اطلاعیه

مقاله انگلیسی استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره: نقش حالت عاطفی شغلی و تجربه رانندگی تاکسی

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M927

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله Safety Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹:  استرس در محل کار به عنوان پیش بینی کننده رفتار رانندگی پر مخاطره در رانندگان تاکسی. نقش حالت عاطفی مرتبط با شغل و تجربه رانندگی تاکسی

عنوان کامل انگلیسی:

Workplace stress as predictor of risky driving behavior among taxi drivers. The role of job-related affective state and taxi driving experience

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M927)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه روابط بین تعارض های محل کار و رفتار رانندگی پرمخاطره را در یک نمونه از رانندگان تاکسی بررسی کرده است. ما همچنین نقش میانجی گر حالت عاطفی مرتبط با شغل را در روابط بین تعارض های محل کار و رفتار رانندگی پرمخاطره در جاده و این که آیا این روابط با متغیر تجربه رانندگی به عنوان یک راننده تاکسی تعدیل می شود، را بررسی کردیم. نمونه شامل ۲۳۷ راننده تاکسی بود (Mage = 39.10، SD = 9.97 سال). شرکت کنند گان مقیاس های اندازه گیری تعارض های(درگیرهای) محل کار را با مشتریان و همکاران، حالت عاطفی مرتبط با شغل و رفتار رانندگی پرمخاطره و همچنین اطلاعات جمعیت شانسی را تکمیل کردند. نتایج نشان داد که هر دو نوع تعارض با مشتریان و همکاران با رفتار رانندگی پرمخاطره رابطه مثبتی دارند. علاوه بر این، روابط بین تعارض های محل کار و رفتار رانندگی پر مخاطره از طریق حالت عاطفی مثبت و منفی مرتبط با شغل تعدیل می شود. همچنین، رابطه بین تعارضات با مشتریان و رانندگی پرمخاطره از طریق تجربه رانندگی تاکسی تعدیل می شود. یافته های ما نشان داد که تعارضات محل کار نقش مهمی در ایجاد رفتار رانندگی پرمخاطره ایفا می کند. علاوه بر این، نتایج، شواهدی را از روابط کمتر مطالعه شده بین حالات عاطفی مرتبط با شغل و رفتار رانندگی پرمخاطره، با در نظر گرفتن تجربه رانندگی تاکسی، ارائه می دهد . ابزارهایی برای بهبود ایمنی در محل کار ، نه تنها برای رانندگان تاکسی بلکه برای اعضای جامعه نیز ارائه شده است. علاوه بر این، اهمیت کاهش استرس مرتبط با شغل به منظور افزایش توانایی راننده برای مقابله با چالش های شغلی ارائه شده است.

کلید واژگان: تعارض های محل کار، رفتار رانندگی پرمخاطره، حالت عاطفی مثبت مرتبط با شغل، حالت عاطفی منفی مرتبط با شغل، تجربه رانندگی تاکسی

۱.مقدمه

مطالعات پیشین نشان داده است که افرادی که شغلشان رانندگی است، گرایش بیشتری به انجام رفتارهای رانندگی پرمخاطره دارند و در مقایسه با سایر رانندگان در معرض سوانح رانندگی بیشتری هستند (Nævestad et al.، ۲۰۱۵؛ Shi et al.، ۲۰۱۴؛ Tseng، ۲۰۱۳). هنگامی که صحبت از رانندگان تاکسی می شود، این نتایج ممکن است تعجب آور باشد زیرا معمولا مورد پذیرش عموم است که رانندگان تاکسی مهارت های رانندگی بالاتری دارند (مثلا رانندگی روان، درک خطرات در ترافیک، مهارت در کنترل خودرو در هنگام لغزیدن، سبقت)، دارای ادراک سه بعدی برجسته (برای اطلاعات بیشتر، Kalakoski و Saariluoma، ۲۰۰۱) و همچنین دارای تجربه رانندگی بهتر در جاده های شهری به علت برخورداری از شرایط ترافیکی مختلف هستند (Stewart et al.، ۲۰۰۵؛ Zhao et al.، ۲۰۱۴)…

