اطلاعیه

مقاله ترجمه شده نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M58

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۰۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۹

سال نشر: ۲۰۰۶

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۳  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده نقش ارتباطات و پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب

عنوان انگلیسی:

The role of communication and management support in a lean manufacturing implementation

چکیده فارسی:

هدف: هدف این پژوهش بررسی نقش پشتیبانی مدیریت در پیاده سازی تولید ناب می باشد. بعلاوه اثر ارتباطات سازمانی بر تولید ناب نیز بررسی می شود.

طراحی/متدلوژی/رویکرد: برای مطالعه ارتباط بین پشتیبانی مدیریت، ارتباطات سازمانی و پیاده سازی سیستم تولید ناب از روشی کیفی استفاده شد. این مطالعه به صورت موردی در یک شرکت تولیدی الکترونیکی در شمال غربی ایالات متحده آمریکا انجام گرفت. داده های پژوهش در یک دوره ی بیش از سه ماه جمع آوری شدند. سپس داده ها کدگذاری شده و تحلیلها بر روی مجموعه داده ها انجام شد.

یافته ها: شواهد برای فرض پشتیبانی نشان داد که پشتیبانی مدیریت نقش محرکی در پیاده سازی تولید ناب ایفا میکند. پشتیبانی مدیریت بر پیاده سازی تولید ناب به دو صورت منفی و مثبت اثرگذار است. همچنین یافته های تحقیق نشان داد پشتیبانی در حد متوسط برای بهبود ارتباطات سازمانی با تولید ناب ارتباط دارد.

محدودیت ها/ اشارات تحقیق: سازمان مورد مطالعه در مراحل ابتدائی پیاده سازی کارکردهای تولید ناب بود. در تحقیقات آینده بایستی سازمانهایی را مطالعه نمود که مدت زمان بیشتری از پیاده سازی تولید ناب در آنها سپری شده است.

اشارات کاربردی: یافته های تحقیق نشان داد، پشتیبانی مدیریت و ارتباط متغیرهایی مهم در پیاده سازی تولید ناب محسوب می شوند. بعلاوه شواهدی وجود دارد که این متغیرها نه تنها در پیاده سازی کارکردها و اصول تولید ناب حیاتی می باشند، بلکه در برنامه ریزی پیشرفته و توسعه تلاش های رهبران سازمانی نیز موثرند.

اصالت/ ارزش تحقیق: این تحقیق شواهد تجربی برای نقش پشتیبانی مدیریت و ارتباطات در پیاده سازی تولید ناب سازمانی فراهم می آورد. یافته ها بر اهمیت مطالعه پدیده های سازمانی در دنیای واقعی تأکید دارند. یک نتیجه که از متدلوژی تحقیق حاصل شد، نتایج مثبت و منفی بود. طراحی تحقیق امکان کشف مجموعه پیچیده ای از روابط بین متغیرهای اجتماعی- فرهنگی و تلاش سازمانی برای بهبود عملکرد از طریق پیاده سازی کارکردهای ناب فراهم آورد.

کلمات کلیدی: تولید ناب، ارتباطات، تحقیق کیفی، سیستم های تولید، نقشهای مدیریت، صنعت الکترونیک، ایالات متحده آمریکا

Abstract:

Purpose – The purpose of this research is to investigate the role of management support in a lean implementation. The impact the lean implementation made on communication within the organization is also examined. Design/methodology/approach – Qualitative methods were used to study the relationships between management support, organizational communications, and a lean manufacturing implementation. A case study was conducted in an electronics manufacturing company in the northwestern USA. Data were collected over a three‐month time period. The data were coded using an evolving coding scheme and analysis was performed on the resulting data set. Findings – Evidence was found to support the supposition that management support does play a role in driving a lean manufacturing implementation. Management support impacted the lean manufacturing implementation both negatively and positively. The research also found moderate support for improved communication in the organization attributable to the lean implementation. Research limitations/implications – The organization studied was in the early stages of implementing lean manufacturing practices and principles. Future research should include multiple organizations with a longer history of lean manufacturing. Practical implications – The research findings identified management support and communications as important variables in a lean manufacturing implementation. Furthermore, there is evidence that these variables are critical in not only the implementation of lean manufacturing practices and principles, but also in the ongoing planning and deployment efforts of organizational leaders. Originality/value – This research provided empirical evidence for the role of management support and communication in an organization’s lean implementation. The findings highlight the importance of studying organizational phenomenon within real‐world settings. As a result of the methodology used, both positive and negative implications were identified. The research design has enabled the uncovering of a complex set of relationships that existed between two sociocultural variables and an organization’s effort to improve performance through the implementation of lean practices.

Keywords: Lean production, Communication, Qualitative research, Manufacturing systems, Management roles, Electronics industry, United States of America

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.