اطلاعیه

مقاله ترجمه شده طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M581

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:   ۱۲ صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۹۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  طراحی جدید برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه (PMM)

عنوان انگلیسی:

New design for calculating Project Management Maturity (PMM)

چکیده فارسی:

هدف این پژوهش ارائه چارچوبی برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه در سازمان با الهام از بررسی نوشته‌ها برروی مدل‌های بلوغ موجود است. ارزیابی براساس وجود یا عدم وجود خصیصه‌ها در ابعاد یا منطقه است. هر بعد شامل تعداد قابلیت‌هایی برای ارزیابی است. این چارچوب مدل بلوغ مختلط است که ترکیبی از مدل‌های متوالی و مدل‌های مرحله مرحله بر طبق محدوده ارزیابی؛ ابعادی از سازمان یا کل سازمان است.

این مقاله دارای اثرات مثبت مستقیمی از طریق تسهیل شرکت است، اگرچه در ماهیتش، تصویب و توسعه مدل بلوغ خودش از مخازن یا متدلوژی‌هایی استفاده‌شده برگرفته شده‌است. PMO شرکت یا PMO استراتژیک می‌تواند از این چارچوب برای بهبود بلوغ سازمانش استفاده کند.

کلمات کلیدی : بلوغ مدیریت پروژه، ارزیابی، مدل‌های مختلط، ابعاد، قابلیت

۱.مقدمه

هرسازمانی به دنبال بهبود روش مدیریت پروژه خودش است. به همین دلیل، برروی چندین عمل سرمایه‌گذاری می‌کند، اقداماتی که شامل ایجاد PMO، آموزش کارکنان، معرفی یک مدیریت پروژه یکپارچه است. اما برای تضمین اثرگذاری این اقدامات، ارزیابی آن‌ها برای اتخاذ سطح مورد انتظار پس از رویکرد PDCA ضروری است.

این مقاله با هدف ارائه ماتریسی برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه با الهام از بررسی‌ها برروی مدل‌های بلوغ ایجاد شده است. برای انجام این کار، در ابتدا، با یک بررسی از نوشته‌هایی که دو نوع از مدل‌های بلوغ PPM (متوالی و مرحله‌ای) و خصیصه اصلی آن را مشخص می‌کند شروع می‌کنیم و پارامترهای مطالعه مانند قابلیت، ابعاد و سطح بلوغ را تعیین می‌کنیم. سپس متدلوژی جستجو را براساس تحلیل جامع که به ما اجازه می‌دهد مدل مختلط را که ترکیبی از مزایای دو مدل است را ارائه‌دهیم، شرح می‌دهیم. و سرانجام طراحی فرمولی را برای محاسبات بلوغ مدیریت پروژه ارائه می‌دهیم، که موضوع این مقاله است.

Abstract

This research aims to present a framework for calculating the project management maturity in organizations by drawing inspiration from literature review on existing maturity models. The assessment is based on existence or not of the characteristic by dimension or area. Each dimension contains a number of capabilities to assess. This framework is a mixed maturity model that combines between sequential and staged models according to the scope of assessment: dimension or the entire organization.

This paper will have direct positive impacts by facilitating to the enterprise, whatever its nature, the adoption and development of its own maturity model that is adapted to the repository or methodology it uses. The Enterprise PMO or strategic PMO can thus use this framework to improve the maturity of its organization.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.