۴.بحث

در این تحقیق، روابط هر دو نوع تعارض با مشتریان و همکاران ، تجربه رانندگی با تاکسی و رفتار رانندگی پرمخاطره بررسی شده است. علاوه بر این، ما بررسی کردیم که آیا حالت عاطفی مثبت و منفی مرتبط با شغل با رفتار رانندگی پرمخاطره ارتباط دارد یا خیر، و همچنین آیا حالت عاطفی مثبت و منفی مرتبط با شغل رابطه ی بین تعارض های محل کار و رفتار رانندگی پرمخاطره را تعدیل می کند…

Abstract

This study evaluated the relationships between the workplace conflicts and risky driving behavior in a sample of taxi drivers. We also investigated the mediational role of job-related affective state in the relationships between the workplace conflicts and risky driving behavior on the road, and whether these relationships are moderated by driving experience as a taxi driver. The sample included 237 taxi drivers (Mage=39.10, SD=9.97 years). The participants completed scales measuring the workplace conflicts with clients and with peers, job-related affective state, and risky driving behavior, as well as demographic information. The results showed that both conflicts with clients and with peers are positively associated with risky driving behavior. Further, the relations between workplace conflicts and risky driving behavior are mediated by job-related positive and negative affective state. Moreover, the relation between conflicts with clients and risky driving is moderated by driving experience as a taxi driver. Our findings indicated that workplace conflicts play an important role in risky driving behavior engagement. Further, results bring evidence for the less studied relations between job-related affective states and risky driving behavior, taking into account taxi driving experience. Means of improving workplace safety that target not only taxi drivers but also members of the community are presented. Further, the importance of reducing job-related stress in order to enhance driver’s ability to cope with job challenges is presented.

Keywords: Workplace conflicts, Risky driving behavior ,Job-related positive affective state ,Job-related negative affective state ,Taxi driving experience

۱ Introduction

Previous studies showed that people whose job is driving present a higher tendency to adopt risky driving behaviors and are at a higher risk of road accidents compared with the general driving population (Nævestad et al., 2015; Shi et al., 2014; Tseng, 2013). When it comes to taxi drivers, these results may be surprising because it is commonly accepted that they have higher driving skills (e.g. fluent driving, perceiving hazards in traffic, managing the car through a skid, overtaking), an exceptional visuospatial representation (see for more details, Kalakoski and Saariluoma, 2001) and also a richer driving experience on urban roads due to higher exposure to different traffic conditions (Stewart et al., 2005; Zhao et al., 2014). However, greater experience and higher exposure may lead to desensitization to road traffic risks (Öz et al., 2010). Moreover, the tendency to engage in risky driving behaviors, in particular under the circumstance of ambiguous legal terms, such as running the yellow light, arbitrary lane change and fast startstop, may be explained by the fact that taxi drivers’ income depends on the passenger numbers (Dalziel and Job, 1997; Facey, 2010; Stewart et al., 2005; Tseng, 2013; Zhao et al., 2014).

۴.Discussions

The present study investigated the relations of both conflicts with clients and with peers, experienced by taxi drivers, with risky driving behavior. Further, we explored whether the job-related positive and negative affective states are associated with risky driving behavior and whether they mediate the relations between workplace conflicts and risky driving behavior. Finally, we examined the moderating role of taxi driving experience in the relation between workplace conflicts and risky driving behavior. We considered that the study of the factors associated with risky driving among taxi drivers is necessary given that these behaviors are major determinants of accidents involvement, and taxi driving is an occupation that involves a high risk of being involved in traffic accidents (Nævestad et al., 2015; Shi et al., 2014; Tseng, 2013).

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات جدید مدیریت

مقالات جدید رفتار سازمانی

مقالات جدید استرس شغلی

مقالات جدید روانشناسی کار

مقالات جدید مدیریت تعارض

مقالات جدید درباره پیش بینی