مقالات انگلیسی ترجمه شده روانشناسی کار و سازمان ۲۰۲۱– ۲۰۲۰|مقالات انگلیسی روانشناسی مدیریت با ترجمه تخصصی

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی علمی پژوهشی و علمی ترویجی (مروری) جدید در زمینه روانشناسی کار روانشناسی کسب و کارروانشناسی سازمانیروانشناسی مدیریت روانشناسی صنعتی – روانشاسی بازار با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ – ۲۰۲۰ – ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … از مجلات (ISI, JCR, اسکوپوس Scopus و…) و نشریات معتبر الزویر ( ساینس دایرکت ) ، امرالد ، اسپرینگر ، وایلی و .. موجود می باشد- مقالات ترجمه شده روانشناسی کار کاملا تخصصی ، روان و سلیس به زبان فارسی به صورت فایل وورد WORD ترجمه و تایپ شده اند. این مقالات به عنوان مقاله بیس پایان نامه ها و پروپوزال های روان شناسی کار (مقاله بیس روانشناسی شغلی ۲۰۲۰ – ۲۰۲۱) نیز قابل استفاده می باشند- دانلود مقالات انگلیسی روانشناسی کار و سازمان ، رایگان  می باشد – مقالات ۲۰۲۱ و ۲۰۲۰ روانشناسی کار و سازمان به لیست اضافه گردید

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تأثیر رضایت شغلی بر اهداف دو کاری (دو شغله بودن): اثر میانجی تعهد سازمانی
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تأثیر هوش هیجانی و کیفیت رابطه بر اثر بهبود خدمات اکوسیستم های پلتفرم آنلاین
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توامندی تیمی
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ مدیریت منابع انسانی و رفاه کارمندان هتل در طول COVID-19
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ بررسی سیستماتیک ادبیات حالات و رفتارهای روانشناختی منفی در فروش
 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ رفتار خلاقانه سبز در صنعت گردشگری: نقش جهت گیری کارآفرینانه سبز و مکانیزم میانجیگری دوگانه

