اطلاعیه

مقاله ترجمه شده توسعه حرفه ای  – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M647

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۵ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۷   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۲۰۰۰ تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  توسعه حرفه ای  – بین مهندسی مجدد و بهبود مداوم

عنوان انگلیسی:

Professional Development – Between Reengineering and Continuous Improvement

چکیده فارسی:

مهندسی مجدد و توسعه مداوم شیوه های افراطی در عمر یک سازمان هستند. مطالعه حاضر تفاوتها و شباهتهای اصلی بین آنها را نشان می دهد. هدف از مطالعه ما، ارائه معانی این دو شیوه در توسعه زندگی فردی است. گرایش به یکی از اینها بستگی به ویژگیهای منحصر به فرد زیادی دارد. آزمایشات انجام شده زیادی وجود دارد که به شخصیت، ذوق برای ریسک، تحقق خودکار از طریق شغل، سازگاری با تغییرات و غیره پرداخته اند. این ازمایشات در یک سیستم نرم افزاری استفاده شده اند . نتایج تناسب هایی را بین مرحله زندگی و مدل توسعه مناسب فردی نشان می دهد.

۱- مقدمه

مهندسی مجدد و توسعه مداوم بر مبنای استانداردهای ISO 9000 به عنوان شیوه های افراطی در عمر یک سازمان در نظر گرفته می شوند.

مطالعات حاضر تفاوتها و شباهتهای عمده بین آنها ( شکل ۱) را نشان می دهند. علاوه بر این، در دوره های اصلی از ارزیابی سازمانها، این دو شیوه می توانند پیرو هم باشند یا حتی یکدیگر را کامل کنند(شکل ۲).

هدف این مطالعه شامل ارائه معانی این دو شیوه در توسعه زندگی فردی است. گرایش به یکی از اینها بستگی به ویژگیهای منحصر به فرد زیادی دارد مانند: سن ، یا مرحله زندگی، شغل، موقعیت شغلی، شخصیت و عقیده با توجه به تغییر و … . هر دو روش نیاز به فرهنگی مناسبی دارند که با ذهنیت فردی و جمعی معین می شود. مت بر فرد تمرکز کرده و اینکه به چه مقدار تمایل به تغییر در زندگی فردی خود دارد تا به اهدافش برسد.

۲- مدیریت تغییر در توسعه فردی از طریق مهندسی مجدد و یا بهبود مداوم

ایده خودنوگرایی که توسط جان گاردنر در ۱۹۸۶مطالعه شده بود نشان می دهد که توسعه خوبخود با تغییرات اجتناب ناپذیری تعیین می شود که ممکن است اتفاق بیفتد. بنابراین، نوگرایی یک فرایند پیچیده است و تنها نواوری و تغییر نیست. جان گاردنر این ایده را به صورت زیر جمع بندی کرده است که: ( در جهان تغییر، فرد همه کاره، یک دارایی گرانبها است) .

توسعه خود بخود شخص به معنی گذر از یک مرحله به مرحله دیگر است، از دوره ای به دوره دیگر، از وضع موجود به نحوی به جهان بهتر که در آن به دنبال راههای برای رسدن به موفقیت حرفه ای و فردی هستیم .

این انرژی کنجاوی ثابت از خودش تغذیه می کند، و منجر به پاداشهایی می شود که موتور تحقیقات و کشفهای جدید را مجدد تغذیه می نماید.

در زمینه مدیریت تغییر ما به تغییرات داخلی (خودخواسته) و خارجی (خواسته جامعه) می پردازیم.

تغییرات اجتناب ناپذیر هستند، اما مهم تر این است که چگونه افراد می تواند خود را با تغییر توسعه جامعه تطبیق داده و از چیزی ناراحت نشوند. این نو گرایی در زمینه مدیریت تغییر فردی را می توان مرحله به مرحله بدست اورد و یا می تواند نیازمند یک تغییر بنیادی و رادیکار در دوره خاصی از توسعه فردی باشد. طرفداران QMSP(سیستم مدیریت کیفیت در زندگی فردی یک نفر بسیاری از مفاهیم مربوط به کیفیت را با  استانداردهای موجود منطبق کرده و چرخه PDCA دمینگ (طرح انجام کنترل عمل) را برای بهبود مداوم در زندگی فردی اعمال می کند. برای مثالف در اینجا شباهتهای زیر در نظر گرفته می شند: وجود سازمان و انسان، محصول/ خدمات و رسیدن/ موفقیت، فرهنگ کیفیت محور و سبک زندگی کمال گرا.