اطلاعیه

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک در سازمان های مهمان نوازی و گردشگری

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در مورد گردشگری هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۴ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۱۴ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1580

سال نشر: ۲۰۲۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی: دارد

پرسشنامه : دارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۴صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴: عوامل تعیین کننده آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک در سازمان های مهمان نوازی و گردشگری

عنوان کامل انگلیسی:

Determinants of readiness for strategic value co-creation in hospitality and tourism organisations

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1580)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. پیشینه نظری و فرضیه ها
۲.۱. رهبری خدمتگزار
۲.۲. رهبری خدمتگزار و عوامل محیطی: جو خدمات و جو نوآوری
۲.۳. رهبری خدمتگزار و عوامل فردی: باورهای مدیران به منبع کنترل و خودکارآمدی
۲.۴. رهبری خدمتگزار و عامل رفتاری آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک
۲.۵. عوامل محیطی و آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک
۲.۶. عوامل فردی و آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک
۲.۷. اثرات واسطه ای عوامل محیطی و فردی
۲.۸. اثرات تعدیل کننده عوامل محیطی
۳. مواد و روش ها
۳.۱. زمینه مطالعه، شرکت کنندگان و روش جمع آوری داده ها
۳.۲. طراحی ابزار 
۳.۳. استراتژی تجزیه و تحلیل داده ها
۳.۴. سوگیری روش های رایج، سوگیری عدم پاسخ و نرمال بودن داده ها
۴. نتایج
۴.۱. ویژگی های اجتماعی جمعیت شناختی
۴.۲. آمار توصیفی
۴.۳. آزمون مدل اندازه گیری
۴.۴. آزمایش مدل ساختاری
۴.۵. آزمایش اثرات میانجی
۴.۶. آزمایش اثرات تعدیل کننده
۵. بحث و نتیجه گیری
۵.۱. مفاهیم نظری
۵.۲. مفاهیم مدیریتی
۵.۳. محدودیت ها و جهت گیری های تحقیقاتی آتی
ضمیمه A. مشخصات پاسخگویان
پیوست ب. آمار توصیفی، پایایی و روایی همگرا

چکیده فارسی

این مقاله نحوه تاثیرگذاری رهبری خدمتگزار بر آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک از طریق جو خدمات، جو نوآوری، منبع کنترل و خودکارآمدی را بررسی می کند. مدل مبتنی بر رهبری خدمتگزار و نظریه‌های شناختی اجتماعی ، با نظرسنجی از ۲۲۲ مدیر کسب‌وکار مهمان‌نوازی و گردشگری که در فرانسه و بریتانیا فعالیت می‌کنند، آزمایش می‌شود و داده‌ها با مدل‌سازی معادلات ساختاری و حداقل مربعات معمولی تحلیل می‌شوند. این مطالعه به تحقیقات شخصیتی کمک می کند و نشان می دهد رویه های رهبری خدمتگزار بر منبع کنترل درونی و خودکارآمدی مدیر تأثیر می گذارد. ما نشان می‌دهیم که جو خدمات و جو نوآوری بین رهبری خدمتگزار و آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک و بین باورهای مدیر و آمادگی شرکت برای هم آفرینی ارزش استراتژیک نقش میانجی دارند. یافته‌ها نشان می‌دهد که رهبری خدمتگزار تأثیر قوی‌تری بر جو نوآوری در مقایسه با جو خدمات دارد و جو نوآوری تأثیر بیشتری بر آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک در مقایسه با جو خدمات دارد.
کلیدواژه‌ها: رهبری خدمتگزار، هم‌آفرینی، جو خدمات، جو نوآوری، منبع کنترل، خودکارآمدی

فرضیات

فرضیه ۱. رهبری خدمتگزار به طور مثبت بر جو خدمات تأثیر می گذارد.
فرضیه ۲. رهبری خدمتگزار بر جو نوآوری تأثیر مثبت می گذارد.
فرضیه ۳. رهبری خدمتگزار به طور مثبت بر منبع کنترل درونی یک مدیر تأثیر می گذارد
فرضیه ۴. رهبری خدمتگزار به طور مثبت بر خودکارآمدی یک مدیر تأثیر می گذارد.
فرضیه ۵. رهبری خدمتگزار به طور مثبت بر آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک تأثیر می گذارد.
فرضیه ۶. جو خدمات به طور مثبت بر آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک تأثیر می گذارد.
فرضیه ۷. جو نوآوری به طور مثبت بر آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک تأثیر می گذارد.
فرضیه ۸. منبع کنترل درونی یک مدیر به طور مثبت بر آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک تأثیر می گذارد.
فرضیه ۹. خودکارآمدی یک مدیر به طور مثبت بر آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک تأثیر می گذارد.
فرضیه های ۱۰. (a,b): رابطه بین رهبری خدمتگزار و آمادگی یک سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک توسط a) جو خدمات ، و b) جو نوآوری آن میانجیگری می شود.
فرضیه های ۱۱. (a,b): رابطه بین رهبری خدمتگزار و آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک توسط مدیران دارای a) منبع کنترل درونی و b) خودکارآمدی بالا میانجیگری می شود.
فرضیه های ۱۲. (a,b): روابط بین یک مدیر دارای a) منبع کنترل درونی، و b) خودکارآمدی بالا، و آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک توسط جو خدمات تعدیل می شود، به طوری که روابط زمانی قوی تر می شوند که جو خدمات بالاتری وجود داشته باشد.
فرضیه های ۱۳. (a,b): روابط بین یک مدیر دارای الف) منبع کنترل درونی، و ب) خودکارآمدی بالا، و آمادگی سازمان برای هم آفرینی ارزش استراتژیک توسط جو نوآوری تعدیل می شود، به طوری که زمانی که جو نوآوری بالاتری وجود داشته باشد، روابط قوی تر می شوند.

