اطلاعیه

مقاله ترجمه شده تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M315

قیمت فایل ترجمه شده:   ۱۳۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۰

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۶ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده تاثیر ISO 9000 و EFQM بر استفاده از شیوه های کار انعطاف پذیر

عنوان انگلیسی:

The impact of ISO 9000 and EFQM on the use of flexible work practices

چکیده فارسی:

هدف از این مقاله، این است که به تجزیه و تحلیل تفاوت های بین دو رویکرد مدیریت کیفیتISO 9000 و EFQM، که دارای بیشترین استفاده است و در شرکت ها پیاده شده است، درقالب تأثیر آنها در پذیرش شیوه های کار نوآورانه در سازمان بپردازد. به منظور نیل به این هدف، ما یک نمونه از ۶۶۵ موسسه با حداقل ۲۰ کارمند، از بخش های تولید، ساختمان و خدمات را انتخاب کرده ایم. نتایج نشان می دهد، همانطور که انتظار می رود، EFQM به دلیل استفاده از شیوه های کار نوآورانه بیش از ISO 9000 پیشرفت دارد.

کلید واژه ها: ISO 9001، سازمان کار، مدیریت منابع انسانی، مطالعه تجربی، مدیریت کیفیت

 ترجمه بخش ۵ مقاله

۵- نتیجه گیری و پیشنهاداتی برای تحقیقات آینده

از زمان آغاز جنبش کیفیت، اهمیت شیوه خاص مدیریت منابع انسانی، به ویژه آنهایی که مربوط به کار سازمان است، همواره به عنوان یک عنصر کلیدی در تلاش برای رسیدن به اهداف بهبود در سازمانتلقی شده اند. بنابراین، به نظر می رسد که شیوه های خاص، مانند آنهایی که مشارکت کارکنان و یا توانمند سازی آنها و کار سازمانی با محوریت تیمی را ترویج می کنند، و یا آنهایی که در درون سازمان ارتباط بهتری ایجاد می کنند، باید در یک زمان به عنوان سیستم یا مدل مدیریت کیفیت پیاده سازی شوند.

به طور کلی، دو روش وجود دارد که در آن سازمان ها در کشورهای غربی در حال توسعه مسائل مربوط به مدیریت کیفیت هستند. از یک سو، پیاده سازی و صدور گواهینامه سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد ISO 9000 بدون شک محبوب ترین روش است. از سوی دیگر، ارزیابی بر اساس بنیاد اروپایی مدل مدیریت کیفیت (EFQM) در حال به دست آوردن زمینه هایی در بهبود فرایندهاست.

هدف از این مقاله، تجزیه و تحلیل تأثیری است که این دو رویکرد مدیریت کیفیت در پنج شیوه کار سازمان خاص داشته اند. با این هدف، پنج مدل تجربی برآورد شده به منظور آزمون سه فرضیه وجود دارد: اول، در مورد رابطه ISO 9000 روی چنین شیوه های کاری، دوم، تاثیر EFQM بر روی چنین شیوه های کاری ؛ و سوم، برای کشف این که کدام یک از این دو مدل مدیریت کیفیت، ISO 9000 و EFQM، دارای نفوذ بیشتری در وقوع شیوه های تحت بررسی دارد.

همانطور که در بخش نظری این مقاله، در فرضیه های فرموله شده برقرار شده است یافته های تجربی نشان می دهد که حضور مدل های کیفیت ISO 9000 و EFQM دارای اثر مثبت و قابل توجهی در پذیرش شیوه های کار انعطاف پذیر است. در مورد استاندارد ISO 9000، این اثر از طریق گروه های بهبود و اجرای سیستم های پیشنهادات صورت می گیرد. با توجه به مدل EFQM، علاوه بر چنین شیوه هایی، همبستگی معنیدارینیز بین درصد کارکنانی که در تیم های کاری برای توسعه پروژه های جدید قرار دارند و در ساختار جلسات آموزنده بین مدیریت ارشد و کارکنان وجود دارد.

