اطلاعیه

مقاله انگلیسی شش سیگما ناب در صنایع غذایی: ایجاد سازه و اعتبار سنجی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1021

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   International Journal of Production Economics

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  شش سیگما ناب در صنایع غذایی: ایجاد سازه و اعتبار سنجی

عنوان کامل انگلیسی:

Lean six sigma in the food industry: Construct development and measurement validation

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1021)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

شش سیگما ناب (LSS) یک طرح ترکیبی است که مطالبات مشتری را شناسایی می کند ، ضایعات را از بین می برد و نوسانات را کاهش می دهد. این موضوع ترکیبی از حل مسئله ساختاریافته شش سیگما با استفاده از ابزارهای آماری و تاکید بر عملیات ناب برای بهبود جریان است. مطالعات پیشین مقیاس هایی را برای اندازه گیری ناب یا شش سیگما ایجاد کرده اند ، اما ابزار اندازه گیری برای این رویکرد ترکیبی ایجاد نکرده اند. مطالعه حاضر سعی در توسعه بیشتر نظریه و شناخت LSS از طریق توسعه مفهومی و اعتبار سنجی تجربی مقیاس های اندازه گیری چندگانه دارد که نشان دهنده صلاحیت LSS است. این مطالعه سپس این ابزار را در صنایع غذایی آزمایش می کند تا مشخص کند کدام رویکردهای LSS با موفقیت در این بخش قابل اجرا می باشند. ایجاد مقیاس های LSS معتبر و قابل اعتماد ممکن است آن رویکرد های LSS را که برای صنایع غذایی مناسب ترند شناسایی کند. ابزار اندازه گیری ارائه شده باید فرصت های بالقوه بهبود را برای بهبود عملکرد و رقابت پذیری شرکت های صنایع غذایی شناسایی کند. همچنین یافته های این مطالعه می توانند به عنوان یک مدل بالقوه برای سایر بخش های صنعت که تحت عوامل احتمالی مختلف کار می کنند، عمل کنند.

واژه های کلیدی: تولید ناب ، شش سیگما ، شش سیگما ناب ، بهبود مداوم ، صنایع غذایی ، توسعه مقیاس ، حداقل مربعات جزئی

۱.مقدمه

شش سیگما ناب  (LSS)ترکیبی از اجزاء تولید ناب و شش سیگما در یک طرح بهبود مستمر (CI) ترکیبی است. سازمان ها برای بهبود عملکرد و رقابت پذیری خود LSS ، ناب بودن و شش سیگما را اتخاذ می کنند. “ناب” یک نوآوری برای بهبود است که برای تولید بیشتر با کمترین منابع طراحی شده به طوری که دقیقاً همان چیزی که مشتری می خواهد ، تولید شود. (وومک و همکاران ، ۱۹۹۰). شش سیگما یک طرح بهبود است که طیف وسیعی از ابزارها را در مجموعه ای از مراحل به نام DMAIC (تعریف ، اندازه گیری ، تجزیه و تحلیل ، بهبود و کنترل) استفاده می کند. شش سیگما به دنبال یافتن و از بین بردن دلایل خطاها یا عیوب در فرآیندهای تجاری است. شش سیگما بر خروجی هایی تمرکز دارد که از اهمیت زیادی برای مشتریان برخوردار هستند (آنتونی و بانوئلا ، ۲۰۰۲ ؛ مهرجردی ، ۲۰۱۱ ؛ موسی و ساجید ، ۲۰۱۰ ؛ اسنی ، ۲۰۰۰)

Abstract

Lean Six Sigma (LSS) is a hybrid initiative that identifies customer desires, eliminates wastes and reduces variability. It combines Six Sigma’s structured problem solving using statistical tools with lean operation’s emphasis on flow improvement. Prior studies have developed scales to measure Lean or Six Sigma, but have not developed a measurement instrument for the hybrid approach. The present study attempts to further develop the theory and understanding of LSS through the conceptual development and empirical validation of multi-item measurement scales that reflect LSS competence. The study then tests the instrument in the food industry to identify which LSS practices are successfully implemented in that sector. Creating valid, reliable LSS scales may identify those LSS practices that are most appropriate for the food industry. The proposed measurement instrument should identify potential improvement opportunities to enhance food industry firms’ performance and competitiveness. This will also allow the findings to serve as a potential model for other industry sectors operating under different contingency factors.

Keywords: Lean manufacturing, Six sigma, Lean six sigma, Continuous improvement, Food industry, Scale development, Partial least squares

۱.Introduction

 Lean Six Sigma (LSS) combines elements of Lean manufacturing and Six Sigma into one hybrid Continuous Improvement (CI) Initiative. Organizations adopt LSS, Lean and Six Sigma to improve their performance and competitiveness. Lean is an improvement initiative designed to do more with less while providing customers exactly what they want (Womack et al., 1990). Six Sigma is an improvement initiative that uses a large range of tools in a series of steps named DMAIC (define, measure, analyze, improve and control). Six Sigma seeks to find and eliminate causes of mistakes or defects in business processes. Six Sigma focuses on outputs that are of critical importance to customers (Antony and Banuelas, 2002; Mehrjerdi, 2011; Moosa and Sajid, 2010; Snee, 2000)…

۴.Conclusion

 This research reports the development and validation of multi-item measurement scales for LSS concept. Although prior studies have developed scales to represent Lean and Six Sigma, no study was found that measured the hybrid approach, LSS.

 The LSS measure developed and validated provides a holistic and integrative representation of both Lean and Six Sigma to maximize performance improvements through the use of the tools and principles of both approaches. Compared to the individual measures, this LSS instrument covers multiple aspects of the continuous improvement initiatives…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات رشته مدیریت ۲۰۲۱

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت صنعتی

مقالات ۲۰۲۱ مهندسی صنایع

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت تولید

مقالات ۲۰۲۱ مدیریت کیفیت