 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ واکنش مشتری در برابر کار عاطفی کارکنان در محیط صنعت خدمات
 8. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ نقش روانشناسی رنگ در اینستاگرام : رنگ آمیزی مقاصد گردشگری
 9. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ ارتباط غیر کلامی در گردشگری: تلاقی مذهب و جنسیت
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ چرا و چه زمانی عوامل استرس زا شغلی بر روی رفتار صدا تأثیر می گذارند: چشم انداز تخلیه نفس
 11. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ جذب کاربران اینستاگرامی با تبلیغ احساسات مثبت و خلاقیت
 12. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ قابل اعتماد بودن چهره مدیران، دوره تصدی حسابرس و حق الزحمه حسابرسی
 13. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ روانشناسی بازاریابی دهان به دهان
 14. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ ارتباط موسیقی و روانشناسی سازمانی: استفاده روزمره از موسیقی و ترجیحات و پیش بینی رفتار سازمانی
 15. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها
 16. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مطالعه طولی پیش بینی فرسودگی شغلی در پرستاران اسپانیایی: نقش روان رنجوری و تقابل عاطفی
 17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ فرسودگی شغلی و رضایت شغلی: نقش محیط کار و حمایت درک شده
 18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ چگونه معلمان عواملی را که بر روی توسعه خلاقیت تأثیر می گذارد، درک می کنند: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی
 19. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد
 20. مقاله ترجمه شده مدیریت ۲۰۱۸ : هویت مشترک در استرس و تغییر سازمانی
 21. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی
 22. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : عدم انطباق جنسیتی و محل کار مدرن: مرزهای جدید در فهم و بیان هویت جنسیتی در کار
 23. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : فرا تحلیلی از روابط بین توانایی ذهنی عمومی و رضایت شغلی و رضایت از زندگی
 24. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۶ رابطه بین ویژگی ‌های شخصیتی، هوش فرهنگی و شایستگی ارتباطات بین فرهنگی
 25. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۶: استرس کار حسابرسان چطور روی کیفیت حسابرسی آنها تاثیر میگذارد؟
 26. مقاله لاتین با ترجمه فارسی ۲۰۱۵: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس
 27. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک
 28. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۵ : بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی
 29.   مقاله ترجمه شده ۲۰۱۵ : توسعه و خصوصیات اولیه روانسنجی مقیاس رفتار شهروندی سازمانی معلمان
 30. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : ارتقاء رهبری: شکست یک صنعت و فرصتی برای روانشناسان مشاور
 31. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴: ارتباط بین نوع شخصیت و ویژگی ریاست خدمتگزار توانمند
 32. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۴ : خودکشی مرتبط با کار : تحلیلی از گزارش های دولت امریکا و پیشنهاداتی برای منابع انسانی
 33. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۴: بررسی رابطه بین رفتار شهروندی سازمانی، احساس رضایت از کار، و شخصیت کارکنان
 34. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۱۴: اثرات واسطه ای تعهد عاطفی سازمانی و قرارداد روانشناختی در رابطه بین شیوه های جبران خدمات استراتژیک و به اشتراک گذاری دانش
 35. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۴: رهبری تحول آفرین و عملکرد شغلی: یک چشم انداز از شخصیت اجتماعی
 36. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۳: جنسیت و شخصیت در مفهوم رهبری تحول آفرین
 37. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۳ : پروفایل ‏های تعهد، رضایت شغلی و نتایج رفتاری
 38. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۳: نقش عوامل روانشناختی در رفتار خرید با ارجاع به برچسب های خصوصی پوشاک
 39.  مقاله لاتین مدیریت با ترجمه ۲۰۱۳ : اثرات انگیزش ­های فردی و سرمایه اجتماعی بر قصد اشتراک دانش ضمنی و صریح کارکنان
 40. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۳: غلبه بر استرس ناشی از کار و ترویج خلاقیت کارکنان در صنعت هتل داری : نقش بازخورد کار سرپرستان
 41.  مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی ۲۰۱۳: ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری
 42. مقاله لاتین با ترجمه ۲۰۱۳: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری: مدیران بازاریابی تایلندی در مقابل مدیران بازاریابی آمریکایی
 43.  مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۲: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
 44. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۲ : بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری
 45. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۰: رابطه میان ویژگی های شخصیتی مصرف کننده، هویت نام تجاری و وفاداری به آن
 46. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۰۴: استرس سازمانی : نقش تمایلات بوروکراتیک کارکنان
 47. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۰۵: نقش از خود بیگانگی شغلی در تخریب قابلیت های کاری و سالخوردگی ناسالم
 48. مقاله ISI با ترجمه فارسی ۲۰۰۸: زنان و تعادل کار و زندگی آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟
 49. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۰۶: چگونه کارمندان را به موقعیت های جدید راهنمائی و جهت دهی کنیم
 50. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۰۶ : فرهنگ سوء عملکردی سازمان نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار
 51.  مقاله انگلیسی ترجمه شده مدیریت ۲۰۰۹ تعدیل اثرات جنسیت و سطح سازمانی بین استرس نقش و رضایت شغلی کارمندان هتل

سایر مقالات مرتبط با روانشناسی کار

مقالات ترجمه شده رفتار سازمانی

مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت عملکرد

مقالات ترجمه شده مدیریت استعداد

مقالات ترجمه شده رضایت شغلی

مقالات ترجمه شده استرس شغلی

مقالات ترجمه شده فرسودگی شغلی

مقالات ترجمه شده هوش هیجانی- عاطفی

مقالات ترجمه شده رهبری در سازمان

مقالات ترجمه شده فرهنگ سازمانی

مقالات ترجمه شده اعتماد سازمانی

مقالات ترجمه شده مدیریت ایمنی کار

مقالات ترجمه شده انگیزش سازمانی

مقالات ترجمه شده خلاقیت

مقالات ترجمه شده یادگیری سازمانی

مقالات ترجمه شده تعهد سازمانی

مقالات ترجمه شده جنسیت گرایی

مقالات انگلیسی روانشاسی سازمان بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تفاوت های اندازه شرکت در بازده مالی ناشی از برنامه ریزی کاری انعطاف پذیر (FWAها)
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیر استرس بر توسعه دهندگان نرم افزار با تعدیل رابطه از طریق هوش هیجانی در یک محیط کاری
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ اعتماد سازمانی و رفتار عملیاتی ایمن در خلبانان هواپیمایی: اثرات میانجی هویت یابی سازمان و تعهد سازمانی
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ مدیریت تصویرسازی و حسابرسان BIG4: بررسی دقیق یک بازرسی دولتی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ : COVID-19: اثرات عدم امنیت شغلی بر دلبستگی شغلی و قصد ترک شغل کارمندان هتل لوکس و نقش تعدیل کننده ویژگی های نسل
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ سرمایه فرهنگی و خرید آنلاین خدمات گردشگری
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ مدیران زن چگونه حاکمیت هیئت مدیره را بهبود می بخشند
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ اثر تعدیل گر ویژگی های شغلی و فردی بر بازده نظارت دیجیتال

