مقالات انگلیسی ترجمه شده اعتماد سازمانی و اعتماد مشتری ۲۰۲۰-۲۰۱۹

لیست مقالات انگلیسی درباره اعتماد سازمانی و اعتماد مشتری با ترجمه تخصصی سال ۲۰۲۰ ۲۰۱۹-۲۰۱۸

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی درباره اعتماد سازمانی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ اثر میانجی اعتماد درک شده در قصد بازرگان برای استفاده از کیف پول موبایلی
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ تأثیر فرهنگ سازمانی و عملکرد رهبری بر رضایت شغلی متخصصان روابط عمومی: بررسی اثرات میانجی توام مشارکت و اعتماد
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ تاثیر مسئولیت اجتماعی شرکت بر رفتارهای سبز حمایتی و رفاه کارکنان هتل
 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ هم رنگی جمعیت شناختی، ارتباطات و اعتماد به روابط تجاری درون سازمانی
 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ نقش بازاریابی محتوای دیجیتال در رشد مشارکت،اعتماد و ارزش مصرف کننده

 7. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ ادراکات مدیران از اعتماد در محل کار در زمان تغییر استراتژیک

 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ درک جامع از چشم انداز زیان مالی برای افزایش اعتماد خریداران نسبت به جستجو، پیشنهاد، صحبت مثبت و بازدیدهای مکرر از فروشگاه آنلاین
 9. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : بازاریابی سبز امروزی- ترکیبی از اعتماد، مشارکت مصرف کننده و تفکر چرخه عمر
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : مدلی برای نقش اعتماد در سطح عملکرد شرکت
 11. مقاله انگلیسی ترجمه شده شرایط انعطاف پذیر کاری و کاهش سطوح اعتماد
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی: اداره کردن تعارض، اطمینان و تعهد در روابط برون سپاری
 13. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: اشتراک دانش و اعتماد به سازمان ها
 14. مقاله انگلیسی با ترجمه: مفاهیم تغییر و اعتماد برای حالات و رفتار ایمن در تیم های کاری
 15. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثرات فنون ارتباط سازمانی بر روی اعتماد با اثرات عدالت رویه ای:
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۰۷: اعتماد مصرف کننده به تجارت الکترونیک در آمریکا ، سنگاپور و چین
 17. مقاله ترجمه شده ۲۰۰۹ درک رابطه بین اعتماد و بی اعتمادی در مدیریت 

تعریف اعتماد سازمانی

اعتماد یعنی افرادی که با آنان همکاری می‌کنید، نسبت به سعادت و مصالح شما علاقمند هستند بدون اینکه توانایی انجام کاری برای آنها داشته باشید

اعتماد یعنی اینکه من می‌دانم شما عمداً و یا سهواً، با قصد و بدون قصد، منفعت مرا از بین نمی‌بری

اطمینان یافتن از رعایت درستی، لیاقت، قابل پیش‌بینی بودن از ناحیه فرماندهان و نیروهای تحت امر آنها

مقاله ترجمه شده اعتماد سازمانی

اعتماد سازی دو بخش درون سازمانی و برون سازمانی دارد:

در فرآیند اعتماد سازی برون سازمانی، افرادی که این مهارت را دارند با مراجعان مودبانه، منصفانه و محترمانه برخورد می کنند. آن ها با مراجع رابطه ای دوستانه بر قرار می کنند که بر اساس آن مراجع احساس اعتماد و راحتی می کند و خاطره ای خوش در ذهن او از آن سازمان بر جای می گذارد. این ذهنیت خوب مراجع باعث می شود که در مواقع نیاز، سازمان شما در اولویت اول او قرار گیرد.

یکی از دغدغه های ذهنی مشتری ها این است که «چه جایی برای رفع نیاز او مطمئن تر است؟»، « به کجا می تواند اعتماد کند؟»، «اگر خدمات را نپسندد با او چه رفتاری خواهد شد؟» ؛ بنابراین، آنچه که مورد اهمیت قرار می گیرد میزان توانایی کارکنان شما برای ایجاد اعتماد در مراجع است.

افرادی که این مهارت را دارند به مراجعان توجه خاصی نشان می دهند و بر قولی که به مشتری می دهند پایبند می مانند. گاهی برخی از کارکنان فروش برای معرفی محصول متوسل به دروغ می شوند و این دروغگویی سبب سلب اعتماد مشتری شده و باعث می شود که او دیگر هرگز به شما مراجعه نکند.

افرادی که این مهارت را ندارند در ایجاد اعتماد و رابطه ی صمیمانه با مراجع و مشتری ناتوان هستند و حرف هایی به آن ها می زنند که چندان صحت ندارد و در نتیجه، به جای اعتماد سازی برای همیشه اعتماد مشتری را از خود سلب می کنند.

اعتماد سازی نه فقط به رابطه ی میان کارکنان فروش و مراجعان، بلکه به روابط درون سازمانی نیز مربوط می شود. مسئولیت ایجاد اعتماد در فضای درون سازمان بر عهده ی مدیران آن است. بخشی از اعتماد سازی به رابطه ی مدیر با کارمند مربوط می شود. امروزه به دلیل گسترش و پیچیده تر شدن سازمان ها و تغییر نیاز مشتری، اعتماد میان کارکنان و مدیران سازمان ها کمرنگ تر شده است

انواع اعتماد در سازمان

اعتماد سازمانی: اعتمادی که به موجب آن خط مشی های سازمان آن گونه که بیان شده است به طور منصفانه اداره و انجام خواهد شد.

اعتماد استراتژیک: اعتماد در ماموریت، استراتژی سازمان و توانایی برای کسب موفقیت.

اعتماد شخصی: اعتمادی که زیردستان به مدیران دارند تا علاقه آنان را بی طرفانه جلب کنند.

اهمیت و ضرورت ایجاد اعتماد

تقویت کارکنان- افزایش مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها – محیطی فعال برای محیط کار – کیفیت ارتباطات درون سازمانی- اجرای کار- نوآوری- استراتژی- تعهد- مشارکت و روابط با سهامداران و همکاران- رضایت مشتریان- ابعاد اعتماد سازمانی-شایستگی-صداقت-اتکاپذیری-صراحت ودرستکاری-توجه به کارکنان-آسیب پذیری-احساس هویت-نظارت متقابل-رضایت-تعهد