان حاوی ۱۰ یا بیشتر از وسایلی مثل دوچرخه ، سه چرخه، اتومبیل، اتوبوس و کامیون می باشند.

گردش ترافیک در شاهراههای هندوستان به دو دلیل یک موضوع جالب برای مطالعه می باشد. اول اینکه ترافیک چند رده و همراه با وسایلی مثل اتومبیل و وانت و مانور بالای آنها و نیز وسایل سنگین مثل اتوبوس و کامیون است. سرعت این وسایط نقلیه از ۲۰ تا ۱۰۰ کیلومتر در ساعت متغیر می باشد. دوم اینکه با وجود فقدان وسایلی مثل دوچرخ و سه چرخ که منجر به ترافیک در طول ازدحام می شود، رانندگی در یک شاهراه با مقررات شبه خط بوده، برخی وسایل نقلیه از رانندگی بر مبنای لاین پیروی نموده و بسیاری دیگر نیز آن را انجام نمی دهند. چنین نقصان مقررات خط را می توان به ترکیب فاکتورها یعنی الزام و آموزش نسبت داد. راننده های هندی در مورد اهمیت پیروی از لاین به غیر از سبقت و بالا بردن سرعت آموزش ندیده اند. هیچ دوربین نصب شده در جاده و یا سیستم نمایش مرکزی وجود ندارد که تخطی های صورت گرفته را گزارش نماید. متعاقباً وسایط نقلیه مایل به هرگونه حرکت عرضی در جاده بسته به میزان فضا می باشند. وقتی چنین انواع متفاوت وسایط نقلیه با ویژگیهای متعدد دینامیکی و ثابت در هم آمیخته و در مسیری مشابه حرکت می کنند، گروه متغیر توزیع طولی و عکس وسایط نقلیه از یک زمان به زمان دیگر قابل توجه می باشد. از این رو شاهراهها به عنوان موارد ناهمگون نسبی با ویژگیهای ضعیفی مثل نظام خط باقی    می مانند. با فرض چنین تفاوت قابل توجهی در ماهیت گردش ترافیکی در بزرگراهها در رابطه با سایر انواع جاده ها در هند که آنها را برشمردیم، کارهای تحقیقاتی بسیاری در مورد طراحی یا عملکرد این تسهیلات صورت می گیرد. البته می توان آن را به منشأ اخیر شاهراهها در هند و کمبود تجاربی مثل تحلیل انواع تسهیلات ناهمگون نسبی مرتبط دانست.

Abstract

Expressways in India are vastly different from other roads of the country as bicycles, two-wheelers, three-wheelers and bullock carts are not allowed to ply on these facilities and the traffic essentially consists of cars and trucks. Nevertheless, there is not much research literature specific to these categories of roads. Hence, this work aims to model traffic flow on Indian Expressways by evaluating Passenger Car Unit (PCU) or Passenger Car Equivalents (PCE) of different vehicle categories at different volume levels in a level terrain using the micro-simulation model, VISSIM. This work also aims to evaluate capacity of expressways and to study the effect of vehicle composition on PCU values. It has been found that PCU decreases with increase in volume-capacity ratio irrespective of vehicle category. The study also revealed that at a given volume level, the PCU of a given vehicle category decreases when its own proportion in the stream increases.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.