 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ تقویت رفتار اجتماعی خیرخواهانه کارکنان در مواجهه با خدمات هتل
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ سبک مدیریت تعارض و خستگی در حسابداری دولتی
 11. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

مفهوم روانشناسی کار روانشناسی کسب و کار روانشناسی سازمانی- روانشناسی مدیریت

روانشناسی کار به منظور بالا بردن رضایت از کار و بازده، از مکتب های نام برده شده عناصر مختلفی را به عاریت گرفته است تا بتواند رفتار انسان در محیط کار را تشریح کند. در تعریفی دیگ از هون و میشل، روانشناسی کار عبارت است از علم بررسی مجموعه عوامل و متغیرهایی که رفتار فرد را در دنیای کار تحت تاثیر قرار میدهند که این عوامل با ابعاد شخصیت افراد ارتباط دارند زیرا صفات شخصیت و ابعاد آن با فرآیندهای تنیدگی ارتباط مستقیمی دارند. فرضیه بنیادی روان شناسی کار این است که می توان هم رضایت کارگران را بهبود بخشید و هم بازده آنها در کار را افزایش داد.

روانشناسی کسب و کار علمی کاربردی است که بررسی می‌کند چگونه می‌توان اثربخشی افراد و سازمان‌ها را بالا برد. در این علم از روش‌های تحقیق علمی برای مطالعه‌ی آدم‌ها، محل کار، و سازمان‌ها استفاده می‌شود تا نیازهای مختلف و گاهی متقابل آنها هم‌سو شود. هدف روانشناسی کسب و کار ایجاد روابط سالم و مولد بین آدم‌ها و سازمان‌ها است به طوری که به نفع هر دو باشد.

روانشناسی کسب و کار به عنوان یک علم کاربردی به سازمان‌ها دیکته می‌کند که چه چیزی رفتار سازمانی اثربخش را تشکیل می‌دهد. این علم با کسب و کار رابطه‌ای دوجانبه دارد و ایده‌های آن برگرفته از چیزهایی است که در محل کار خوب جواب می‌دهد. این باعث می‌شود نتایج پژوهش روان‌شناختی به‌طور هدفمند و به نحوی اعمال شود که مناسب آن وضعیت است. هم‌چنین تجربه را از دنیای کسب و کار وارد روانشناسی، و دانش آکادمیک و دقت بسیار زیاد را از روان‌شناسی وارد دنیای کسب و کار می‌کند، و این طریق بارورسازی متقابل در هر دو حیطه انجام می‌شود.

تاریخچه روانشناسی کار

روانشناسی کار نظیر هر رشته عملی دیگر تاریخچه ای دقیق و مشخص دارد و مسیری تکامی را طی نموده است. در مطالعه تاریخچه روانشناسی کار برخی از سال ها حائز اهمیت خاصی هستند که به شرح زیر قابل ذکرند.

از سال ۱۸۹۵ میلادی خدمات روانشناسی کار به طور غیررسمی در برخی از مدارس آمریکا ارائه می شد. در سال ۱۹۰۸ میلادی موسسه ای به وجود آمد که هدف آن کمک به نوجوانانی بود که ترک تحصیل نموده و نتوانسته بودند به کاری اشتغال ورزند.

سال ۱۹۰۹ میلادی- روانشناسی کار با کار فرانگ پارسونز، پدر راهنمای شغلی و حرفه ای در بستون آمریکا آغاز گردید. مهم ترین کار پارسونز، سازمان دهی به فعالیت هایی بود که در زمینه راهنمایی و خصوصا راهنمایی شغلی و حرفه ای معمول می شد.

