اطلاعیه

مقاله ترجمه شده بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M653

سال نشر: ۲۰۱۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:Procedia Technology

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۳  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  بهبود فرآیندهای کسب و کار در مدیریت نگهداری: یک مطالعه موردی

عنوان انگلیسی:

Business Processes Improvement on Maintenance Management: a case study

چکیده فارسی:

اتخاذ استراتژی های بهبود فرایند کسب و کار در حال حاضر نگرانی بسیاری از سازمان هاست. استفاده از روش های بهبود کیفیت و خدمات و تلاش برای مزایای این بهبود در بهینه سازی منابع سازمان را قادر می سازد تا به اهداف کسب و کار خود دست یابد. مدیریت نگهداری نیز نقش مهمی در دستیابی به هدف بهبود بازده کلی در خدمات یک سازمان دارد و به حفظ تداوم و اجتناب از خرابی های پرهزینه کمک می کند. با این حال، مطالعات اندکی در مورد بهبود کسب و کار در مدیریت نگهداری انجام شده است. این مقاله یک مطالعه موردی در مورد مدیریت نگهداری برای تحقق بخشیدن به بهبود فرآیند کسب و کار در یک فرودگاه را ارائه می کند.

۱. مقدمه

بهبود فرآیند کسب و کار (BPI) یک چالش برای سازمان هایی است که در تلاش برای بهبود مستمر کیفیت خدمات خود و حفظ رقابت هستند. سازمانها در بسیاری از مناطق مختلف، از مزایای بهینه سازی گردش کار در کنترل زمان و هزینه، استراتژی های اتخاذ شده و روش های بهبود فرایند آگاه هستند. امروزه ما می توانیم طیف گسترده ای از روش های بهبود فرایند را بیابیم که در اصول و تکنیک ها و یا حوزه ی هدفی که بر آن تمرکز کرده اند، متمایز هستند. مانند سایر سازمان ها، فرودگاه ها نیز بدنبال افزایش عملکرد سازمانی خود توسط فرایند طراحی مجدد هستند.

در این نوع سازمان ها، مدیریت نگهداری نقش مهمی در دستیابی به هدف بهبود بازده کلی در خدمات یک سازمان ایفا می کند. یک دیدگاه فرایند گرا از اقدامات نگهداری، که در آن همکاری و هماهنگی موثر می تواند به یک فاکتور بسیار مهم تبدیل شود. انگیزه این کار فراهم آوردن روش های اختصاصی برای بهبود فرآیند کسب و کار، به ویژه با کمک کتابخانه ی زیرساخت فناوری اطلاعات (ITIL) است. این مطالعه موردی مبتنی بر اجرای یک سیستم مدیریت نگهداری است، که در آینده نزدیک شرایط تجزیه و تحلیل مقطعی یکپارچه با فرآیندهای کسب و کار اصلی نگهداری را فراهم خواهد آورد.

روش مدیریت نگهداری یک ابزار مهم برای کل فرایند نگهداری است، چرا که در تصمیم گیری ها بر اساس شاخص هایی که قبلا مورد مطالعه، تجزیه و تحلیل، بحث و تصویب شده اند به هماهنگ کنندگان و مدیران کمک می کند. در گذشته، همه ی تجزیه و تحلیل های سازمانی بصورت تجربی توسعه می یافتند و بر اساس شیوه های نگهداری خوب و دانش تکنسین ها بودند که در آن بسیاری از تصمیم گیری ها مبتنی بر چرخه حیات و تجزیه و تحلیل فن آوری تجهیزات بود. با اجرای یک سیستم مدیریت نگهداری واقعی، یک رویکرد کلی برای نگهداری از طریق یک مخزن با ساختار داده ی مشابه در تمام فرودگاه توسعه داده شده است، و شرایط چشم اندازهای بالادستی و پایین دستی همه ی فرآیندها به عنوان یک حوزه ی چند رشته ای را فراهم می کند.

سهم این مقاله ارائه یک راه حل برای مشکلات مربوط به مدیریت نگهداری است، مانند: عدم گزارش های نگهداری با یک چشم انداز های محلی و شرکتی، عدم اقدامات بهبود (و / یا اصلاح) در فرآیندهای کسب و کار موجود و عدم توانایی برای به دست آوردن یک چشم انداز واقعی برای اهداف مشترک در تمام واحدهای کسب و کار. راه حل نهایی شامل توسعه ی یک سیستم اطلاعاتی یکپارچه برای حمایت از مدیریت نگهداری است.

Abstract

The adoption of business process improvement strategies is currently a concern of most organizations. The use of approaches to quality and service improvement and the quest for the benefits of this improvement on resource optimization enables organizations to achieve business objectives. Maintenance management also plays a significant role in achieving the goal of improving overall efficiency in the services of an organization, helping to maintain continuity and avoiding costly downtime. However, there have been few studies about business improvement in maintenance management. This paper presents a case study about maintenance management to realize business process improvement in an airport.