اطلاعیه

مقاله انگلیسی استراتژی های تولید پراکنده از دیدگاه یک ماتریس فرآیند-محصول

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۷ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:  M889

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  توسعه استراتژی های تولید پراکنده (غیر متمرکز) از دیدگاه یک ماتریس فرآیند-محصول

عنوان کامل انگلیسی:

Developing distributed manufacturing strategies from the perspective of a product-process matrix

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M889)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

از منظر کسب و کار جهانی بسیار رقابتی امروزی ، مشتریان  تقاضای محصولات شخصی سازی شده و سیستم های توزیع واکنش گرا دارند ، از این رو مفهوم تولید پراکنده (DM) به عنوان یک پارادایم (نمونه)  توسعه داده می شود که نشان می دهد پراکندگی جغرافیایی سیستم های تولید در مجاورت بازارها، موجب تقویت تولید براساس تقاضا ،می شود. برای این منظور، هدف این تحقیق، بررسی مفهوم DM برای آگاه کردن شرکت ها در مورد فضای تولیدی در حال تغییر پویا، در راستای فرصت های جدید و حمایت از ذینفعان کسب و کار در پیاده سازی استراتژی هایی  با محوریت DM برای دستیابی به دیجیتالی سازی، شخصی سازی و محلی سازی تولیدات ، می باشد. به طور ویژه، پژوهش حاضر مبتنی بر نظریه قابلیت های پویا (DCT) است و شامل مصاحبه های نیمه ساختاریافته با یک پانل از ۱۶ متخصص در زمینه کالاهای تند مصرف، وسایل نقلیه و صنایع مهندسی به منظور توسعه ۱۲ مورد از صنایع اکتشافی می باشد. تجزیه و تحلیل ما سه استراتژی که شرکت ها می توانند برای پیاده سازی DM و تحقق زمان تدارک کوتاه تر و ارائه محصولات شخصی سازی شده اتخاذ کنند را برجسته می کند، یعنی: (۱i) مقیاس کوچک DM؛ (۲) تولید مستقل داخلی؛ و (iii) تولید مستقل برون سپاری شده. با این حال، پایداری و ثبات اقتصادی مفهوم DM به عنوان یک مانع جدی برای از بین بردن صرفه جویی های کلان اقتصاد سنتی گرا  ، شناخته شده است. این تحقیق با اتخاذ DCT به مفهوم DM برای حمایت از ثبات و پایداری سیستم های تولید در عصر صنعت ۴.۰ کمک می کند. با توجه به نوآوری این تحقیق، پژوهش های محدودی در زمینه کاربرد DM در صنایع از دیدگاه DCT برای دستیابی به مزایای رقابتی در محیط پویای تولید وجود دارد.

کلیدواژگان: تولید پراکنده، نظریه قابلیت پویا، دیجیتال سازی، شخصی سازی ، محلی سازی ، ماتریس فرآیند-محصول

۱.مقدمه

  مفهوم “صنعت ۴.۰″، که در اصل توسعه ی دیجیتالی سازی در تولید به وسیله حمایت روز افزون از انعطاف پذیری صنعتی و سفارشی سازی محصول از طریق اتوماسیون و به اشتراک گذاری داده ها می باشد، که در کشورهای مختلف معادل های جایگزین برای آن استفاده می شود (سونگ، ۲۰۱۸). به عنوان مثال، یک نسخه اصلاح شده ای از صنعت ۴.۰  در انگلستان  به نام “Re-Distributed Manufacturing ” نامیده می شود، در حالی که اصطلاح مورد استفاده در ایالات متحده آمریکا “تولید هوشمند” است…..

  1. نتیجه گیری ها

ادغام دیجیتالی سازی، شخصی سازی و محلی سازی برای پیاده سازی مفهوم DM می تواند شرکت هایی با یک مزیت رقابتی در یک سناریوی تولید بسیار پویا ایجاد کند. فن آوری هایی مانند چاپ سه بعدی، اینترنت اشیاء و محاسبات ابری عامل اصلی این مفهوم هستند و به طور پیوسته بر عملیات تولید موجود در تمام بخش های صنعتی تأثیر می گذارند….