مدل مفهومی

مقاله انگلیسی عوامل تعیین کننده آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک در سازمان های مهمان نوازی و گردشگری
مدل مفهومی عوامل تعیین کننده آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک در سازمان های مهمان نوازی و گردشگری

Abstract  

This paper examines how servant leadership influences an organisation’s readiness for strategic value co-creation through service climate, innovation climate, locus of control and self-efficacy. A model that draws on servant leadership and social cognitive theories is tested by surveying 222 hospitality and tourism business managers operating in France and the UK, and the data is analysed with structural equation modelling and ordinary least squares. The study contributes to personality research showing that servant leadership practices influence a manager’s internal locus of control and self-efficacy. We demonstrate that service climate and innovation climate mediate between servant leadership and readiness for strategic value co-creation, and moderate between a manager’s beliefs and the firm’s readiness for strategic value co-creation. The findings show that servant leadership has a stronger effect on innovation climate than on service climate, and that innovation climate has more influence on readiness for strategic value co-creation than on service climate.

Keywords: Servant leadership, Co-creation, Service climate, Innovation climate, Locus of control, Self-efficacy

۱.Introduction

Servant leaders play a pivotal role in helping businesses accomplish two primary objectives: first, co-creating value with multiple stakeholders, and second, elevating their offerings from services to memorable experiences. Servant leadership is a management philosophy that places the growth and well-being of employees and stakeholders at the forefront by serving the relational, emotional, and ethical needs of stakeholders above a leader’s self-interest (Stone et al., 2004). This focus on employees as a priority cultivates a positive service climate (Huang et al., 2016) and an innovation climate (Karatepe et al., 2020), which then contribute to the customer experience. Studies in hospitality and tourism have stressed the importance of servant leadership in enhancing customer value co-creation (Hsiao et al., 2015), and have shown that the personality and beliefs of managers can influence their decisions and strategic choices (Leung and Law, 2010). This aligns with the fundamental concept of value co-creation, which underscores that servant leadership can enhance the collaborative creation of value between businesses and customers (Lusch et al., 2007; Prahalad and Ramaswamy, 2004a)…

۵.۳.Research limitations and future research directions

This research has several limitations that open avenues for further studies. Firstly, while there was no statistically significant difference in the data collected between the two countries, further validation of this model is necessary, particularly in countries with low power distance between leaders and employees. Secondly, the sample size and the sampling strategy (convenience) should be considered as limitations. The current cross-sectional study inherently and inevitably suffers from a low level of reliability and validity of its findings. Both multi-level analysis and qualitative research could help to better understand the link between servant leadership and other stakeholders, such as suppliers, customers, and the community, to determine for whom the leaders act as servants. Thirdly, previous studies have suggested that the DART model is too simplistic since it assumes a unidimensional structure with only four factors (Mazur and Zaborek, 2014). Further validations should be conducted in the tourism sector. Fourthly, the research findings should be interpreted carefully due to the difference between ‘traits’ that are long-term patterning of states and ‘states’ that are an immediate reaction to one’s thoughts and behaviours (Roberts, 2018). Some results might be attributed to a reaction to a situation at a specific moment; hence, longitudinal research should be conducted to understand how servant leadership traits evolve over time and to what extent this evolution guides behavioural changes. Besides, the results should be interpreted attentively because data were collected during COVID-19 pandemic and businesses did not operate normally…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات ۲۰۲۴ مدیریت با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ در مورد مدیریت استراتژیک

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مدیریت بازرگانی با ترجمه فارسی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مدیریت گردشگری با ترجمه فارسی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ درباره نوآوری

مقالات انگلیسی ۲۰۲۴ درباره رفتار سازمانی

مقالات انگلیسی ۲۰۲۴ درباره سبک های رهبری

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ درباره ارزش آفرینی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله ۲۰۲۴ در مورد روانشناسی مدیریت

مقالات انگلیسی کوتاه ۲۰۲۴

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.