اطلاعیه

مقاله انگلیسی استفاده از مدیریت ارزش کسب شده و آنالیز ریسک زمان بندی همراه با محدودیت های منابع برای کنترل پروژه

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: m1261

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   European Journal of Operational Research

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  استفاده از مدیریت ارزش کسب شده و آنالیز ریسک زمان بندی همراه با محدودیت های منابع برای کنترل پروژه

عنوان کامل انگلیسی:

Using Earned Value Management and Schedule Risk Analysis with resource constraints for project control

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1261)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

هدف اصلی کنترل پروژه اندازه گیری پیشرفت واقعی پروژه است به طوری که بتوان انحرافات از برنامه را شناسایی کرده و اقدامات اصلاحی برای بازگرداندن پروژه به مسیر اصلی را انجام داد. با این حال، در پروژه‌های دارای محدودیت منابع، فعالیت‌هایی که با مشکل مواجه می شوند بر روی فعالیت های پس نیاز خود به دلیل روابط تقدم و سایر فعالیت‌ها به دلیل محدودیت منابع تأثیر می‌گذارند که هر دو منجر به انحراف در پیشرفت پروژه می‌شوند. از آنجایی که رویکردهای کنترل پروژه صرفاً بر روی انحرافات مبتنی بر آنالیز شبکه تمرکز می کنند، این رویکردها به طور دقیق پیشرفت پروژه های دارای محدودیت منابع را منعکس نمی کنند.

این مقاله روش‌های کنترل پروژه را برای پروژه‌های دارای محدودیت منابع توسعه می دهد تا میزان پیشرفت پروژه را اندازه‌گیری کرده و ارزیابی کند که آیا پیشرفت پروژه قابل قبول است یا خیر. علاوه بر این، ما سه سناریو را با در نظر گرفتن تعارض های احتمالی منابع طراحی می کنیم تا در صورت نیاز اقدامات اصلاحی انجام دهیم. در بررسی های محاسباتی، این فرآیندهای کنترل پروژه بر روی مجموعه بزرگی از پروژه‌ها با ویژگی‌های مختلف اعمال می‌شود و در ادامه بر اساس داده‌های پروژه واقعی اعتبارسنجی می‌شود. نتایج نشان می دهد که سناریوهای پیشنهادی و رویکردهای مختلف کنترل پروژه کارآمد و قابل اعتماد هستند، اما استفاده از آنها به ساختار شبکه پروژه و کمبود منابع بستگی دارد.

کلیدواژه: زمان بندی پروژه، کنترل پروژه، مدیریت ارزش کسب شده، آنالیز ریسک زمان بندی، تعارض منابع

Abstract

The main goal of project control is to measure the actual project progress such that the deviations from the plan can be identified and corrective actions can be taken to bring the project back on track. However, in resource-constrained projects, disrupted activities affect their successors due to precedence relations and the other activities due to resource constraints, both of which will result in deviations during project progress. Since the project control approaches solely focus on the deviations based on the network anal- ysis, they do not accurately reflect the progress of resource-constrained projects.

This paper extends project control approaches for resource-constrained projects to measure and eval- uate whether the project progress is acceptable. Moreover, we design three scenarios considering pos- sible resource conflicts to take corrective actions when needed. In the computational experiment, this project control process is applied to a large set of projects with different characteristics and further vali- dated on real-life project data. The results show that the proposed scenarios and different project control approaches are efficient and reliable, but their use depends on project network structure and resource scarceness.

Keywords: Project scheduling, Project control, Earned value management, Schedule risk analysis, Resource conflicts

۱.Introduction

 Dynamic scheduling consists of three crucial phases along the project life cycle: baseline scheduling, risk analysis, and project control ( Vanhoucke, 2012). Baseline scheduling constructs a timetable for each activity, considering precedence relations and resource constraints. Subsequently, the risk analysis identifies the high-risk activities of the baseline schedule in order to improve the reliability of responses during project control. Finally, the project performance in progress is measured and compared with the base- line schedule and risk analysis information to initiate corrective actions…

۶.Conclusion

 In this paper, we review the top-down and bottom-up project control for resource-constrained projects to examine the project performance and set threshold values considering the resource constraints. The new threshold values are validated using a computational experiment. Moreover, we define three scenarios with a different focus on the resource conflicts to decide whether corrective actions can be taken when necessary (i.e., a no resource conflicts scenario, a local resource conflicts scenario, and a global resource conflicts scenario). In order to investigate the impact of resource-constrained top-down and bottom-up project control approaches, an extensive computational experiment is conducted to assess the comparison of the three scenarios, the comparison of both control approaches, and the impact of the roadrunner execution policy and railway execution policy. Finally, the general simulation procedure is validated on empirical data to ensure our general results are relevant for practice…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود ترجمه مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ رشته مدیریت

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت پروژه ۲۰۲۲با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مهندسی صنایع ۲۰۲۲ با ترجمه

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی ۲۰۲۲با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ریسک ۲۰۲۲ با ترجمه

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مدیریت ارزش ۲۰۲۲ با ترجمه

دانلود ترجمه مقالات ۲۰۲۲