اطلاعیه

مقاله ترجمه شده حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M85

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی

سال نشر: ۲۰۱۲

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۹ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده حوادث ناشی از کار در آمریکا بررسی عوامل خطر از طریق داده هایی از مطالعات عمومی اجتماعی

عنوان انگلیسی:

Occupational Injury in America: An analysis of risk factors using data from the General Social Survey (GSS)

چکیده فارسی:

      با توجه به این که در خصوص حوادث ناشی از کار در قالب عوامل استخدامی و شغلی مختلف شناسایی صورت گرفته است،در مورد دیگر عوامل خطر ممکن، مخصوصاً مواردی که راجع به عوامل سازمانی و روانشناسی هستند به طور قابل ملاحظه ای کمتر شناسایی صورت گرفته است. این عوامل در بیش تر سیستم های نظارت آسیب یا  در قالب بزرگتر، برآورد های جمعیتی مورد تاکید قرار نگرفته اند.

روش: در این مطالعه داده هایی از مطالعه اجتماعی کلی (Gss  ) سال ۲۰۰۲ و مدل کیفیت زندگی کاری NIOSH برای آزمودن خطر آسیب شغلی با اصطلاحاتی از قبیل عوامل آماری – اجتماعی، مشخصات شغلی، و عوامل سازمانی استفاده شدند.

نتایج: آگاهی بخش ترین نتایج از تحلیل رگرسیون پواسن بدست آمدند که نوع، گروه شغلی و مانع کاری از قبیل عوامل خطرو جو امنیتی و تاثیرات سازمانی از قبیل عوامل حمایت کننده آسیب شغلی معرفی شدند. این نتایج دستور العملی را برای اقدام های هدف دار و بررسی های حمایتی برای کاهش آسیب شغلی در ایالات متحده تدارک می بیند.

مقدمه

امنیت شغلی و سلامتی یادآور مشکل قابل توجه سلامت عمومی می باشد. هر ساله تقریباً ۶۰۰۰ کارگر  می میرند و میلیون ها نفر دیگر فقط در ایالات متحده آسیب می بینند. پیامد های کلی آسیب شغلی هم شامل   آسیب فیزیکی و هم شامل تحمیل های اقتصادی و اجتماعی می باشد . اگر چه رشد قابل ملاحظه ای در حفاظت کارگران از آسیب شغلی و بیماری صورت گرفته است ، رشد اخیر کند بوده و خیلی طول می کشد که این امر محقق گردد. بیشتر چیزی که ما راجع به آسیب شغلی می دانیم از سیستم های داده ملی موجود از قبیل اداره آمار نیروی انسانی بدست آمده اند. این منابع اطلاعات ،در مستند سازی قلمرو و حیطه آسیب ناشی از کار مفیدند. تحلیل این اطلاعات مخصوصاً در تعیین الگوهای آسیب با در نظر گرفتن عوامل آماری – اجتماعی ، انواع مشاغل و بخش های صنعتی سودمند هستند. مطالعات چند گانه نشان می دهد که نرخ های شیوع برای آسیب شغلی در میان مردان بیشتر از زنان و در میان جوانان بیشتر از پیران است و بیشتر در صنایعی از قبیل ساخت ، تولید و مراقبت از سلامتی صورت می گیرد. ( اداره نیروی انسانی آمریکا ، سال۲۰۰۷ و ۲۰۰۴ و  sestito ,Lunsford ,Hamilton ,rosa  ).

Abstract

Introduction

Although much is known about the distribution of occupational injury in terms of various job and employment factors, considerably less is known about other possible risk factors, particularly those involving psychosocial and organizational factors. These factors have not been emphasized in most injury surveillance systems or large scale, population based surveys.

Method

In this study, data from the 2002 General Social Survey (GSS) and NIOSH Quality of Work Life (QWL) module were used to examine the risk of occupational injury in terms of socio-demographic factors, employment characteristics, and organizational factors.

Results

The most informative results were obtained from Poisson regression analyses, which identified race, occupational category, and work-family interference as risk factors, and safety climate and organizational effectiveness as protective factors for occupational injury. These results provide guidance for targeting interventions and protective measures to curtail occupational injury in the United States.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.