اطلاعیه

مقاله انگلیسی توصیف و آنالیز شرایط کاری کارکنان معلول در شرکت های اجتماعی آلمان با استفاده از گروه های کانونی

این مقاله علمی پژوهشی  (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه اسپرینگر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۷ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1330

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): اسپرینگر

نام مجله:BMC Public Health

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۷ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ : توصیف و آنالیز شرایط کاری کارکنان معلول در شرکت های اجتماعی آلمان با استفاده از گروه های کانونی

عنوان کامل انگلیسی:

Capturing and analysing the working conditions of employees with disabilities in German social firms using focus groups

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1330)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

زمینه: شرکت‌های اجتماعی (نوعی کسب و کار اجتماعی) فرصت‌های شغلی را برای افراد دارای معلولیت‌های ذهنی یا فکری، حسی، جسمی یا چندگانه که از فعالیت در بازار کار عمومی محروم هستند، فراهم می‌کنند. با توجه به تعداد اندک مطالعات در مورد شرایط کار کارکنان در محیط‌های کاری فراگیر، هدف این مطالعه بررسی نیازها و منابع شغلی تجربه شده توسط کارکنان معلول در شرکت‌های اجتماعی آلمان بود.

روش‌ها: سه گروه کانونی بین سپتامبر و اکتبر ۲۰۲۰ شامل ۱۴ کارمند معلول از شرکت‌های اجتماعی در بخش پذیرایی و نظافت در آلمان مورد بررسی قرار گرفتند. مدل نیازها و منابع شغلی به عنوان مبنای نظری برای ایجاد دستورالعمل مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. مصاحبه های ضبط‌ شده، کلمه به کلمه یادداشت شدند سپس به‌صورت قیاسی و استقرایی با استفاده از آنالیز محتوای کیفی بر اساس رویکرد مایرینگ تحلیل شدند.

یافته‌ها: نتایج نشان داد که کارکنان شرکت‌های اجتماعی نیازها و منابع شغلی خاصی را در رابطه با وظایف کاری، سازماندهی کار، روابط اجتماعی و محیط کار تجربه می‌کنند. نیازهای شغلی عمدتاً با توجه به سازمان کاری گزارش شده اند، به عنوان مثال. حجم کار بالا، فشار زمانی یا چالش‌های همکاری، در حالی که روابط اجتماعی با همکاران و سرپرستان اغلب به عنوان منابع مهم در محل کار ذکر شده اند.

جمع بندی: مهمترین نتیجه این مطالعه اکتشافی در مورد شرایط کاری کارکنان در شرکت های اجتماعی در آلمان بود. با توجه به اهمیت محوری اشتغال برای افراد معلول، منابع و نیازهای شغلی شناسایی شده در این مطالعه، ارتباط یک محل کار سالم، به ویژه برای کارکنان شرکت‌های اجتماعی را برجسته می‌کند. تحقیقات مداخله ای آتی می توانند در رابطه با توسعه، اجرا و ارزیابی اقدامات ارتقاء سلامت محیط کار در شرکت های اجتماعی انجام شوند.

کلمات کلیدی: نیازهای شغلی، منابع شغلی، شرکت های اجتماعی، کارکنان، شرایط کار، تحقیقات کیفی، گروه های کانونی، شرکت های اجتماعی، بهداشت حرفه ای

Abstract

Background: Social firms – a type of social enterprise – provide job opportunities to people with mental or intellectual, sensory, physical or multiple disabilities who are disadvantaged on the general labour market. Given the limited number of studies on working conditions of employees in inclusive workplaces, the aim of this study was to explore job demands and resources experienced by employees with disabilities in German social firms.

Methods: Three focus groups were conducted between September and October 2020 with 14 employees with disabilities from social firms in the catering and cleaning sector in Germany. The Job Demands-Resources model was used as a theoretical basis for developing the semi-structured interview guide. Audiotaped data were transcribed verbatim, analysed deductively and inductively using the qualitative content analysis according to Mayring.

Results: The results show that employees of social firms experience specific job demands and resources regarding work content, work organisation, social relations and work environment. Job demands were mainly reported with respect to work organisation, e.g. high workload, time pressure or challenges in collaboration, whereas social relationships with colleagues and supervisors were most frequently mentioned as important resources at the workplace.

Conclusion: First exploratory study results on the working conditions of employees in social firms in Germany were obtained. Given the pivotal importance of employment for people with disabilities, the identified job demands and resources of this study highlight the relevance of a healthy workplace, especially for employees in social firms. Future interventional research is needed regarding the development, implementation and evaluation of workplace health promotion measures in social firms.

Keywords: Job demands, Job resources, Social firms, Employees, Working conditions, Qualitative research, Focus groups, Social enterprises, Occupational health

Background

In 2019, about 7.9 million people representing 9.5% of the population were living with a severe disability in Germany, whereof about 40% of them were at working age between 25 and 64 years [1]. For people with severe disabilities there are several barriers on their way to gainful employment [2, 3]. Consequently, the employment rate of people with severe disabilities is considerably lower compared to the general population [4]. In Germany, only 46.9% of the people with disabilities in contrast to 75.2% of the general population do have a job [5]. Considering positive effects of work for recovery of employees with mental illnesses [6–۱۰] and social integration [11, 12], high unemployment rates seem to be particularly challenging. Enabling people to gain and maintain employment – for example in social firms – can have a more positive impact than other medical or social interventions [13] and can contribute to a successful inclusion [14]. Employment of people with disabilities in social firms is therefore recommended, especially from a social and health perspective…

Conclusion

Our study was the first to assess working conditions of employees with disabilities in German social firms according to the JD-R model [38]. By using a qualitative research approach, we identified and categorized job demands and resources based on the criteria of the Joint German Occupational Safety and Health Strategy (GDA) work content, work organisation, social relations and work environment [42]. The focus group results indicated that job demands were experienced particularly in terms of work organisation, whereas social relationships to colleagues and supervisors were experienced as a central resource. This study provides a basis for further qualitative and quantitative studies that examine, among other things, sector- and task-specific working conditions in social firms. Based on our findings regarding working conditions in social firms, practical implications are presented. The present study can serve as a basis for future intervention studies in German social firms for the development, implementation and evaluation of workplace health promotion measures…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقالات مدیریت

دانلود مقاله در مورد رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد HSE

دانلود مقاله در مورد HRM

دانلود مقاله در مورد شرایط محیط کار

دانلود رایگان مقاله ISI