اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M367

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۳

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۳۰ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر شیوه های مدیریت کیفی در فرایند تولید دانش: چشم انداز شرکت هواپیمایی چینی

عنوان انگلیسی:

Impact of quality management practices on the knowledge creation process

چکیده فارسی:

بررسی های امروزی مدیریت کیفی، به توصیف استراتژی های بهبود کیفی می پردازد. به هر حال، این مطالعات تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار نمی دهد. بر مبنای  بررسی تحقیقات جامع، بررسی میدانی، این مطالعه تاثیر شیوه های مدیریت کیفی را بر روی فرایند تولید دانش مد نظر قرار می دهد. مدل پیشنهادی و فرضیه ها با استفاده از داده های نظرسنجی گرداوری شده از شرکت های هواپیمایی در چین ارائه و آزموده می شوند. آزمون مدل ساختاری بعضی از فرضیه های مطرح شده را پشتیبانی می کند. ما در می یابیم که آموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، طراحی محصول، ارزیابی مقایسه ای و صورت وضعیت چشم انداز آینده دارای تاثیر مستقیم قابل توجهی بر روی فرایند تولید دانش می باشد. همچنین در می یابیم که بعضی از شیوه های دیگر مدیریت کیفی، همانند مدیریت ارشد، رضایت مشتری، مدیریت کیفی منابع، اطلاعات کیفی، و شناخت و مزایا، دارای تاثیر مستقیمی بر روی تولید دانش نمی باشد. پیشنهاداتی برای بهبود مدیریت کیفیت در شرکت های هواپیمایی چین ارائه شده است. کاربرد این یافته ها برای پژوهشگران و متخصصان مورد بحث قرار گرفته، و انجام تحقیق بیشتر پیشنهاد می گردد.

کلیدواژه: شیوه های مدیریت کیفیت، فرایند تولید دانش، عملکرد سازمانی، شرکت های هواپیمایی

 ترجمه بخش ۶ مقاله

۶. نتیجه گیری

در این مقاله، به بررسی تاثیر مدیریت کیفی بر روی فرایند تولید دانش سازمانی پرداختیم. یافته اصلی ما این است که بعضی از شیوه های مدیریت کیفی، فرایند تولید دانش را تحت تاثیر قرار داده و شیوه های مدیریت کیفی دیگر دارای تاثیر مستقیم کمتری بر روی فرایند تولید دانش می باشند. نتایج نشان نمی دهد که تمام شیوه های مدیریت کیفی دارای تاثیر زیادی بر روی فرایند تولید دانش سازمانی می باشد. بعضی از بررسی ها نشان می دهد که شیوه های مدیریت کیفی دانش را ایجاد کرده و تولید دانش منجر به عملکرد سازمانی می گردد. به هر حال این بررسی ها با استفاده از پژوهش های کمی که نقش های مختلف شیوه های مدیریت کیفی فرایند تولید دانش را تحت تاثیر قرار می دهند، تفکیک نمی گردند، که سهمی در درک نظری شیوه های مدیریت کیفی سازمانی و رفتار مدیریت دانش دارد.

صنعت هواپیمایی در چین در سطح بالایی نماینده بخش های صنعتی به طور کل می باشد. از نظر صنعت هواپیمایی، این پژوهش دارای پتانسیل زیادی برای کاربرد عملی دارد. بسیاری از شرکت های چینی شیوه های مدیریت کیفی و فعالیت های تولید دانش را به اجرا در آورده و مشتاق به درک تعامل بین شیوه های مدیریت کیفی و فرایند تولید دانش می باشند. شرکت هایی که به حفظ مجموعه ای از شیوه های مدیریت کیفی به منظور حمایت از تولید دانش می پردازند، می بایست در اجرای این شیوه ها کارامدتر باشند. این بررسی نشان می دهد که بعضی از شیوه های مدیریت کیفی کارآمد، همانند اموزش کارکنان، مشارکت کارکنان، طراحی محصول، ارزیابی مقایسه ای و صورت وضعیت چشم انداز ها، باید توجه بیشتری به ان ها معطوف گردد. چشم انداز این بررسی دستورالعمل های کاربردی را برای متخصصان مدیریت کیفی و کارکنانی که مشارکتی در فعالیت های تولید دانش دارند، ایجاد می کند.

نتایج ما باید با توجه به بعضی از محدودیت ها مد نظر قرار گیرد. اندازه نمونه ۲۳۳ پاسخ دهنده از پنج شرکت هواپیمایی ما را از ایجاد ادعاهای قوی تر در مورد قابلیت تعمیم نتایج باز می دارد. بررسی های دیگر روش ما را تکرار کرده اما بکارگیری متقاضیان بیشتر از شرکت های بیشتر مناسب می باشد. این مطالعه ابتدائا تمرکزش را بر روی تاثیر شیوه های مدیریت کیفی بر روی فرایند تولید دانش سازمانی قرار داده و فرایند تولید دانش را بر روی شیوه های مدیریت کیفی مد نظر قرار نمی دهد. بررسی هخای آینده می بایست تاثیر فرایند تولید دانش را بر روی مدیریت کیفی مد نظر قرار دهد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.