اطلاعیه

مقاله انگلیسی ارزیابی چرخه عمر (LCA) پویا، ادغام فهرست چرخه عمر (LCI) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یک محیط صنعت ۴.۰

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۳۵ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1155

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Journal of Cleaner Production

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۳۵ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  ارزیابی چرخه عمر (LCA) پویا، ادغام فهرست چرخه عمر (LCI) و برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در یک محیط صنعت ۴.۰

عنوان کامل انگلیسی:

Dynamic Life Cycle Assessment (LCA) integrating Life Cycle Inventory (LCI) and Enterprise Resource Planning (ERP) in an Industry 4.0 environment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1155)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

با ظهور صنعت ۴.۰ ، فناوری های جدید از طریق سیستم های دیجیتال یکپارچه برای نظارت ، یکپارچه سازی و رهگیری فرآیندها ،در دسترس شرکت ها قرار گرفته اند، به لطف ترکیبی از حسگرها و سیستم های کنترل ، اطلاعات تولید جمع آوری و پردازش می شود تا بتوان یک پایگاه داده کاربردی برای نظارت و بهبود مستمر کارخانجات تولیدی ایجاد کرد. پتانسیل این مجموعه اطلاعات جامع ممکن است از نقطه نظر زیست محیطی نیز با هدف افزایش پایداری فرآیندها مورد بهره برداری قرار گیرد. در واقع ، بخش بزرگی از این داده ها زمینه را برای ایجاد فهرست چرخه عمر (LCI) ، که بیشترین انرژی و وقت گیرترین مرحله ارزیابی چرخه عمر (LCA) می باشد، فراهم می کند که از این طریق می تواند سریعتر و پویاتر شود. هدف این مقاله بر اساس مطالعه موردی مربوط به یک تولید کننده کاشی سرامیکی ایتالیایی ، توصیف معماری و کاربرد سیستم LCA پویا  است که سیستم برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) را با یک ابزار LCA سفارشی از طریق نرم افزار هوش تجاری(BI) ادغام می کند. این مدل، ابتدا به منظور بررسی عملکرد مناسب معماری فناوری اطلاعات و سپس بررسی نتایج تأثیرات زیست محیطی ارائه شده ، هم به روش ایستا و هم به صورت پویا در سطوح مختلف اعتبار سنجی مورد آزمایش قرار گرفت. فرآیندهای اعتبار سنجی موفقیت آمیز بود و ثابت شده است که سیستم LCA پویا، ابزاری ارزشمند برای ارزیابی و نظارت بر تأثیرات زیست محیطی مربوط به فرآیند تولید است.

واژه های کلیدی: ارزیابی چرخه عمر (LCA) ، فهرست چرخه عمر (LCI) ، برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) ، صنعت ۴.۰ ، هوش تجاری (BI).

۱.مقدمه

فهرست چرخه عمر (LCI) (اسلام و همکاران ۲۰۱۶) دومین مرحله از چهار مرحله روش ارزیابی چرخه عمر (LCA) است که توسط مجموعه استانداردهای فنی بین المللی ISO 14040 و ISO 14044 تنظیم شده است (کلوپفر ۲۰۱۲):

  1. تعریف هدف و دامنه ،
  2. فهرست چرخه عمر ،
  3. ارزیابی تأثیر چرخه عمر ،
  4. تفسیر چرخه عمر.

۵.۴. بررسی کلی و جمع بندی نهایی

  هدف از این تحقیق طراحی ، پیاده سازی و اعتبارسنجیِ مفهومی و عملیاتیِ سیستم ارزیابی تأثیرات زیست محیطی پویا با بهره گیری از پتانسیل فن آوری های اینترنت اشیا و صنعت ۴.۰ بود که  قادر به برآورده کردن نیازهای نظارت بر محیط زیست یک تولید کننده کاشی سرامیکی باشد. پیچیدگی فرآیند تولید کاشی سرامیکی ، که به طور مفصل در مقاله شرح داده شده است ، باعث می شود نتایج بدست آمده و مسائل مهمی که ظاهر شده اند ، قابل تکرار و انتقال به سایر موضوعات تولیدی باشند. موضوعاتی برای تحقیقات آینده نیز با هدف پاسخگویی به موضوعات مهم برجسته شده در این مقاله ارائه شده است….

Abstract

With the advent of Industry 4.0, new technologies have been made available to companies in order to monitor, integrate and trace processes through integrated digital systems; thanks to a combination of sensors and control systems, manufacturing information are collected and processed so that a detailed database helpful for the monitoring and continuous improvement of the production plant can be built. The potentiality of this comprehensive data collection may be exploited also from an environmental point of view, with the aim to enhance the sustainability of processes; in fact, a large part of this data provides the basis for the Life Cycle Inventory (LCI), the most energy and time-consuming phase of the Life Cycle Assessment (LCA) which in this way could become quicker and dynamic. Based on a case study related to an Italian ceramic tile manufacturer, the aim of this paper is to describe the architecture and the application of the Dynamic LCA system that integrates the Enterprise Resource Planning (ERP) system with a customized LCA tool through a Business Intelligence (BI) software. The model was tested on different levels of validation in order to verify first the proper functioning of the IT architecture and then the environmental impact results provided, both in a static and dynamic way. The validation processes were successful, and the Dynamic LCA system has proved to be a valuable tool for the evaluation and monitoring of environmental impacts related to the production process.

Keywords: Life Cycle Assessment (LCA), Life Cycle Inventory (LCI), Enterprise Resource Planning (ERP), Industry 4.0, Business Intelligence (BI).

۱.Introduction

The Life Cycle Inventory (LCI) (Islam et al. 2016) is the second of the four phases of the Life Cycle Assessment (LCA) methodology regulated by the ISO 14040 and ISO 14044 series of international technical standards (Klöpffer 2012):

۱.Goal and Scope Definition,

۲.Life Cycle Inventory,

۳.Life Cycle Impact Assessment,

۴.Life Cycle Interpretation.

۵.۴.Overview and final remarks

 The goal of this research was to design, implement and validate, both conceptually and operationally, a dynamic environmental impact assessment system which, exploiting the potential of IoT technologies and Industry 4.0, would be able to meet the environmental monitoring needs of a ceramic tile manufacturer. The complexity of the production process of ceramic tiles, described in detail in the paper, makes the results obtained and the critical issues that emerged, replicable and transferable to other manufacturing realities. The basis for future lines of research aimed at responding to the critical issues highlighted in this paper has also been identified.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات انگلیسی رشته مدیریت

متن انگلیسی د ر مورد محیط زیست

متن انگلیسی در مورد چرخه عمر

متن انگلیسی درباره مدیریت صنعتی

متن انگلیسی در مورد مهندسی صنایع

متن انگلیسی در مورد مدیریت تولید

متن انگلیسی در مورد برنامه ریزی منابع سازمانی

متن انگلیسی در مورد هوش تجاری

متن انگلیسی در مورد فناوری اطلاعات

دانلود رایگان مقاله انگلیسی