اطلاعیه

مقاله انگلیسی یک ابزار مدیریت بصری برای طرح ریزی برنامه، مدیریت پروژه و ارزیابی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M817

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Evaluation and Program Planning

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدیریت ۲۰۱۹ :  یک ابزار مدیریت بصری برای طرح ریزی برنامه، مدیریت پروژه و ارزیابی در مراقبت های بهداشتی بیماری های کودکان

عنوان انگلیسی:

A visual management tool for program planning, project management and evaluation in paediatric health care

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M817)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

در این مقاله، توسعه و پیاده سازی یک ابزارِ مدیریتِ بصریِ طراحی شده با  اکسل تشریح می شود. هدف این ابزار پشتیبانی از طرح ریزی برنامه و ارزیابی توسط تیم پشتیبانی منابع ما در یک محیط مراقبت بهداشتی از بیماری های کودکان بود. هدف ما از این توسعه عبارت بود از: ۱) ایجاد یک فرایند ساده و ابزارهای پشتیبانی جهت برنامه ریزی موثر و اولویت بندی فعالیت ها و مسیرهای برنامه ؛ ۲) پیگیری پیشرفت؛ و ۳) ارزیابی و گزارش عملکرد ما، خروجی ها و پیامد. بدین منظور از روش مشارکتی مبتنی بر مدل مدیریت تغییر ADKAR (آگاهی، تمایل، دانش، توانایی، تقویت)  و چارچوب رهبری LEADS   (خود رهبری، مشارکت سایرین، دستیابی به نتایج، توسعه ی اتحاد، تحول سیستم) برای هدایت فرایندهای طراحی و پیاده سازی،  استفاده شده است. اعضای تیم گزارش کردند که سطح بالایی از اثربخشی و کارآیی با توجه به ابزار های سودمند در حمایت از اهداف پیشنهادی ، درک شده است. یک رویکرد درجه بندی شده برای ایجاد دانش و مهارت در استفاده از ابزار، مسئولیت پذیری فردی برای ثبت اطلاعات و مسئولیت پذیری توسط اعضای تیم، اجرای موفقیت آمیز آن را تسهیل کرد. پشتیبانی عوامل اجرایی از این ابزار برای پایداری و بهبود مستمر این ابزار برای شناسایی  تغییر نیازهای تیم در طول زمان بسیار مهم است.

کلمات کلیدی: برنامه ریزی استراتژیک، مدیریت پروژه، ابزار بصری، مدیریت تغییر، رهبری، ارزیابی برنامه، پیاده سازی، مایکروسافت اکسل

Abstract

This article describes the development and implementation of a custom-designed Excel-based visual management tool. The tool’s purpose was to support program planning and evaluation by our resource support team within a paediatric health care setting. Our aims in developing it were to 1) establish a streamlined process and supporting tools to efficiently plan and prioritize program directions and activities; 2) track progress; and 3) evaluate and report on our performance, outputs and outcomes. A collaborative approach based on the ADKAR (Awareness, Desire, Knowledge, Ability, Reinforcement) change management model and the LEADS (Lead self, Engage others, Achieve results, Develop coalitions, Systems transformation) leadership framework was used to guide the design and implementation processes. Team members reported high perceived effectiveness and efficiency with respect to the tool’s utility in supporting its proposed aims. A graded approach to building knowledge and skills in using the tool, to individual responsibility for data entry, and to accountability by team members facilitated its successful implementation. Administrative support is important for sustainability and continual improvement of the tool to address changing team needs over time.

Keywords: Strategic planning ,Project management ,Visual tool ,Change management ,Leadership ,Program evaluation ,Implementation ,Microsoft excel

Introduction

Visual management for planning and evaluation

The use of visual tools is currently one of the most accepted trends in our society (Jaca, Santos, Errasti, & Viles, 2012). This practice is supported in the continuous improvement literature (Denis, 2007; Jaca, Viles, Jurburg, & Tanco, 2013). Visual management tools, such as performance walls or dashboards, can promote awareness of, and alignment with an organization’s vision and culture (Mestre, Stainer, Stainer, & Strom, 2000) and provide a platform for sharing ideas (Mestre et al., 2000). These tools may also improve communication effectiveness and efficiency (Kattman, Corbin, Walsh, & Moore, 2012), display indicators, including objectives, results and deviations (Jaca et al., 2013; Pace & Buttigieg, 2017), and increase the visibility of actions being taken towards an outcome or goal (Jaca et al., 2013; Pace & Buttigieg, 2017).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده مدیریت

مقالات ترجمه شده مدیریت پروژه

مقالات ترجمه شده مهندسی صنایع

مقالات ترجمه شده مدیریت تغییر

مقالات ترجمه شده  رهبری

مقاله ترجمه شده در مورد مدیریت بیمارستان