اطلاعیه

مقاله انگلیسی توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M914

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله International Journal of Information Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات: تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی از SME های خدمات صنعتی

عنوان کامل انگلیسی:

Enabling innovation in the face of uncertainty through IT ambidexterity: A fuzzy set qualitative comparative analysis of industrial service SMEs

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M914)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با استفاده از رویکرد پیکر بندی شده، در این مقاله، پیکر بندی های سببی دوسو توانی فناوری اطلاعات (به عنوان مثال قابلیت های فناوری اطلاعات برای بهره برداری و اکتشاف)، قابلیت های پویا (به عنوان مثال، قابلیت های نوآوری و شبکه بندی) و عدم قطعیت محیطی مرتبط با عملکرد نوآوری خدمات در سازمان های کوچک و متوسط (SME).، مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل تطبیقی کیفی مجموعه فازی (fsQCA) از ۶۳ SME  خدمات صنعتی  نشان می دهد که این شرکت ها در شرایط عدم قطعیت بالا، عملکرد نوآوری خدماتی را با سه پیکر بندی متفاوت به دست می آورند. دو پیکر بندی اهمیت قابلیت های اکتشاف فناوری اطلاعات را برجسته می کند (همراه با فقدان قابلیت نوآوری و شبکه بندی در یک پیکر بندی و فقدان قابلیت های شبکه بندی و قابلیت های فناوری اطلاعات برای بهره برداری در دیگری) ،در حالی که پیکر بندی دیگر اهمیت قابلیت های بهره برداری فناوری اطلاعات را برجسته می کند (همراه با قابلیت های نوآوری و شبکه بندی). مطالعه ما با روش های متعددی به ادبیات کمک می کند. به عنوان مثال، با توجه به ویژگی های نتایج مشابه (هم پایانی) رویکرد پیکر بندی شده، نتایج ما نشان می دهد که SMEها می توانند سطح بالایی از عملکرد نوآورانه را از طریق دوسو توانی پیوسته و همزمان فناوری اطلاعات  به دست آورند، در نتیجه یک نقطه شروع برای تطبیق دیدگاه های رقابتی دوسو توانی فناوری اطلاعات فراهم می کند. مشارکت های نظری و عملی دیگر و مسیرهای تحقیقاتی در آینده نیز مورد بحث قرار گرفته است.

کلید واژگان: دوسو توانی فناوری اطلاعات، اکتشاف، بهره برداری، قابلیت های پویا، عدم قطعیت محیطی ، نوآوری خدمات، عملکرد، قابلیت های فناوری اطلاعات، SME، پیکر بندی، نتایج مشابه (پایان مشابه،هم پایانی)

۱.مقدمه

سرمایه گذاری در قابلیت های فن آوری اطلاعات (IT) به مدت طولانی برای عملکرد رقابتی و کسب و کار ها ضروری است (Ravinchandran & Lertwongsatein، ۲۰۰۵). در حقیقت، بیش از ۸۰ درصد از رهبران کسب و کارها باور دارند که  قابلیت های فناوری اطلاعات برای مدل کسب و کارشان ضروری می باشد (ComputerScienceSociety، ۲۰۱۲)…

۵.۳ نتیجه گیری

به طور خلاصه، مطالعه ما یک رویکرد پیکربندی شده را برای نشان دادن مجموعه ای از پیکربندی های سببی هم پایان(با نتایج مشابه) را اتخاذ کرده است که اکودینامیک (اکودینامیک بخشی از اقتصاد کاربردی است که اطلاعات دانش ارزش پولی، استفاده از پول و جریان پول را پوشش می دهد)  دیجیتال SMEهای خدمات صنعتی را مشخص می کند و منجر به حضور و فقدان سطح بالایی از عملکرد نوآوری خدمات می شود…

Abstract

Taking a configurational approach, this paper investigates the causal configurations of IT ambidexterity (i.e., IT capabilities for exploitation and exploration), dynamic capabilities (i.e., innovation and networking capabilities) and environmental uncertainty that are associated to service innovation performance in small and medium-sized enterprises (SMEs). Results from a fuzzy set qualitative comparative analysis (fsQCA) of 63 industrial service SMEs show that these firms attain high service innovation performance with three different configurations under conditions of high uncertainty. Two configurations highlight the importance of IT exploration capabilities (combined with the absence of innovation and networking capabilities in one configuration and with the absence of networking capabilities and IT capabilities for exploitation in another), whereas another configuration accentuates the importance of IT exploitation capabilities (combined with the presence of innovation and networking capabilities). Our study contributes to the literature in multiple ways. For instance, due to the equifinal properties of the configurational approach, our results suggest that SMEs can attain high innovation performance through both sequential and simultaneous IT ambidexterity, thus providing a starting point for reconciling competing views of IT ambidexterity. Other contributions to theory and practice and avenues for future research are also discussed.

Keywords: IT ambidexterity, Exploration, Exploitation ,Dynamic capabilities, Environmental uncertainty ,Service innovation ,Performance, IT capabilities, SME, Configuration ,Equifinality

۱.Introduction

Investments in information technology (IT) capabilities have long been assumed to be essential to the survival and competitive performance of businesses (Ravinchandran & Lertwongsatein, 2005). In fact, more than 80% of business leaders believe IT capabilities to be fundamental to their business model (ComputerScienceSociety, 2012). For example, Canada’s private sector invests an average of $40.6 billion per year in information and communications technology (ICT) (Dhubat, 2015), with the ICT sector accounting for 11.5% of all real gross domestic product (GPD) growth since 2002 (StatisticsCanada). Those numbers make sense when a majority of chief information officers (CIOs) assert that IT capabilities play a key role in enabling change and growth in their businesses (ComputerScienceSociety, 2014–۲۰۱۵).

Reflecting the situation described above, the business value of the firm’s IT capabilities has been one of the defining cores of the information systems (IS) discipline in the last 40 years. The ‘IT-business value’ literature thus focuses on IT capabilities as key enablers of firm performance (Bharadwaj, 2000; Chae, Koh, & Prybutok, 2014; Chen, Wang, Nevo, Benitez-Amado, & Kou, 2015; Liu, Ke, Wei, & Hua, 2013). Given the fact that firms operate in environments where they often face conflicting demands (i.e., the need for exploitation vs. the need for exploration) (Levinthal & March, 1993), recent IS studies have focused in particular on the concept of IT ambidexterity and its effect on performance- related outcomes (Lee, Sambamurthy, Lim, & Wei, 2015; Mithas & Rust, 2016).

۵.۳. Conclusion

In summary, our study has taken a configurational approach to unveil sets of equifinal causal configurations that characterize the digital ecodynamics of industrial service SMEs and that lead to the presence and absence of high levels of service innovation performance. These causal conditions included the sampled firms’ environmental uncertainty, dynamic capabilities and, most importantly for IS research, IT ambidexterity in the form of IT capabilities for exploration and exploitation. In so doing, we hope to have provided added knowledge and further insight on the extent to which and the manner in which SMEs may develop and deploy their IT resources and competences to fuel and manage service innovation.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید عدم قطعیت

مقالات جدید نوآوری سازمانی

مقالات جدید رویکرد فازی

مقالات جدید مدیریت صنعتی

مقالات دید کسب و کارهای کوچک و متوسط 

مقاله جدید مدیریت فناوری اطلاعات