اطلاعیه

مقاله انگلیسی مدلی برای مدیریت دانش پروژه

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه وایلی مربوط به سال ۲۰۱۱ دارای ۲۲ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول:M119

سال نشر: ۲۰۱۱

نام ناشر (پایگاه داده): وایلی

نام مجله: Project Management Journal

نوع مقاله: مروری (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:۲۲ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی مدلی برای مدیریت دانش پروژه

عنوان انگلیسی:

A Model of Project Knowledge Management

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M119)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

دانش مهمترین منبع مورد نیاز برای مدیریت پروژه میباشد. هدف از این مقاله ارائه یک مدل کامل و سازگار از مدیریت دانش پروژه می باشد. دو نوع دانش اساسی پروژه وجود دارد: دانش خرد مورد نیاز برای انجام یک فعالیت(یا قسمتی از آن) و دانش کلان پروژه (بعبارتی دیگر تمامی دانش افراد در یک سطح سازمانی). دانش پروژه در چهار سطح مجزا مدیریت میگردد: فردی، پروژه، سازمان و جهانی. این مقاله چرخه عمر دانش خرد پروژه و همچنین چرخه عمر دانش کلان پروژه را در هر سطح سازمانی و همچنین بعنوان فرآیند عمودی دانش جریان یافته بین سطوح سازمانی تشریح میکند

کلمات کلیدی: مدیریت دانش پروژه، دانش خرد، دانش کلان، چرخه عمر دانش، جریان عمودی دانش، دانش سازمانی، دانش جهانی، دانش فردی، دانش پروژه

مقدمه

دانش مناسب یک پیش شرط اساسی برای مدیریت مؤثر پروژه است. بر اساس گفته سانکاراسبرامانیان (۲۰۰۹)، تمامی پروژه ها یک چیز عمومی دارند، که دانش است. استاندارد ژاپنی مدیریت پروژه  دانش و تجربه را بعنوان منابع اصلی ارزش پروژه بیان می کند. پروژه ها می توانند بعنوان فرآیندهای مدیریت دانش در نظر گرفته شوند(Sauer & Reich,2009). مدیریت دانش پروژه مخصوصاً در پروژه های پیچیده یکی از فاکتورهای موفقیت در مدیریت پروژه است. عدم مدیریت دانش درپروژه یکی از دلایل شکست پروژه می باشد(Desouza & Evaristo, 2004). دانش در خصوص مدیریت پروژه، دانش صریح، و همچنین دانش ضمنی، نقش تعیین کننده ای در درک این نظم و ترتیب بازی می-کنند(Morris,2004).

خلاصه و نتیجه گیری:

مقالات زیادی وجود دارد که در خصوص موضوعات متفاوت و گوناگونی از مدیریت دانش پروژه صحبت کرده اند. تعدادی از نویسندگان روش هایی از تأمین اجزای دانشی خاص را تشریح می کنند و تعدادی دیگر به کل دانش پردازش شده بوسیله تیم پروژه،کل سازمان یا جامعه جهانی افراد درگیر در مدیریت پروژه علاقه مند هستند. مقاله ما مدلی پیشنهاد می دهد که همه این رویکردهای مدیریت دانش پروژه را به هم متصل می کند. با معرفی مفاهیم از چرخه عمر دانش خرد پروژه و چرخه عمر دانش کلان پروه و کاربرد مفاهیمی از جریان عمودی دانش نشان می دهیم که چگونه همه این فرآیندهای حوزه مدیریت دانش پروژه بصورت متقابلاً مرتبط هستند.

خیلی از محققان ( بعنوان مثالBasili & Caldiera, 1995; Boddie, 1987; Kotnour, 1999) دیدگاه شناختی دانش پروژه و فرآیندهای مدیریت دانش پروژه را بررسی کرده اند که در آن دانش پروژه بعنوان منبعی که می تواند خلق شده، بر روی رسانه خارجی ذخیره گردد. تمامی انواع مخازن داده ساختارهایی مرکزی در این رویکرد هستند. سابقاً، این اولین رویکرد به مدیریت دانش پروژه بود و اغلب “اولین نسل مدیریت دانش” نامیده می شد(Delisle & Rowe, 2004; McElroy, 2000). جریانی نو از رویکرد جامعه دانش پروژه، دومین نسل مدیریت دانش” نامیده می شود که بعد از آن ظهور یافت. مثال های دیگر نیز وجود دارند . مفهوم گروه های تخصصی و تعاملات اجتماعی بعنوان موتورهایی برای خلق دانش و اشتراک دانش در این رویکرد شاید مهم ترین باشند. مدل ما دو هر رویکرد از مدیریت دانش پروژه را با هم ترکیب می-کند: بعنوان نمونه، در سطح سازمان فرآیندهایی از حفظ و نگهداری مخزن دانش را پوشش می دهند و همچنین ایجاد و توسعه شرایطی از مدیریت دانش پروژه که تکنیک ها و ابزارهای جامعه مدیریت دانش پروژه را پوشش می دهند. در سطح فردی، به فرآیند اجتماعی سازی  نواکا  و همچنین فرآیندهایی از انبار دانش مستند شده و بازیابی آن مراجعه می کند، بنابراین این مدل هر دو رویکرد دانش پروژه با همدیگر وجود دارند و مکمل همدیگر هستند. کاربرد متعادل تکنیک ها از هر دو گروه اثرات بهینه از مدیریت دانش پروژه را فراهم می کند.

Abstract

Knowledge is the most important resource needed for project management. The aim of this article is to present a full, consistent model of project knowledge management. There are two basic types of project knowledge: micro-knowledge, needed for performing a single task (or its part), and macro-knowledge (in other words, all the knowledge possessed by people from a given organizational level). Project knowledge is managed at four distinct levels: individual, project, organization, and global. The article describes the micro-knowledge life cycle and macro-knowledge life cycles from each organizational level, as well as the processes of vertical knowledge flow between organizational levels.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید مهندسی صنایع

مقالات جدید مدیریت پروژه

مقالات جدید مدیریت دانش