اطلاعیه

مقاله انگلیسی تأثیر استرس بر توسعه دهندگان نرم افزار با تعدیل رابطه از طریق هوش هیجانی در یک محیط کاری

این مقاله علمی پژوهشی (ISI) به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۱ دارای ۸ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1131

سال نشر: ۲۰۲۱

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Aggression and Violent Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۸ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ :  تأثیر استرس بر توسعه دهندگان نرم افزار با تعدیل رابطه از طریق هوش هیجانی در یک محیط کاری

عنوان کامل انگلیسی:

Impact of stress on software developers by moderating the relationship through emotional intelligence in a work environment

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1131)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

پیشرفت فعالیت های توسعه سیستم های اطلاعاتی عمدتا به رخدادهای تیم توسعه بستگی دارد ، که برای قاعده مند کردن مصنوعات سیستم ضروری است. توسعه دهندگان در راستای اهداف خود برای انجام کارآمد وظایف و همچنین نیاز به ساخت نرم افزار برای پروژه های بزرگ ، با چالش های بسیاری روبرو می شوند.  این مطالعه با استفاده از دو نمونه ،  با تمرکز بر ظرفیت هوش هیجانی (EI) بر ارزش های داخلی ، ویژگی های وظیفه و ویژگی های جمعیت در فرسودگی شغلی بین توسعه دهندگان نرم افزار تأثیر می گذارد. در ابتدا ، اعتقاد بر این بود که روند تعامل با استرس از نظر نقش ، تحصیلات ، شخصیت ، EI و تجربه فرسودگی شغلی ، نمایش داده می شود. در مرحله دوم ، آنالیز میانجیگری به طور دقیق تر انجام شد که در آن سطح استرس با ترکیبی از EI و فرسودگی شغلی میانجی گری می شود. این تحقیق با هدف تحلیل تأثیر استرس کاری بر شادی کارکنان با بررسی نقش تعدیلگر هوش هیجانی انجام شد. روش پیشنهادی روش رابطه قاعده مند از طریق هوش هیجانی (RREI) نامیده می شود. آزمایشات عددی نشان داد که مدل RREI پیشنهادی باعث کاهش فرسودگی شغلی و ایجاد اطمینان در مدیریت پروژه های توسعه دهندگان نرم افزار می شود. علاوه بر این ، اثر فرسودگی شغلی بر عملکرد با فرسودگی هیجانی افزایش می یابد.

کلیدواژه ها: هوش هیجانی ، استرس ، توسعه دهندگان نرم افزار ، فرسودگی شغلی

۱.هوش هیجانی در یک محیط کاری

یک عامل حیاتی که ساختار و فعالیت های شرکت ها را از سنتی به ارگانیک تغییر می دهد (دی آدریو و همکاران ، ۲۰۱۹) بی ثباتی محیط است. نگرانی اصلی شرکت ها، افزایش روز افزون استرس شغلی در این فضای مصنوعی و به سرعت در حال تغییر می باشد. استرس در محل کار واکنش های جسمی و عاطفی منفی است که ممکن است در صورت عدم توازن میان میزان مطالبات از کارکنان با میزان توانمندی آنها بیشتر شود. ترکیبی از سطح بالای الزامات کاری و درجه کنترل پایین می تواند منجر به استرس در محل کار شود..

۵.جمع بندی و خلاصه تحقیق

  این مطالعه چارچوبی را برای هوش هیجانی توسعه دهندگان نرم افزار در مشاغل ISD ، برای درک اینکه چگونه شناخت هیجانی بر استرس ، فرسودگی و عملکرد توسعه دهندگان نرم افزار تأثیر می گذارد، ارائه و تأیید کرد. مدل RREI پیشنهاد شده نشان داد که توسعه دهندگانی که دارای سطح بالایی از هوش هیجانی هستند می توانند به طور موثر استرس را تعدیل کرده و افراد دیگر را برای دستیابی به نتایج چشمگیر ترغیب کنند…

Abstract

Information systems development activities’ progress depends mostly on the development team’s events, which are essential for the formulation of system artefacts mandated. Developers have been facing many challenges in their purpose of completing tasks efficiently, as well as the need to build software for large-scale projects. In two samples, this study impacts the internal values, task properties and population in the burnout between software developers, focusing on Emotional Intelligence (EI) capacity. Initially, it was believed to display trends of interaction with the stress in terms of role, education, personality, EI, and burnout experience. Secondly, it has been proposed and tested a slightly more precise mediation analysis wherein the stress level mediated the combination of EI and burnout. This research aims to analyze the influence of work stress on the happiness of workers through emotional intelligence moderating the relationship. The proposed method is called the Regulating Relationship through Emotional Intelligence (RREI). The quantitative experiments demonstrated that the proposed RREI reduces burnout and promotes confidence in software developers’ projects’ management. Besides, the effect of burnout on performance increases with emotional exhaustion.

Keywords: Emotional intelligence, Stress, Software developers, Burnout

۱.Emotional intelligence in a work environment

A critical factor that changes companies’ structure and actions from traditional to organic (D’Adderio et al., 2019) is environmental instability. The enterprises’ initial discomfort is increased prospects of job stress in this artificial and rapidly changing atmosphere. Stress at work is the negative physical and emotional reactions, which may arise if the demands on workers contrast with the amount of power that an employee has over these demands. The stress at work In general, the combination of high work requirements and a low degree of control can lead to stress…

۵.Conclusion and research summary

 This work offered and verified a framework for software developers’ EI in ISD ventures to understand how emotional understanding influences software developers’ stress, burnout, and performance. The proposed RREI exhibited that emotionally smart developers can efficiently regulate stress and convince other people to achieve more significant results. Proposed RREI findings highlight EI’s potential role in managing stress in general and the management of burnout, in particular…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات رشته مدیریت با ترجمه

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد روانشناسی مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد روانشاسی

مقاله انگلیسی در مورد  استرس شغلی

مقاله انگلیسی در مورد هوش هیجانی

مقاله انگلیسی در مورد محیط کار