Abstract                                        

In today’s highly competitive global business landscape, customers demand personalised products and responsive distribution systems, hence fuelling the concept of Distributed Manufacturing (DM) as a paradigm that suggests the geographical distribution of manufacturing systems adjacent to the markets enable ‘production on demand’. To this end, the objective of this research is to explore the DM concept to inform firms about the dynamically changing manufacturing environment, along with the emerging opportunities, and support business stakeholders in implementing DM-oriented strategies to achieve digitalisation, personalisation, and localisation. More specifically, the present research builds upon the Dynamic Capability Theory (DCT) and conducts semistructured interviews with a panel of 16 experts from the Fast-Moving Consumer Goods, Automotive, and Engineering industries to develop 12 exploratory industry cases. Our analysis highlights three strategies that companies can adopt to implement DM and realise shorter lead times and personalised product offerings, namely: (i) small-scale DM; (ii) in-house decoupled manufacturing; and (iii) outsourced decoupled manufacturing. However, the economic viability of the DM concept is identified as a significant barrier to relinquish the traditional centralised economies-of-scale. This research contributes by applying the DCT to the DM concept to advocate the viability and sustainability of manufacturing systems in the era of Industry 4.0. Pertaining to the originality of this research, limited work is available on the applicability of DM in industries, from the DCT perspective, to accomplish competitive advantages in the dynamic environment of manufacturing.

Keywords: Distributed manufacturing ,Dynamic capability theory ,Digitalisation ,Personalisation ,Localisation ,Product-process matrix

Introduction

 The concept of ‘Industry 4.0’, that in principal advances digitisation in manufacturing by supporting increased industrial flexibility and product customisation through automation and data sharing, is termed alternatively in different national settings (Sung, 2018). For example, a slightly refined version of ‘Industry 4.0’ is called ‘Re-Distributed Manufacturing’ in the United Kingdom (UK) whereas the term used in the United States of America is ‘Smart Manufacturing’. The variant concepts might be used interchangeably, as they share the same scope for promoting manufacturing intelligence and responsiveness, but actually differ in terms of context: (i) ‘Industry 4.0’ predominantly focuses on the digital integration of factories and plants to enable automated engineering applications (Muhuri et al., 2019); (ii) ‘Re-Distributed Manufacturing’ leverages digital technology-enabled small-scale manufacturing to allow localised production and consumption models (Moreno et al., 2019); and (iii) ‘Smart Manufacturing’ uses factory-level data to derive manufacturing intelligence (O’Donovan et al., 2015). Regardless of the terminology adopted, the global prospects of the ‘Industry 4.0’ umbrella concept indicate the expected value implications for digital manufacturing networks. Indicatively, the ‘Industry 4.0’ market was valued at USD 66.67 billion in 2016 and is projected to reach USD 152.31 billion by 2022, at a compound annual growth rate of about 15% (Markets and Markets, 2017).

  1. Conclusions

Digitalisation, personalisation and localisation integrated together to implement the concept of DM could provide companies with a competitive advantage in a highly dynamic manufacturing scenario. Technologies like 3D printing, IoT and cloud computing are the key enablers to this concept and are continuously influencing the existing manufacturing operations in all industrial sectors.

DM application can be implemented via three strategies, namely: (i) Small-scale distributed manufacturing; (ii) Decoupled manufacturing: In-house; and (iii) Decoupled manufacturing: Outsourced. It is observed that DM for low cost, high volume and standardised products is not preferred by companies. Such products could be viable for regional localisation but cannot be manufactured locally. On the other hand, high value and customised products could be manufactured locally by using innovative technologies like 3D printing and other cloud technologies. There are various product properties that could help companies navigate the decision-making process for centralised or decentralised manufacturing. However, some of these products might be constrained by the manufacturing processes per se.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات مدیریت تولید

مقالات مدیریت صنعتی

مقالات مهندسی صنایع

مقالات مدیریت استراتژیک