اطلاعیه

مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M546

قیمت فایل ترجمه شده  ۱۵۰۰۰    تومان

تعداد صفحه انگلیسی: ۹

سال نشر: ۲۰۱۵

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۴  صفحه  WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده  ارزیابی تکنولوژی های طرز رفتار با ضایعات بهداشتی با استفاده از یک مدل مرکب تصمیم گیری چند معیاره

عنوان انگلیسی:

Evaluating health-care waste treatment technologies using a hybrid multi-criteria decision making model

چکیده فارسی:

مدیریت ضایعات مراقبت­های بهداشتی  (HCW)اولویت بالای نگرانی محیطی و سلامت عمومی به ویژه در کشورهای در حال توسعه است. تصمیم برای انتخاب یک تکنولوژی بهینه برای دفع ضایعات مراقبت­های بهداشتی، یک مشکل تحلیل تصمیم چند معیاره پیچیده است که هم فاکتورهای کیفی هم کمی را در بر ­میگیرد. ارزیابی تکنولوژی­های رفتار با HCW ممکن است بر مبنای اطلاعات مبهم یا داده های نامطمئن باشد. بعلاوه، می­تواند بین ابعاد مختلف و معیارها، بازخوردها و وابستگی­های چشمگیر وجود داشته باشد. اگرچه، بیشتر مدل­های تصمیم موجود برای HCW، نمی­توانند این روابط مابین رابگیرند. در پاسخ، این مقاله یک مدل تصمیم گیری چند معیاره مرکب جدید (MCDM)، با یکپارچه کردن تکنیک DEMATEL دو تایی و روش MULTIMOORA فازی برای انتخاب گزینه­های رفتار با HCW ارائه می­کند. استفاده از DEMATEL  دو تایی تعدیل شده برای بدست آوردن وزن­های مربوط به معیار و MULTIMOORA فازی برای سنجش گزینه­ ها منطبق بر هر معیار را موجب می­شود. مخصوصا یک مورد تجربی در شانگهای، یکی از بزرگترین شهرها در چین، برای نشان دادن پتانسیل مدل جدید فراهم شده است. نتایج نشان می­دهند که چهارچوب ارائه شده برای ارزیابی تکنولوژی­های رفتار با HCW موثر است و استنباط ­های معنی دار برای طراحان مهندسی برای مراجعه فراهم می­کند.

۱. مقدمه

امروزه مخصوصا در کشورهای در حال توسعه، در نتیجه رشد جمعیت و صنعتی شدن سریع، مدیریت ضایعات مراقبت های بهداشتی (HCW) به یک مسئله محیطی و سلامت عمومی بسیار وخیم و تعیین کننده تبدیل شده است. مدیریت ضایعات نادرست می تواند باعث آلودگی محیطی، بوی نامطبوع، و رشد حشرات، جانوران جونده و کرم ها شود؛ ممکن است منجر به انتقال بیماری هایی نظیر تیفوئید، وبا، هپاتیت از طریق زخم های باز با خون منتقل شود (۱،۲).برای بهبود مدیریت HCW، برخی مطالعات و تحقیقات قبلی در متون قبلی، اهمیت تکنیک های مناسب برای رفتار با ضایعات را نشان داده اند (۶-۳). اگرچه در کشورهای در حال توسعه زیادی، هنوز ضایعات پزشکی مدیریت می شوند و با هم و سایر ضایعات مرتب می شوند، بنابراین مطرح کردن ریسک-های سلامتی مهم به کارگران شهرداری و جمعیت عمومی و محیط لازم است (۱۰-۷). مطابق با تحقیق سازمان سلامت جهانی (WHO) بر روی مدیریت HCW در ۲۲ کشور در حال توسعه نسبت موسسات مراقبت سلامتی با روش های دفع ضایعات نامناسب بین ۱۸% و ۶۴% بود (۱۱). HCW می تواند به عنوان هر ضایعه ای که توسط تاسیسات مراقبت بهداشتی و تاسیسات آزمایشگاهی که در بیمارستان ها هستند معرفی شوند و به طور بالقوه برای سلامت انسان خطرناکند (۱۲).اجسام تیز، مایعات بدن، مواد لباس و پوشش، دستمال کاغذی های استفاده شده برای جراحی بدن، شیمیایی، دارویی، وسایل پزشکی، و مواد رادیو اکتیو را شامل می شود (۹). مطابق با آیین نامه طیقه بندی ضایعات پزشکی چین(۱۳)، ضایعات موسسات مراقبت های بهداشتی به ۵ گروه اصلی طبقه بندی شده اند، مانند جدول ۱. اگرچه مدیریت مناسب HCW، فعالیت هایی را در بر می گیرد، این مقاله روی رفتار و دفع نهایی ضایعات پزشکی تمرکز می کند.

Abstract

Health-care waste (HCW) management is a high priority public health and environmental concern particularly in developing countries. The decision to select an optimal technology for the disposal of HCW is a complicated multi-criteria decision analysis problem involving both qualitative and quantitative factors. Evaluating HCW treatment technologies may be based on imprecise information or uncertain data. Moreover, there can be significant dependence and feedbacks between the different dimensions and criteria. However, most existing decision models for HCW cannot capture these complex interrelationships. In response, this paper proposes a novel hybrid multi-criteria decision making (MCDM) model by integrating the 2-tuple DEMATEL technique and fuzzy MULTIMOORA method for selection of HCW treatment alternatives. It makes use of modified 2-tuple DEMATEL for obtaining the relative weights of criteria and fuzzy MULTIMOORA for assessing the alternatives according to each criterion. Specifically, an empirical case in Shanghai, one of the largest cities in China, is provided to illustrate the potential of the new model. Results show that the proposed framework for evaluating HCW treatment technologies is effective and provides meaningful implications for engineering designers to refer.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.