اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M99

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۱

سال نشر: ۲۰۱۱

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۱  صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ترکیبی از استقرار کارکرد کیفیت و فرایند شبکه تحلیلی برای ارزیابی پروژه توسعه مجدد شهری: کاربرد نرم افزار

عنوان انگلیسی:

A combination of Quality Function Deployment and Analytic Network Process to evaluate urban redevelopment projects: An application to the Belle de Mai – La Friche of Marseille, France

چکیده فارسی:

این مقاله یک چارچوب روش شناسی برای یکپارچه سازی الزامات ذینفعان و جنبه های مختلف پروژه توسعه مجدد شهری مطرح می نماید. ما پیشنهاد می کنیم استفاده از تکنیک های تجزیه و تحلیل تصمیم گیری چند معیاره؛ ترکیبی از گسترش کارکرد کیفیت (QFD)  و فرایند تحلیلی شبکه (ANP)  به منظور ارزیابی پروژه تجدید حیات برای مناطقی که در آن گذشته های صنعتی از نقطه نظر اقتصادی از بین رفته، اما هنوز هم مشخصات ساختمان ها و منطقه باقی مانده است. این کار کاربرد چارچوب روش شناسی به منظور ارزیابی جنبه های اصلی تحول از مکان “belle de mai- la friche” در مارسی، یک کارخانه توتون و تنباکو سابق که در در اوایل دهه ۱۹۹۰، با مساحت ۴۵۰۰۰متر مربع مرکز حوادث فرهنگی و هنری معاصر بوده است را شرح می دهد. از طریق ترکیبی از QFD  و ANP ما قصد داریم امکان پذیری استفاده از این روش که می تواند به فرایند تصمیم گیری و اجماع عمومی کمک کند، بررسی نماییم.

کلمات کلیدی:  تحلیل تصمیم گیری چند معیاره، استقرار کارکرد کیفیت، فرایند شبکه تحلیلی

مقدمه

ارتباط متقابل اغلب مشکل ساز است که بین سیاست های بازسازی اقتصادی و مرمت شهری مناطق صنعتی تاسیس شده هم از لحاظ نظری و تجربی وجود دارد، با این وجود، در اداره سیاست های ارضی و در مطالعات نظری واقعی، اغلب یک شکاف قابل توجهی بین  این دو محیط وجود دارد. تصمیم گیری برای توسعه پایدار در محیط زیست نیاز دارد به رویکرد هایی جدید که قادر به یکپارچه سازی و ترکیب جنبه های اصلی یک سیستم شهری و دیدگاه سهامداران مختلف باشد. این مقاله پیشنهاد میکند تعریف یک رویکرد یکپارچه نسبتا جدید از دو روش در این مسابقه، جهت تحریک تعامل بین ذینفعان مختلف، ساخت “رقابت خلاق، و ایجاد رضایت. با حرکت در این راستا، پیشنهادهای زیر ارائه می شود:

– استفاده از فرایند تحلیلی شبکه (ANP)، متعلق به خانواده بسیار گسترده تر از تجزیه و تحلیل چند معیاره  به عنوان یک ابزار برای ارزیابی سرزمین و استراتژی های تحول شهری است. همکاری که می تواند به وسیله ارزیابی چند معیاره ارائه شود به خصوص در حضور مشکلات پیچیده ای که به طور مستقیم ذینفعان مختلف با آن درگیرند، در اینجا مورد تاکید است یکپارچگی با ابزار بازاریابی، گسترش کارکرد کیفیت (QFD)، با طرح های اصلی خود برای برنامه ریزی استراتژیک، که می تواند ارائه شود توسط یک ساختار تصمیماتی

 که خانه کیفیت نامیده می شود. (HOQ) ترکیبی از روش QFD  و متدلوژی ANP که در مارسی بکار برده می شود جایی که یک ناحیه صنعتی سابق به یک مرکزی برای هنرمندان، نویسندگان، موسیقی دانان، کارگردانان تئاتر و تولید کنندگان تبدیل شده است. این منطقه به نام ” belle de mai- la friche” یک مورد جالب است جایی که در آن توسعه خودجوش فضاهای فرهنگی و هنری موقت یکی از تسهیلات فرهنگی اصلی مارسی را خلق کرده است. این روند از ۱۵ سال پیش آغاز شده است و هنوز تحت ساخت و ساز است.

پس از مقدمه، مقاله به شرح زیر سازماندهی شده است. اول از همه ما به طوربسیار مصنوعی، متدلوژیهای QFD وANP  را ارائه میدهیم. بند ۴ بر جنبه های اصلی رویکرد یکپارچه از این دو تکنیک تأکید می کند. رویکرد یکپارچه شده توسط مطالعه موردی ” belle de mai- la fariche” شرح داده شده است. ما در پایان مقاله با برخی از بازتابهای استفاده ترکیبی از دو تکنیک به منظور ارزیابی پروژه های بازسازی شهری نتیجه گیری میکنیم.

Abstract

This paper proposes a methodological framework to integrate stakeholders’ requirements and different aspects of urban redevelopment projects. We propose the application of the multi-criteria decision analysis techniques combined of Quality Function Deployment (QFD) and Analytic Network Process (ANP) in order to evaluate the revitalization projects for areas where an industrial past has vanished from an economical point of view, but still remains in the character of the buildings and the area. This work illustrates the application of the methodological framework in order to evaluate the principals aspects of the transformation of the site “Belle de Mai – La Friche” in Marseille, a former tobacco factory where, since the early 1990s, the 45,000 m 2 have been a centre for contemporary cultural and artistic events. Trough a combination of QFD and ANP we intend to verify the possibility of this procedure can contribute to the decision-making process and the general consensus.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.