اطلاعیه

مقاله انگلیسی چگونه کار عاطفی بر سلامت روانی کارکنان هتل تأثیر می گذارد: یک مطالعه طولی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1382

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Tourism Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : چگونه کار عاطفی بر سلامت روانی کارکنان هتل تأثیر می گذارد: یک مطالعه طولی

عنوان کامل انگلیسی:

How emotional labor affect hotel employees’ mental health: A longitudinal study

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1382)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات طولی کار عاطفی بر سلامت روان کارکنان هتل بر اساس نظریه های بار آلوستاتیک(بار پایدار) و حفاظت از منابع انجام شده است. چهار موج داده از ۵۳۴ کارآموز هتل در یک دوره هشت ماهه جمع آوری شد. برای تجزیه و تحلیل داده‌های سری زمانی از مدل‌سازی رشد نهفته و تحلیل مسیر تاخیری استفاده شد. نتایج مطالعه نشان داد که کارکنان هتل در سه ماه اول شغل جدید خود، اضطراب و افسردگی بیشتری را تجربه می کنند. فعالیت سطحی باعث افزایش اضطراب و افسردگی کارکنان می شود. شایان ذکر است که فعالیت عمیق در کوتاه مدت اضطراب و افسردگی کارکنان را کاهش ،اما در بلندمدت اضطراب و افسردگی آنها را افزایش می دهد. خستگی عاطفی تأثیر دو سویه فعالیت عمیق بر سلامت روان را تبیین می کند. نتایج مطالعه مفاهیم مهمی را برای مدیران هتل در مدیریت استرس محل کار و بهبود سلامت روان کارکنان ارائه می‌کند.

کلیدواژه ها:  کار عاطفی، فعالیت سطحی، فعالیت عمیق، اضطراب، افسردگی، خستگی عاطفی، مطالعه طولی

۱.مقدمه

گزارش “مجموعه گفتگوی دنیای کار” پیشنهاد می‌کند که سازمان‌ها باید محیط‌های کاری حامی سلامت روان و رفاه کارکنان را ترویج دهند (سازمان بهداشت جهانی، ۲۰۲۱). مشکلات سلامت روانی مانند افسردگی و اضطراب هزینه های جدی برای کارکنان و سازمان ها به ویژه در زمینه گردشگری و مهمان نوازی به همراه دارد (ثانم و الراز، ۲۰۲۲)و (ساح و همکاران، ۲۰۲۱). بنابراین، سلامت روان کارکنان هتل مستحق بررسی بیشتر در تئوری و عمل است (ژانگ و همکاران، ۲۰۲۰). مطالعات قبلی نشان داده اند که سلامت روان کارکنان هتل می تواند بهره وری و عملکرد را ارتقا دهد (بایگوموگ و اراسلی، ۲۰۲۲؛ وارگا و همکاران، ۲۰۲۱).شناسایی محرک ها و چالش ها می تواند به هتل ها کمک کند تا به طور موثری مسائل مربوط به سلامت روان کارکنان را به سمت موفقیت کسب و کار سوق دهند. (اونیل و دیویس، ۲۰۱۱؛ سارییسیک و دیگران، ۲۰۲۲)…

Abstract

The current study aims to examine the longitudinal effects of emotional labor on the mental health of hotel employees based on the Allostatic Load and Conservation of Resources theories. Four waves of data were collected from 534 hotel interns in an eight-month period. Latent growth modeling and lagged path analysis were used to analyze the time-series data. The study results indicated that hotel employees experienced increased anxiety and depression within the first three months of their new jobs. Surface acting increased employees’ anxiety and depression. Interestingly, deep acting decreased employees’ anxiety and depression in the short run but increased their anxiety and depression in the long run. Emotional exhaustion explained the double-edged effect of deep acting on mental health. The study results provide meaningful implications for hotel managers in workplace stress management and employees’ mental health improvement.

Keywords: Emotional labor, Surface acting, Deep acting, Anxiety, Depression, Emotional exhaustion, Longitudinal study

۱.Introduction

A World of Work Dialogue series report suggests that organizations should cultivate work environments supportive of employees’ mental health and well-being (World Health Organization, 2021). Mental health problems such as depression and anxiety bring serious costs to employees and organizations (Thanem & Elraz, 2022), especially in the tourism and hospitality field (Saah et al., 2021). Therefore, hotel employees’ mental health deserves stronger emphasis in theory and practice (Zhang et al., 2020). Previous studies revealed that hotel employees’ mental health could advance productivity and performance (Bayighomog & Arasli, 2022; Varga et al., 2021). Identifying the triggers and challenges can help hotels effectively moderate employees’ mental health issues toward commercial success (O’Neill & Davis, 2011; Sariisik et al., 2022)…

۸.۳.Practical implications

This study highlights that emotional labor is a sensitive and crucial subject in hospitality and tourism. One of the significant implications is that hotel employees’ poor mental health, including anxiety and depression, increased under the chronic stressor of emotional labor. Emotional labor is the exhausting effort of suppressing one’s emotions when interacting with other people at work. Therefore, managers should raise awareness of caring for employees and adopt reasonable measures to improve their mental health and well-being. This is not only a legal duty but also a moral responsibility. Although hotel management may differ in each region, the intensity of the workload and the pandemic have placed heavy responsibilities on hotel employees. Employees are generally eager for medical treatments of their physical ailments, but mental distress is hidden by many employees for fear of losing their jobs or the shame of being vulnerable. This situation causes heavy job losses and productivity in hotels and other organizations. Therefore, following a proposal from the World of Work Dialogue series, hotel firms should set up employee mental health protocols, care centers, or institutes with realistic policies. With these initiatives, line managers will be able to care for their employees by understanding the disconnection between leadership perception and employee experiences through quality, quantity, and perceived motivations. Occupational psychological counseling with the help of professional psychological counseling centers will be beneficial for general mental health and employee retention…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود مقاله ۲۰۲۳ مدیریت

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد  مدیریت هتلداری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت منابع انسانی

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد روانشناسی مدیریت و سازمان

مقالات انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد فرسودگی شغلی

دانلود مقاله ۲۰۲۳