از این نتایج می توان نتیجه گرفت که تفاوت هایی بین شایع ترینمدل های مورد استفاده برای سیستم مدیریت کیفیت ISO 9000 و EFQM، وجود دارد تا آنجا که تاثیر آنها بر استفاده شخصی از شیوه های کار انعطاف پذیر، قابل توجه است. به نظر می رسد روشن است که شرکت هایی که مدل EFQM را پذیرش کرده اند به استثنای تیم های کاری مستقل برای کارهای عادی، بیشتر تمایل به اجرای این شیوهدارند. بنابراین، در تجزیه و تحلیل تجربی ما، این فرضیه که مدل EFQM از ISO 9000 با توجه به حمایت از اجرای شیوه های نوآورانه در سازمان کار پیشرفته تر است تایید شده است.

نتایج به دست آمده تایید می کنند که از آغاز جنبش کیفیت، اهمیت زیادی به جنبه های مدیریت منابع انسانی داده شده است (Crosby، ۱۹۷۹؛ Deming، ۱۹۸۲، Juran و همکاران، ۱۹۹۰) که صرفا لفظی نیست، بلکه در واقعیت منعکس شده است. اینکه نیاز های در نظر گرفته شده در مدل ها و چارچوب هایISO 9000 و EFQM در عمل برآورده شده است نیز روشن است. علاوه بر این، یافته های ما با یافته های کسانی که در تحقیقات تجربیقبلی، رابطه بین مدیریت کیفیت و شیوه های کار انعطاف پذیر را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده اند، سازگارند. به عنوان مثال، مقالاتی مانند Wilkinson و همکاران. (۱۹۹۸)، Kufidu و Vouzas (1998)، Bayo Moriones و Merinus (2001) و Tari و Sabater (2006) نشان دادند که در سازمان هایی که در آن درجه پیاده سازی مدیریت کیفیت بزرگتر بود، میزان بروز بالاتری از کار با هدف ترویج شیوه های مشارکت کارکنان و توانمندسازی آنان وجود دارد.

از میان پنج شیوه ی کار انعطاف پذیر در نظر گرفته شده در اینجا، کار گروهی برای انجام دادن کارهای عادی (معمولی) تنها موردی است که با توسعه مدیریت کیفیت در شرکت رابطه ندارد. به وضوح پیاده سازی شیوه های طراحی شده برای ترویج و بهبود مشارکت کارکنان در هر دو ارتباطات رو به پایین و به سمت بالا (گروه های بهبود، جلسات آموزنده و سیستم های پیشنهادات) پذیرش سیستم مدیریت کیفیت را تحت تاثیر خود قرار داده است. با این حال، مدیریت کیفیت همان اثر را بر روی کار گروهی دارد که هدف آن اعطای خودمختاری بیشتر و قدرت تصمیم گیری به کارکنان است.

سوال مربوط به این زمینه این است که چرا روش هایی که مشارکت کارکنان در شرکت را ترویج می کنند به وضوح بیشتر از روش هایی که به آنها مسئولیت بیشتری اختصاص می دهند، با سیستم ها و مدل های مدیریت کیفیت ارتباط دارند. در صورتی که نظریه پردازان جنبش کیفیت اهمیت یکسانی به هر دو اختصاص داده اند. چندین توضیح احتمالی برای این حقیقت وجود دارد.

اول از همه، نتایج به دست آمده ممکن است حاکی از آن باشد که تصمیم به اجرای چنین شیوه کاری بیشتر بر روی ویژگی های فرآیند تولید و یا ویژگی های کارکنان بستگی دارد تا نسبت به پذیرش یک سیستم مدیریت خاص، مهم نیست که چقدرتوسط مدیریت ارشد مورد تاکید قرار می گیرد. در وهله دوم، به این که شیوه های مشارکت کارکنان در حال حاضر مشکلات کمتری از نظر اجرا نیز دارد باید اذعان کرد. بر خلاف تیم های کاری، پیاده سازی آنها با یک تغییر رادیکال در فرآیندهای تولید روزمره در درون سازمان درگیر نیست. علاوه بر این، منافع و بهبود در محصولات و فرآیندهای به دست آمده پس از اجرای شیوه هایی مانند گروه های بهبود ممکن است قابل رویت تر و فوری تر باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.