اطلاعیه

مقاله انگلیسی پیامدهای عملیاتی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۰ دارای ۱۱ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M898

سال نشر: ۲۰۲۰

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ :  پیامدهای عملیاتی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک (اکتساب)

عنوان کامل انگلیسی:

Operational implications of yield uncertainty in mergers and acquisitions

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M898)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله، ما به بررسی عدم قطعیت بازده در ادغام و تملک شرکت ها می پردازیم که خط ارتباطی بین اقتصاد و مدیریت تولید می باشد. به طور خاص، ما در سه منشا اثرات ادغام (یعنی اثر رقابت، اثر عدم قطعیت بازده و اثر هم افزایی هزینه) در بازار انحصاری  Cournot را بررسی می کنیم. اثر عدم قطعیت بازده به کاهش آماری عدم قطعیت بازده  برای دوران  پس از ادغام  شرکت در یک ادغام افقی اشاره دارد. این بهبود بازده به عنوان یک مزیت رقابتی به منظور ایجاد انگیزه در رفتار ادغام شرکت ها عمل می کند. صرف نظر از هم افزایی هزینه، سودآوری پس از ادغام در شرکت های ادغامی افزایش می یابد، به شرطی که شرکت ها عدم قطعیت بازده بالایی را تجربه کنند. علاوه بر این، می بینیم که اثر عدم قطعیت بازده مکمل اثر هم افزایی هزینه است، و در مقایسه با اثر رقابت هر دو تاثیر معکوسی بر نتایج پس از ادغام دارند. این رابطه، بینش جدیدی را در مورد اثرات ادغام کلی بر عملکرد شرکت، تولید کل و مازاد مصرف کننده نشان می دهد. برای مثال، پس از بررسی عدم قطعیت بازده، برای تحقق بخشیدن به تولید کل بالاتر و قیمت بازار پایین تر در بازار پس از ادغام ، اثر هم افزایی هزینه لازم نیست به اندازه ای که نظریه ی متداول ادغام پیش بینی می کند، قابل توجه باشد. همچنین در این مورد مزایای ادغام به راحتی به مصرف کنندگان منتقل می شود. در نهایت، ما همچنین به بررسی پیامدهای رفاه اجتماعی ادغام تحت عدم قطعیت بازده شرکت ها می پردازیم.

کلیدواژگان: ادغام و تملک، اثر عدم قطعیت بازده، اثر رقابت، اثر هم افزایی قیمت، بازار انحصاری(انحصار چند جانبه)، رقابت کورنات

۱.مقدمه

ادغام و تملک (M & A) یکی از استراتژی های مهم کسب و کار در بسیاری از زمینه ها، مانند تحقیق و توسعه تکنولوژی های پیشرفته، زیست داروها، معدن، کشاورزی و فراوری مواد غذایی است. در طی چند سال گذشته، شرکت های صنایع نیمه رسانا، یک سطح تاریخی از  فعالیت M & A را تجربه کرده اند. طبق شواهد IC، حجم جهانی M & A در بخش نیمه رساناها ها در سال ۲۰۱۶ بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار ارزش داشته و در سال ۲۰۱۷ به ۳.۷ تریلیون دلار افزایش یافته است. در میان انواع مختلف M & A، این مقاله تنها در مورد نوع متداول آن، یعنی ادغام افقی، تمرکز دارد. به طور خاص، در آن به یک روند ادغام در میان شرکت های مختلفی که در فعالیت های تجاری یکسانی رقابت می کنند اشاره می کند (Cho، ۲۰۱۴)….

Abstract

In this paper, we study the implications of yield uncertainty in firms’ mergers and acquisitions, which interfaces between economics and production management. Specifically, we explore three sources of merger effects (i.e., the competition effect, the yield uncertainty effect, and the cost synergy effect) in a Cournot oligopolistic market. The yield uncertainty effect refers to a statistical reduction of yield uncertainty for the post-merger firm in a horizontal merger. This yield improvement acts as a competitive advantage to motivate the firms’ merger behavior. Regardless of the cost synergy, the post-merger profit of the merging firms would increase, provided that the firms experience a high yield uncertainty. Moreover, we find that the yield uncertainty effect complements the cost synergy effect, and both have opposite impacts on the post-merger outcomes compared to the competition effect. This relationship reveals novel insights into the aggregate merger effects on the firms’ performance, total output, and consumer surplus. For example, after considering the yield uncertainty, the cost synergy effect need not be as significant as the conventional merger theory predicts, to realize a higher total output and a lower market price in the post-merger market. Also, the merger benefits are more easily passed on to consumers in this case. Finally, we also explore the social welfare implications of a merger under firms’ yield uncertainty.

Keywords: Mergers and acquisitions ,Yield uncertainty effect ,Competition effect ,Cost synergy effect ,Oligopolistic market ,Cournot competition

۱.Introduction

Mergers and acquisitions (M&A) are important business strategies in many fields, such as high-tech research and development, biopharmaceuticals, mining, agriculture, and food processing. During the past few years, companies in the semiconductor industry have experienced a record level of M&A activity. According to the IC Insights,1 the worldwide M&A volume in the semiconductor sector was valued at more than $100 billion in 2016, and increased to $3.7 trillion in 2017. Among the different types of M&A, this paper focuses only on the most prevalent type, i.e., a horizontal merger. Specifically, it refers to a merging process among different firms that compete in the same kind of business activity (Cho, 2014). For example, Marvell Technology recently announced a merger with its competitor Cavium for about $6 billion,2 aiming to become a stronger player in the upstream semiconductor value chain.

Another chip giant, Microchip Technology, also completed its merger process with Microsemi for approximately $10.3 billion.3 These mergers of two parallel businesses enabled the expansion of the service sectors for their semiconductor products. As reported by the Boston Consulting Group (BCG), companies can share advanced technology and achieve a win-win situation after merger (Kengelbach et al., 2017). They can gain a competitive advantage through marginal cost reduction, collusive pricing behavior, and inventory risk pooling. These effects of horizontal mergers have evoked significant discussion among academicians and practitioners over the past few decades (Cho and Wang, 2017; Xing et al., 2017). Nevertheless, as manufacturing competition intensifies, we wonder if there are other determinants motivating these firms’ horizontal merger behavior.

۶.Concluding remarks

In this paper, we incorporate yield uncertainty into horizontal merger analysis. Specifically, we identify the yield uncertainty effect for the post-merger firm, which refers to its statistical reduction of yield uncertainty through the coalition of the merging firms. Based on this finding, we study the interplay between the competition effect and the yield uncertainty effect. Then, we combine the cost synergy effect to explore the aggregate merger effect on firms’ quantity decisions, optimal profits, consumer surplus, and social welfare. To verify the generality of the yield uncertainty effect, we also extend our merger analyses to a general post-merger market, an asymmetric pre-merger market, and a correlated random yield market.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت مالی

مقالات ترجمه شده مدیریت سرمایه

مقالات انگلیسی حسابداری با ترجمه

مقالات انگلیسی رشته اقتصاد با ترجمه

مقالات ترجمه شده عدم قطعیت

مقالات انگلیسی روش های تامین مالی با ترجمه

مقالات ترجمه شده بازده سرمایه

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع