اطلاعیه

مقاله انگلیسی کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند: ارزیابی آمادگی فناوری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۱۰ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1119

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Procedia Computer Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۰ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ : کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند: ارزیابی آمادگی فناوری

عنوان کامل انگلیسی:

Smart Production Planning and Control: Technology Readiness Assessment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1119)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

به طور واضح نیاز به حمایت از SME ها برای همسویی با پیشرفت های فناوری در زمینه صنعت ۴.۰ در تمامی مراحل مهندسی پایان به پایان در کل زنجیره ارزش مشخص شده است. بنابراین ، این مطالعه با هدف انطباق و استفاده از روش ارزیابی آمادگی فناوری SME هوشمند (SSTRA) انجام شده است تا SME ها بتوانند اطلاعات و داده های موجود را بدست آورند و آنها را به روشی استاندارد پردازش کنند تا آمادگی فناوری را برای اجرای صنعت ۴.۰ تجزیه و تحلیل کنند. چارچوب و روش SSTRA در یک مطالعه موردی واقعی با تمرکز بر مرحله برنامه ریزی و کنترل تولید هوشمند اجرا شده است. همچنین ، مدل مفهومی برنامه ریزی و کنترل تولید هوشمند ارائه و اعتبار سنجی شده است. بازخوردها نشان می دهد که چگونه این روش می تواند در تمامی مراحل توسعه SME های هوشمند در سراسر جهان برای حمایت از انتقال استراتژیک به دوره صنعت ۴.۰ موثر باشد.

کلمات کلیدی: صنعت ۴.۰؛ کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند ؛ مدل بلوغ ،SMEها ،روش ارزیابی

۱.مقدمه

در چند دهه گذشته ، با تکامل فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی (ICT) و ادغام آن در فرایندهای تولید ، مزایای بسیاری برای کل زنجیره ارزش حاصل شده است. این مزایا ، از یک طرف بهره وری صنعتی را افزایش داده ، و از طرف دیگر هزینه های تولید را کاهش داده و راه حل های موثرتری برای ارائه خدمات با هزینه، سرعت و کیفیت مناسب به مشتریان ارائه داده اند [۱]. تولید جهانی در حال حاضر تحت تحول چشمگیر ناشی از دیجیتالی شدن زیرساخت ها و سیستم های خود قرار دارد…

۶.جمع بندی

  در این مطالعه ، روش ارزیابی آمادگی فناوری SME هوشمند (SSTRA) برای بررسی سطح آمادگی فناوری SME ها برای پیاده سازی صنعت ۴.۰ از دیدگاه کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند ، اتخاذ و مورد استفاده قرار گرفت. معیارها برای طبقه بندی کنترل و برنامه ریزی تولید هوشمند ارائه شده و  بر اساس داده های جمع آوری شده از ۵۰ SME صنعتی در مورد وزن هر معیار ، محرک ها و فناوری در محل کار آنها اعتبارسنجی شد …

Abstract

There is a clearly identified need to support SMEs to be aligned with technology advances in the context of Industry 4.0 throughout the end-to-end engineering across the entire value chain. Thus, this study aims to adapt and utilize the Smart SME Technology Readiness Assessment (SSTRA) methodology to enable SMEs to gain available information and data to process it in a standardized manner to analyze the technology readiness to implement industry 4.0. The SSTRA framework and methodology is implemented in a real case study with a focus on the smart production planning & control phase. Also, the conceptual model for Smart production planning & control development is proposed and validated. Feedback shows how this method can be effective to implement throughout the worldwide smart SMEs development to support the strategic transition to Industry 4.0 era.

Keywords: Industry 4.0; Smart production planning & control; Maturity model; SMEs; Assessment methodology

۱.Introduction

 In the last few decades, many privileges have been brought for the entire value chain by the evolvement of information and communication technologies (ICT) and its integration into manufacturing processes. These have enhanced industrial productivity in one side and on another side, have reduced production costs and provided more effective solutions to serve customers with appropriate quality, speed, and cost [1]. Global manufacturing is currently undergoing a significant transformation driven by the digitalization of its infrastructure and systems..

۶.Conclusion

 In this study, the Smart SME Technology Readiness Assessment (SSTRA) methodology was adapted and utilized to examine SMEs level of technology readiness to implement Industry 4.0 from a smart production planning & control point of view. The benchmark for smart production planning & control taxonomy was proposed and validated based on data collected from 50 industrial SMEs concerning the weights of each criterion, driver, and technology in their workplace…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقالات انگلیسی رشته مدیریت

دانلود مقالات انگلیسی مدیریت فناوری اطلاعات

مقالات انگلیسی مهندسی کامپیوتر 

دانلود مقاله انگلیسی مدیریت صنعتی

دانلود مقاله انگلیسی مهندسی صنایع

دانلود مقاله انگلیسی درباره برنامه ریزی تولید

دانلود مقاله انگلیسی درباره شرکت های کوچک و متوسط