درسال ۱۹۱۳، اولین خدمات روانشناسی کار به طوررسمی از طریق موسسه اطلاعات شغلی و حرفه ای در بستن ارائه گردید و اولین مجله حرفه ای یعنی بولتن حرفه ای در سال ۱۹۱۵ میلادی انتشار یافت.

سال ۱۹۱۷ میلادی- شرکت فعالانه آمریکا در جنگ جهانی اول، ایجاب نمود که آن کشور افراد متخصص را در زمینه های گوناگون تربیت و به میدان های جنگ گسیل دارد. اولین عاملی که در آن زمان برای موفقیت شغلی نظر متخصصان را به خود جلب کرد بالا بودن بهره هوشی افراد بود.

سال ۱۹۲۷ میلادی – این سال نقش مهمی در پیشرفت روانشناسی کار ایفا می کند. زیرا در این سال تحقیقات اولیه برای اندازه گیری رغبت آغاز و پیگیری گردید. تهیه پرسشنامه شغلی استرانگ شروع شد که بعد ها پس از تکمیل یکی از مهم ترین پرسشنامه های تعیین رغبت شغلی را تشکیل داد. در همین سال هال استاد دانشگاه یل با استفاده از نظریه های گذشتگان درصدد برآمد ماشینی بسازد که بدان وسیله بتواند موفقیت شغلی فرد را در مشاغل آینده اش پیش بینی کند. گرچه هال موفق شد چنین ماشینی بسازد اما کارش چندان کامل و جالب نبود.

سال ۱۹۳۱ میلادی –بر اثر شیوع بحران بیکاری و پایین بودن سطح زندگی کارگران در فاصله بین دو چنگ جهانی، موسسه ای در دانشگاه مینوسوتا در آمریکا ایجاد شد و ماموریت یافت تا راه چاره ای برای نابسامانی های حاصل از بیکاری پیداکند.

شیوه اعمال روانشناسی کار

متخصصان روانشناسی کسب و کار عموما به روش‌های زیر عمل می‌کنند:

مشاوره- متخصصان در رابطه با طیف وسیعی از مسائل آدم‌ها در محل کار، از مقام حرفه‌ای گرفته تا تغییرات سازمانی در مقیاس گسترده، مشاوره می‌دهند. هم‌چنین آنها کارشناسانی هستند که می‌توان برای دریافت چشم‌اندازی بی‌طرفانه و از نظر علمی معتبر به آنها اعتماد کرد.

تشخیص- متخصصان به سازمان‌ها کمک می‌کنند مسائل و چالش‌ها را (مثلا ریزش بالا و اشتیاق کم نسبت به کار) بهتر درک کنند. آنها از روش‌های علمی تحقیق در حوزه‌ی اجتماع استفاده می‌کنند تا رفتار انسان را در محل کار بررسی کنند.

طراحی – متخصصان برای چالش‌های سازمانی راهکارهایی طراحی می‌کنند. مثلا، شاید یک ابزار روان‌سنجی طراحی کنند تا به سازمان کمک کنند کارمندان یا شیوه‌های ارزیابی بهتری انتخاب کند.

ارائه – متخصصان اغلب راهکارهای مشکلات سازمانی را برای مراجعان به اجرا می‌گذارند. اما معمولا نقش آنها تسهیل راهکار است و مسئولیت کامل مشکل را به جای مشتری به عهده نمی‌گیرند.

ارزیابی – متخصصان اثربخشی مداخلات را می‌سنجند. نشان دادن شواهدی حاکی از منافع روانشناسی کسب و کار برای فرد و سازمان، اصل اساسی روانشناسی کسب و کار است.

حوزه‌های روانشناسی کسب و کار

روان‌شناسی کسب و کار تقریبا درباره‌ی تمام مسائل انسان ها در محل کار قابل اعمال است. با این حال روانشناسی کسب و کار چند حیطه‌ی کلی دارد که شامل موارد زیر است:

 • گزینش و سنجش
 • توسعه سازمانی
 • تعلیم
 • توسعه رهبری
 • یادگیری و توسعه
 • مدیریت استعداد
 • ایجاد اشتیاق در کارمندان
 • محیط‌های کاری ایمن و سازگار با کاربر
 • مدیریت عملکرد و ارزیابی
 • فرهنگ
 • بهداشت و سلامت در کار
 • آزمون‌سازی روان‌سنجی