اطلاعیه

مقاله انگلیسی یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H401

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Ecological Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۲  صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی حسابداری ۲۰۱۹ :  یکپارچه سازی پویایی موجودی مواد در حسابداری جریان مواد اقتصادی: مفاهیم، مدل سازی و کاربرد جهانی برای سال های ۱۹۰۰-۲۰۵۰

عنوان انگلیسی:

Integrating Material Stock Dynamics Into Economy-Wide Material Flow Accounting: Concepts, Modelling, and Global Application for 1900–۲۰۵۰

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H401)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

ارزیابی پیشرفت به سوی پایداری زیست محیطی نیاز به یک پایگاه دانش بنیانِ قوی و نظام مند دارد. حسابداری جریان مواد اقتصادی (ew-MFA) یک روش مشخص برای نظارت بر استفاده از منابع در تمامی ابعاد است و شاخص های اصلی آن به طور گسترده در سیاست استفاده می شود. با این حال، در حال حاضر EW-MFA محدود به جریان سالانه مواد و انرژی شده است، زیرا نقش محوری موجودی های در حال کار از سرمایه های تولیدی (منظور  ماشین آلات و ابزارآلاتی که جهت تولید استفاده می شود) را نادیده می گیرد. به طور صریح یکپارچه سازی در موجودی های در حال کار ، بینش های جدیدی را در حوزه های مختلف از موضوعات اقتصاد اکولوژیک مانند ارزیابی بیوفیزیکی سیستم های اجتماعی-اقتصادی، اقتصاد مدور و سناریوهای سازگار با جریان موجودی به وجود می آورد.

در این باره، ما به صورت مفهومی و عملی چارچوب ew-MFA را در جهت یکسان سازی شناسایی جریان های مواد و موجودی های در حال کار از سرمایه های تولیدی و ضایعات را  با استفاده از یک مدل پویای کاملا سازگار با ورودی های مواد، موجودی کالا و خروجی ها (MISO-model)گسترش می دهیم. ما ادبیات مدل سازی موجودی را بررسی می کنیم، توزیع جدیدی از رویکردهای موجودی محور در مقابل رویکرد جریان محور ارائه می کنیم و مدل MISO را به عنوان  مدل دوم معرفی می کنیم. پس از آن به بررسی پویایی جهانی جریان های اجتماعی-متابولیکی و موجودی در حال استفاده  از سال ۱۹۰۰ تا ۲۰۱۴ می پردازیم. حساسیت های مدل، مقدار و نسبت عدم قطعیت را بررسی می کنیم  دو سناریوی نمونه ارائه شده است. از طریق این نوآوری ها برای ew-MFA، یک ارزیابی پویا و جامع از کاربرد منابع، موجودی ها و تمام ضایعات در متابولیسم اجتماعی-اقتصادی را فراهم می کنیم.

Abstract

Assessing progress towards environmental sustainability requires a robust and systematic knowledge base. Economy-wide material flow accounting (ew-MFA) is an established method to monitor resource use across scales and its headline indicators are widely used in policy. However, ew-MFA is currently limited by its empirical focus on annual flows of material and energy, because it neglects the pivotal role of in-use material stocks of manufactured capital. Explicitly integrating in-use stocks enables new insights into a range of Ecological Economics’ topics, such as the biophysical assessment of socio-economic systems, the circular economy and stock-flow consistent scenarios.

Herein, we conceptually and practically expand the ew-MFA framework towards jointly addressing material flows, in-use stocks of manufactured capital and waste, using a fully consistent dynamic model of Material Inputs, Stocks and Outputs (MISO-model). We review the stock modelling literature, propose a novel distinction of stock-driven versus inflow-driven approaches and situate the MISO-model as the latter. We then investigate the global dynamics of socio-metabolic flows and in-use stocks from 1900 to 2014, explore model sensitivities and quantify and attribute uncertainty. Two exemplary scenarios are presented. Through these innovations for ew-MFA, we enable a dynamic and comprehensive assessment of resource use, stocks and all wastes in the socio-economic metabolism.

Introduction

Developing and monitoring policies for sustainable resource use requires a systems understanding about the dynamics of economy-wide material and energy use, in-use stocks of manufactured capital, and the resulting wastes and emissions (Bringezu et al., 2016; OECD, 2015; UNEP, 2016). The concept of socioeconomic metabolism has been developed to investigate the biophysical basis of society from a systems perspective (Ayres and Simonis, 1994; Brunner and Rechberger, 2017; Fischer-Kowalski and Weisz, 1999; Pauliuk and Hertwich, 2015). The framework of economy-wide material flow accounting (ew-MFA) is an operationalization of this concept and is widely used to monitor resource use, inform policy and to assess progress towards sustainability (Bringezu, 2015; Fischer-Kowalski et al., 2011; Haberl et al., 2004; OECD, 2015; UNEP, 2016).

Conceptually, ew-MFA systematically covers the extraction of primary raw materials of biomass, metals, non-metallic minerals, and fossil fuels, physical international trade, in-use stocks, and all resulting wastes and emissions in a mass-balanced approach. Aside from the pioneering proof-of-concept study “Weight of Nations” (Matthews et al., 2000), empirical efforts were focused so far mainly on implementing and harmonizing the ew-MFA framework for extraction, trade, apparent consumption and more recently, the so-called material footprint or raw material equivalents of consumption (Fischer-Kowalski et al., 2011; Martinico-Perez et al., 2018; Schandl et al., 2017; Wiedmann et al., 2015). Research on in-use stocks, flows of secondary recycled resources, and the systematic mass-balanced link to waste and emissions have gained significance only in recent years (Dombi et al., 2018; Fishman et al., 2014, Fishman et al., 2016; Hashimoto et al., 2009; Kovanda et al., 2007; Krausmann et al., 2017b).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ترجمه شده حسابداری

مقالات ترجمه شده حسابداری مالی

مقالات ترجمه شده حسابداری محیط زیست

مقالات ترجمه شده مدیریت زیست محیطی

مقالات ترجمه شده مدیریت صنعتی

مقالات ترجمه شده مدیریت تولید