اطلاعیه

مقاله ترجمه شده الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M648

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia CIRP

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۴  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  الزامات مبتنی بر برآورد هزینه تولیدات آتی با استفاده از اطلاعات ارزیابی چرخه عمر

عنوان انگلیسی:

Requirement based Future Product Cost Estimation using Lifecycle Assessment Data

چکیده فارسی:

مزیت مهم پیاده سازی مدیریت چرخه عمر تولیدات عبارت است از استفاده از اطلاعات بدست آمده از تمام مراحل تولید، به منظور بهینه سازی کالاهای آتی. هدف تنها ایجاد محصولات قوی تر و کارآمد نیست بلکه کاهش تلاش های مهندسی از جمله تجدید نظر نیز هست. به منظور تعیین چشم انداز کارایی اقتصادی و توانایی برآورد اثرات آن روی چرخه تولید محصول قبل از توسعه یک طرح جدید، پیش بینی درآمدها و اطلاع از هزینه های مورد انتظار لازم است. اکثر روش ها، به صورت نهفته روی هزینه های تولید متمرکز می شوند. هزینه های مهندسی و توسعه در اکثر موارد وجود دارند و از آن جا که عوامل بسیار زیادی مانع پیش بینی های واقع بینانه می شوند، با اطمینان نمی توان این هزینه ها را در ابتدای پروژه تشخیص داد.

این روش ها به طور معمول در دسترس بودن مقادیر دقیق را به عنوان پارامترهای ورودی فرض می کنند: تکنیک های برون یابی اغلب بر مبنای مواضع BOM هستند و دیگر روش ها ویژگی های خاص تولیدات آتی را در نظر می گیرند، که در این جا قابل تعریف نیستند. برای غلبه بر این مشکل، یک رویکرد جدید مطرح شده است. این روش مبتنی بر الزامات و پارامترهای فنی شناخته شده است که از آن عوامل مشخصه ای به دست آمده اند که در یک عدد بدون بُعد ادغام شده اند، به همین ترتیب مفهوم شاخص های شباهت است. با فرض اینکه تولیدات با یک عدد بدون بُعد مشابه نیز موجب هزینه های توسعه ی مشابه می شوند، پایگاه داده های محصولات قبلی می تواند راه اندازی شود و عوامل مورد بررسی قرار گیرند، که در این صورت اجازه می دهد مقایسه هزینه مستقیم تولید با تولیدات آتی انجام گیرد.

این رویکرد در صنعت هواپیمایی غیرنظامی ارزیابی شده، که به اصطلاح الزامات هواپیمایی سطح بالا نامیده شده است. تجزیه و تحلیل گذشته نگر از هواپیماهای موجود در مورد هزینه های توسعه و الزامات آن ورودی های موردنیاز را برای محاسبه عدد بی بعد و برای ایجاد مقادیر مرجع ارائه داده است. هواپیماهای متعارف و نوآورانه برای برآورد هزینه های آوردن تکنولوژی های جدید به بازار مورد تحقیق قرار گرفته اند. رویکرد و ارزیابی در اطلاعات و جزئیات نمونه اولیه نرم افزار ارائه شده اند که در بستر ارزیابی چرخه تولید ادغام شده بودند. این رویکرد در یک پروژه ۴ ساله با بودجه طرح برتر دانشگاه های آلمانی توسعه یافته است.

۱. مقدمه

به منظور برآورد امکان سنجی اقتصادی پروژه جدید توسعه محصولات، بدست آوردن دانش درباره درآمدهای مورد انتظار و هزینه های رخ داده مهم است. با این حال، در اکثر موارد، صرفا برآورد طراحی مهندسی قبل یا در مراحل اولیه تحول محصول به صورت قابل اعتماد امکان پذیر نیست. پارامترهای موثر به طور منظم قابل سنجش نیستند و ارقام آن ها اغلب بسیار بزرگ است، که پیش بینی های مبهمی ارائه می دهد و بنابراین منجر به پیش بینی های غیرواقعی درباره هزینه می شود.

اغلب، پیش بینی ها محدود شده هستند به خصوص پیش بینی هزینه های مورد انتظار ساخت و مونتاژ بدون توجه به هزینه های گروه های طراحی مهندسی و فرایند توسعه محصول واقعی. روش های موجود مانند ویژگی مبتنی بر سیستم اطلاعات هزینه FEKIS یا سیستم توسعه یافته ی اطلاعات هزینه XKIS برآورد تلاش های ناشی از گروه های طراحی مهندسی را امکان پذیر می کنند- تا حدودی همگام با مرحله توسعه ی محصول. حتی اگر این تلاش ها بیش از هزینه های توسعه باشند، شرکت ها علاوه بر کاهش هزینه های تولید خودشان به شدت مجبور به کاهش قابل توجه هزینه اجرای پروژه های توسعه می شوند.

در بسیاری موارد، روش های موجودی که برای برآورد تلاش های توسعه استفاده شده اند، به منظور پیش بینی اطلاعات دقیق مقایسه ای طراحی شده و بنابراین نیاز به مقادیر ورودی دقیق دارند. بعضی از ان ها مبتنی بر رویکردهای برون یابی هستند که برای پیش بینی تلاش های مورد انتظار جزو اقلام صورتحساب مواد (BOM) محسوب می شوند. دیگر روش ها نیاز به دانش دقیق درباره پارامترهای خاص محصولی که به طور کامل طراحی شده دارند، مانند جرم قطعات تک. این روش ها معادلاتی را ارائه می دهند که می کوشند همبستگی ریاضی بین آن پارامترها و هزینه های توسعه را نشان دهند. با این حال، در مراحل اولیه پروژه های توسعه، نه تمام مواضع صورتحساب مواد در دسترس است و نه تمام بخش هایی که شکل، حجم و جرم نهایی آن ها را ارائه می دهند. از این رو، پارامترهای ورودی مورد نیاز با جزئیات لازم تعریف نشده اند.

Abstract

A key advantage of Product Lifecycle Management implementation is the use of data, coming from all phases of a product, for the optimization of future goods. The aim is not only to create more robust and efficient products but also to decrease engineering efforts including revisions. In order to determine the prospective economic efficiency and be able to estimate its influence on the product’s lifecycle prior to the development of a new design, it is essential not only to anticipate revenues but to have liable information about expected costs. With most approaches, focus lies on the production expenses as they cause the significant share of total product costs.

Engineering and development expenditures are in most cases not reliably to identify at project start, since too many factors of influence impede realistic predictions. Given methods typically premise the availability of accurate values as input parameters: extrapolation techniques often base upon BOM positions and other methods consider specific attributes of the future product, which are not definable at this point of time. To overcome this drawback, a new approach has been developed. This methodology is based on requirements and known technical parameters from which characteristic factors are derived that are merged to a dimensionless number, likewise the concept of similarity indicators. Assuming that products with a similar dimensionless number also cause similar development costs, databases from previous products can be set up and the factors assessed, allowing for a direct development cost comparison with future products.

The approach has been evaluated in the civil aircraft industry under consideration of the main concept requirements, the so called Top Level Aircraft Requirements. A retrospective analysis of existing aircraft concerning development costs and their requirements provided the needed input to calculate the dimensionless number and to create reference values. Conventional as well as innovative aircraft have been researched to also allow an estimation of expenditures for bringing new technologies to market. Approach and evaluation are presented in detail and information about the software prototype that was integrated into a lifecycle assessment platform is given. It was developed in the 4-year term of a project funded by the German Universities Excellence Initiative.