اطلاعیه

مقاله ترجمه شده شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M615

سال نشر: ۲۰۱۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۶ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۹   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ISI  ترجمه شده رشته مدیریت :  مدیریت کیفیت: شرکت های برزیلی چگونه از مدیریت کیفیت استفاده می کنند؟

عنوان انگلیسی:

Quality Management: How do Brazilian Companies use it

چکیده فارسی:

مدیریت کیفیت کل (TQM) در طی بیش از ۳۰ سال به عنوان یک وضعیت راهبردی برای سازمان های سرتاسر دنیا به رسمیت شناخته شده است. با این حال شمار قابل توجهی از ابداعات و ابتکارات مدیریت کیفیت (QM) تاکنون موفقیت آمیز نبوده است. هدف از مقاله حاضر تشریح و توضیح چگونگی استفاده از شیوه های مدیریت کیفیت توسط برزیلی ها می باشد. با انجام یک نظرسنجی روی ۱۲۵ پاسخگو، وضعیت کنونی کاربرد شیوه های مدیریت کیفیت در برزیل بررسی شد. تحلیل شیوه های QM نشان می دهد که شرکت ها استفاده از شیوه های نرم مثل کارگروهی و تمرکز بر مشتری را ترجیح می دهند. به عبار ت دیگر شرکت ها برای شیوه های سخت مثل تحلیل واریانس و Six Sigma اهمیت کمتری قائل هستند و از آن ها استفاده نمی کنند. براساس پاسخ دهنده ها، شرکت های برزیلی در مرحله میانی سطح بلوغ QM به سر می برند. بیش از ۳۰% تصدیق کردند که شرکت آن ها در سن “بازرسی” قرار دارد و کمتر از ۲۰% تأیید کردند که شرکت آن ها به مدیریت کیفیت راهبردی دست یافته است. این میزان نارضایت بخش از بلوغ QM به این معنی است که شرکت های برزیلی کیفیت را با تمرکز بیشتر بر بازرسی و کنترل در مقایسه با بیمه کیفیت و مدیریت راهبردی مدیریت می کنند. از این رو بهبود موقعیت می تواند به معنی برگرداندن عملیات به استاندارد باشد تا در واقع بهبود عملیات. در نتیجه تحقیقات آینده حاصل از این یافته ها می توانند استفاده کارآمد از این شیوه های QM را بررسی کنند و به شرکت ها کمک کنند تا به میزان بلوغ QM بیشتر و مدیریت کیفیت راهبردی دست یابند.

Abstract

For more than 30 years, Total Quality Management (TQM) has been recognized as strategic for organizations worldwide. However, a significant number of Quality Management (QM) initiatives have still not been successful. Some authors argue that this number can achieve more than 60% of the implemented cases. This paper aims at describing how Brazilian Companies use Quality Management Practices. By conducting a survey with 125 respondents, the current status of Quality Management Practices utilization in Brazil was investigated. The analysis of QM practices reveals that companies prefer the usage and give more importance to soft practices such as teamwork and customer focus. On the other hand, companies give less importance to and do not use hard practices such as Analysis of Variance and Six Sigma. According to the respondents, Brazilian companies are at a middle stage of QM maturity level: more than 30% attest that their companies are at “inspection” age and less than 20% state that their companies have achieved strategic quality management. This unsatisfactory level of QM maturity can mean that Brazilian companies manage quality with more focus on inspection and control than quality assurance and strategic management. Therefore “improvement” in this context can mean bringing the operation back to the standard than indeed improving the standard. Finally, future research derived from these findings could investigate how QM practices would be effectively used and help companies to achieve higher QM maturity levels and strategic quality management.