اطلاعیه

مقاله انگلیسی ابعاد نوآورانه TQM در مدیریت بانکی: رابطه بین آموزش کارکنان و کاهش ریسک

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1441

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرلد

نام مجله: The TQM Journal

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : ابعاد نوآورانه TQM در مدیریت بانکی. رابطه بین آموزش کارکنان و کاهش ریسک

عنوان کامل انگلیسی:

Innovative profiles of TQM in banking management. The relationship between employee training and risk mitigation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1441)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف –  این مقاله رابطه بین آموزش کارکنان و ریسک بانکی را بررسی می کند تا نشان دهد که آیا بهبود آموزش کارکنان، به عنوان یک مولفه نرم در مدیریت کیفیت جامع (TQM)، بر ریسک بانکی تأثیر می‌گذارد یا خیر.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – این تحقیق یک رگرسیون پانل را بر اساس مجموعه داده‌های منحصربه‌فرد مربوط به نمونه‌ای از بانک‌های ایتالیایی طی دوره ۲۰۱۱-۲۰۱۸ اتخاذ کرده تا تاثیر آموزش کارکنان بر ریسک بانکی را بررسی کند به طوری که اندازه گیری تاثیر آموزش کارکنان بر ریسک بانکی بر حسب  Z-score انجام می شود که شاخصی از نرخ ثبات بانکی و وام های غیرجاری (NPLs) تقسیم بر نرخ وام ناخالص به عنوان شاخصی از ریسک اعتباری می باشد.

یافته ها – یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش آموزش کارکنان منجر به بهبود ثبات بانک می شود. در مقابل، ریسک اعتباری تحت تأثیر آموزش کارکنان قرار نمی گیرد. با این حال، این مطالعه با بررسی تنوع آموزشی، نشان داد که افزایش تعداد ساعات آموزش مدیریتی، به عنوان شاخصی برای آموزش مهارت های نرم، بر ریسک اعتباری تأثیر منفی می گذارد. بنابراین افزایش مهارت های نرم منجر به کاهش ریسک اعتباری بانک می شود.

محدودیت ها / دستاوردهای تحقیق – این مطالعه شواهد تجربی را در حمایت از رابطه بین آموزش کارکنان و ریسک بانک ارائه می دهد که موضوع جدیدی در ادبیات می باشد. از دیدگاه مدیریتی، این مطالعه نیاز بانک‌ها را به توجه به مهارت‌ها، به ویژه مهارت‌های نرم، که کارکنان بانک‌ها باید برای مدیریت مؤثر ریسک بانک و به‌طور خاص، ریسک اصلی بانک داشته باشند، برجسته می‌کند.

نوآوری/ارزش – شواهد تجربی در مورد رابطه بین آموزش کارکنان، مهارت‌های نرم/سخت و ریسک بانکی اندک می باشد، بنابراین، یافته‌های این مطالعه  بینش‌هایی را برای تفسیر دقیق‌تر متغیرهایی که بر ریسک بانک تأثیر می‌گذارند، ارائه می‌کنند.

کلیدواژگان: مدیریت کیفیت جامع، آموزش، مهارت های نرم، مهارت های مدیریتی، ریسک بانکی، ریسک اعتباری

Abstract

Purpose – This paper aims to investigate the relationship between employee training and bank risk to verify whether and to what extent an increase in employee training, as a soft component of total quality management (TQM), affects bank risk.

Design/methodology/approach – The research adopts a panel regression, based on a unique dataset of a sample of Italian banks over the period 2011–۲۰۱۸, to test whether employee training affects bank risk, measured alternatively in terms of Z-score, a proxy of bank stability and non-performing loans (NPLs)/gross loans ratio as a proxy of credit risk.

Findings – Research findings reveal that increasing employee training leads to growing bank stability. In contrast, credit risk is not affected by employee training. However, by investigating training heterogeneity, this study found that the increase in the number of managerial training hours, as a proxy for soft skills training, negatively impacts credit risk. Therefore, an increase in soft skills leads to a reduction in bank credit risk.

Research limitations/implications – This study provides empirical evidence in support of the relationship between employee training and bank risk, which seems novel in the literature. From a managerial point of view, this study highlights the need for banks to pay attention to the skills, particularly soft skills, that banks’ employees must possess to effectively manage bank risk and, more specifically, the core bank risk.

Originality/value – Empirical evidence on the relationship between employee training, soft/hard skills and bank risk appears limited if not absent. Therefore, the findings provide insights for amore nuanced interpretation of variables that affect bank risk.

Keywords: Total quality management, Training, Soft skills, Managerial skills, Bank risk, Credit risk

۱.Introduction

In recent decades, growing international competition, exacerbated by economic globalization, financial innovation and increasing advancements in information technology, together with the easing of monetary constraints, has led banks to adopt more aggressive strategies to respond to the contraction of their profits. Taking on greater risk to strengthen the profit of banks was most likely the main motivation that led to the 2007–۲۰۰۸ financial crisis. As a consequence, international banking authorities have strengthened banking regulations to ensure more prudent and sound management of credit institutions. In this vein, banking authorities have focused on different aspects, above all capital requirements (which must be adequate for risky assets), the monitoring by supervisory authorities (made much more stringent) and the corporate governance models of banks (considered a mechanism for addressing stability problems and controlling risk within the bank). Although regulatory interventions have a central role in banks’ risk approach, the improvement of the risk management function also depends on the quality of banking management (Jin et al., 2011)…

۵.Discussion and conclusions

Following the recent 2007–۲۰۰۸ financial crisis, international banking authorities have paid great attention to reinforcing the internal governance of banks to enhance the risk culture of credit institutions and the sound and prudent management of banks. In line with this aim, regulatory authorities have stressed the importance of employee training to improve the risk culture and management of banks. Surprisingly, while the management literature has widely recognized employee training as a source for gaining competitive advantage and improving organizational performance, the topic remains largely unexamined in the scientific literature. In this research, we investigated the effect of employee training on banking risk taking, a crucial aspect both in banking management and from the perspective of the supervisory authorities…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳  مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت صنعتی ۲۰۲۳

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع ۲۰۲۳

دانلود مقاله انگلیسی در مورد TQM

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت بانکی

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت ریسک

دانلود مقاله انگلیسی در مورد ریسک های مالی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت آموزشی

دانلود مقاله انگلیسی در مورد آموزش کارکنان

دانلود مقاله انگلیسی در مورد مهارت های مدیریت

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی