اطلاعیه

مقاله انگلیسی توسعه هزینه یابی هدف با در نظر گرفتن هزینه های هدف تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های تولیدی برای سبد محصولات مدولار

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H613

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ توسعه هزینه یابی هدف با در نظر گرفتن هزینه های هدف تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های تولیدی برای سبد محصولات مدولار – مطالعه موردی

عنوان کامل انگلیسی:

Extending target costing to include targets for R&D costs and production investments for a modular product portfolio—A case study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H613)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مقاله شواهد تجربی حاصل از مطالعه موردی سه ساله  در زمینه هزینه یابی هدف  به عنوان یک روش مدیریت هزینه ، که برای سبد محصولات بر اساس استراتژی محصولات مدولار اعمال می شود را ارائه می کند. مروری بر تحقیقات انجام شده در مورد هزینه یابی هدف نشان می دهد که هزینه یابی هدف به طور معمول بیشتر بر روی هزینه های متغیر تولید محصولات جدید (به عنوان مثال هزینه های مواد و نیروی کار) متمرکز است و به طور معمول از سایر هزینه های هدف مانند هزینه های تولید محصول غفلت می کند. علاوه بر این ، صرف نظر از وابستگی متقابل هزینه بین محصولات ، هزینه یابی هدف به طور متداول بر توسعه محصول منحصر به فرد متمرکز است. ما روشی را برای توسعه دامنه هزینه یابی هدف متداول ارائه می دهیم. روش پیشنهادی (۱) شامل اهدافی برای عناصر هزینه است که هزینه یابی هدف متداول آنها را نادیده می گیرد (به عنوان مثال تحقیق و توسعه) و (۲) یک رویکرد تا حدودی هماهنگ را توصیف می کند که مدیریت هزینه های سبد محصولات را امکان پذیر می کند ، در نتیجه رویکرد پروژه-منفرد هزینه یابی هدف متداول را توسعه می دهد. یک مطالعه موردی سه ساله در یک شرکت خودروسازی منجر به ارائه شواهد تجربی در مورد کاربرد روش پیشنهادی مدیریت هزینه شده است  و گزارشی کیفی از تأثیرات آن بر فرآیند تولید محصول ارائه می دهد.

واژه های کلیدی: هزینه یابی هدف ، مدیریت هزینه ، هزینه های تولید محصول ، هزینه های تحقیق و توسعه ، سرمایه گذاری های تولید ، طراحی مدولار ، مطالعه موردی ، هزینه یابی خودرو

۱.مقدمه

هزینه یابی هدف بر مدیریت هزینه های محصولات جدید در طول توسعه محصول متمرکز است (آهن و همکاران ، ۲۰۱۸ ؛ فیلومنا و همکاران ، ۲۰۰۹ ؛ باسوکی و کامینسکی ، ۲۰۰۷ ؛ زنجین و آدا ، ۲۰۱۰). منطق موجود برای هزینه یابی هدف این است که هزینه ها می توانند  در طول توسعه محصول نسبت به چرخه عمر محصول، تا حد بیشتری تحت تأثیر قرار بگیرند (اهرلناسپیل و همکاران ، ۲۰۱۴). از طریق هزینه یابی هدف ، هزینه ها قبل از تولید اولین واحد محصول به طور قابل توجهی مشخص می شوند (آندرسون و سداتول، ۱۹۹۸؛ کی، ۲۰۱۰). در ادبیات مربوط به مدیریت هزینه ، به هزینه یابی در طی توسعه محصول جدید توجه زیادی شده است (وترز و همکاران، ۲۰۱۶؛ وترز و مورالس، ۲۰۱۴)…

۶.بحث و نتیجه گیری

  ۶.۱.توسعه روش شناسی هزینه یابی هدف

با توه به این که هزینه یابی هدف کل چرخه عمر محصول را در نظر می گیرد ، تحقیقات قبلی بینش کمی در مورد چگونگی تعیین و مدیریت اهداف هزینه ای به غیر از هزینه های متغیر تولید در هزینه یابی هدف ارائه می کنند. علاوه بر این ، ما در مورد چگونگی ادغام هزینه یابی هدف با استراتژی های محصولات مدولار ، که از روش های مهم مدیریت هزینه در طول تولید محصول هستند ، دانش اندکی داریم. در پاسخ به این شکاف های تحقیقاتی ،ما یک روش جدید برای تعیین اهداف هزینه های تحقیق و توسعه و سرمایه گذاری های تولید یک سبد محصولات طراحی شده مدولار ارائه کردیم …

Abstract

This paper presents empirical evidence from a three-year case study of target costing as a cost-management method, applied to a portfolio of products based on a modular product strategy. A review of research directed at target costing shows that target costing customarily focuses mainly on the variable manufacturing costs of new products (e.g., material and labor costs) and typically neglects targets for other costs, such as those for product development. Furthermore, target costing conventionally focuses on individual product development, disregarding cost interdependencies between products. We present an approach for extending the scope of traditional target costing. The proposed method (1) incorporates targets for cost elements that traditional target costing ignores (e.g., R&D) and (2) describes a partially coordinated approach that enables managing the costs of a portfolio of products, thereby extending the single-project approach of traditional target costing. A three-year case study at a car company resulted in empirical evidence for the applicability of the proposed cost-management method and offers a qualitative account of its effects on the product development process.

Keywords: Target costing, Cost management, Product development costs, R&D costs, Manufacturing investments, Modular design, Case study, Automotive costing

۱.Introduction

 Target costing focuses on managing the costs of new products during product development (Ahn et al., 2018; Filomena et al., 2009; Ibusuki and Kaminski, 2007; Zengin and Ada, 2010). The rationale for target costing holds that costs can be influenced to a greater extent during product development than later in the product life cycle (Ehrlenspiel et al., 2014). Through target costing, costs are determined significantly before the first unit is produced (Anderson and Sedatole, 1998; Kee, 2010). Target costing has received considerable attention in the literature on cost management during new product development (Wouters et al., 2016; Wouters and Morales, 2014).

۶.Discussion and conclusion

 ۶.۱.Methodological extension of target costing

 Although target costing takes into account the entire product life cycle, prior research provides little insight into how cost targets other than variable manufacturing costs can be determined and managed in target costing. Moreover, we know very little about how target costing can be combined with modular product strategies, which are also vital cost management practices during product development. In response to these research gaps, we developed and implemented a novel method to determine targets for the R&D costs and production investments of a modularly designed product portfolio…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله بیس حسابداری با ترجمه

دانلود رایگان مقاله بیس رشته مدیریت با ترجمه

مقالات انگلیسی درباره تحقیق و توسعه ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری صنعتی ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی حسابداری مالی ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت سرمایه ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مهندسی صنایع ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت صنعتی ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت هزینه ۲۰۲۱ با ترجمه

مقالات انگلیسی مدیریت تولید ۲۰۲۱ با ترجمه