اطلاعیه

مقاله انگلیسی استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹ دارای ۱۸ صفحه ی انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H492

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Critical Perspectives on Accounting

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸ صفحه PDF

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  استراتژی های تاب آوری مبتنی بر دین، سیاست های اعتباری و حسابداران حرفه ای زن

عنوان انگلیسی:

Religion-based resistance strategies, politics of authenticity and professional women accountants

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H492)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی استراتژی های تاب آوری در برابر تفاسیر مردسالارانه نقش زنان در اسلام توسط حسابداران سوری (SWAs) می پردازد. این بررسی در مورد ساختارهای ذهنی جنسیتی و تاب آوری در حرفه با تمرکز بر استراتژی های مبتنی بر دین در زنان در یک جامعه ی غیر غربی گسترش یافته است. این مطالعه بحث های فمینیسم مسلمان در مورد تاب آوری را با تفسیر مجدد متون مذهبی بر اساس تساوی گرایی و اخلاق ارائه می دهد. این مساله با استراتژی های متداول حسابداران حرفه ای زن مسلمان سازگار است. این مقاله نشان می دهد که SWAها به طور قابل ملاحظه ای استراتژی های مبتنی بر دین را برای مقابله با تفاسیر مردسالارانه از نقش های آنها در اسلام و برای اطمینان از دسترسی و پیشرفت در حرفه، اجرا می کنند . این استراتژی ها فراتر از تغییر بین رویکرد های دفاعی / تطبیقی و تهاجمی / چالشی برای مشارکت در  بعد سومی به نام رویکرد اعتباری / اخلاقی، می باشد که اغلب در تحقیقات حرفه ای و سازمانی در مورد استراتژی های تاب آوری زنان مورد توجه قرار نگرفته است. این مقاله نتیجه گیری می کند که درک نظری و تجربی بیشتر از تاب آوری در دین و اخلاق، تقدیر از روش های متمایز و متنوع تاب آوری و تغییر در برابر جنسیتی شدن حرفه ها را ، افزایش می دهد.

کلیدواژگان: اسلام، استراتژی های تاب آوری مذهبی، سیاست های اعتباری، سوریه، زنان

  1. بحث و نتیجه گیری بیشتر

شریل لمان در  بخش آغازین مجله ی سالانه ی ۲۰۱۲، از محققان حسابداری فمینیسم  برای ایجاد دیدگاه هایی برای متفاوت دیدن دعوت کرد، “به طور متفاوتی بدانیم و روش های شناخت و در نتیجه انجام آن را گسترش دهیم” (Lehman، ۲۰۱۲، ص ۲۸۲). من امیدوار بودم که در این مقاله، با نشان دادن اهمیت تفکر در ماموریت های اخلاقی و سیاست های اعتباری ، برای درک بهتر ذهنیت های حرفه ای زنان و ایجاد هویت، به این موضوع پاسخ دهم. این مقاله یک تحلیل تجربی  ارائه می کند در مورد  این که چگونه SWAها ماموریت های خود را از طریق دین و اخلاق با پذیرش یک «انتقاد داخلی» به ادعاهای سنتی هنجاری برای بازنویسی گفتمان و معانی تغییر، طراحی کرده اند….

Abstract

This study examines resistance strategies to patriarchal interpretations of women’s roles in Islam by Syrian women accountants (SWAs). It expands discussions on gender subjectivity construction and resistance in the profession by focusing on women’s religion-based strategies in a non-western context. The study introduces debates from Muslim Feminism on resistance through egalitarian and ethics-based re-interpretations of religious texts. It parallels these with ordinary professional Muslim women accountants’ strategies. The article finds that SWAs significantly mobilise religion-based strategies to contest patriarchal interpretations of their roles in Islam, and to secure access and progress in the profession. These strategies go beyond shifting between defensive/compliance and offensive/challenging approaches to incorporate a third authentic/ethical dimension often neglected in professional and organization research on women’s resistance strategies. The paper concludes that a greater theoretical and empirical understanding of resistance within religion and ethics enhances appreciation of distinctive and diverse ways that gendering in professions is resisted and transformed.

Keywords: Islam,Religion resistance strategies,Politics of authenticity,Syria,Women

  1. Further discussion and conclusion

Cheryl Lehman in her 2012 seminal piece invited feminist accounting researchers to create visibilities to make us see differently, ‘‘know differently, and expand ways of knowing and thus doing” (Lehman, 2012, p. 282). I hoped in this paper to respond to such a call by demonstrating the importance of considering ethical agency and politics of authenticity to better understand professional women’s subjectivities and identity construction. The paper provided an empirical analysis of how SWAs crafted their agency through religion and ethics, adopting an ‘‘internal critique” to normative traditional claims to rewrite discourses and shift meanings. It expanded the often secular post-structuralist feminist perspectives in professional and organizations’ studies by introducing Muslim feminists’ perspectives to understand forms of professional women’s resistance beyond the compliance vs. challenge thesis, explicitly linking religion and ethics to resistance and agency.

This study revealed that it is not only important for scholars to account for how actions resist norms, but also to pay attention to the ‘‘multiple ways in which one inhibits norms” (Mahmood, 2012, p. 15, emphasis in original). Therefore, SWAs’ narratives cannot only be understood in terms of actions of subordination to traditional forms through the ‘‘defensive” approach, nor in terms of actions of resistance to patriarchy within the ‘‘offensive” approach. These understandings ignore discourses and desires that are not captured by these binary perspectives. They ignore how faith and piety formed significant aspects of SWA’s self-formation and identity construction as professional Muslim women.

SWAs’ defensive, offensive and authentic strategies, therefore, should not be understood as mutually exclusive. The ‘‘offensive” approach provided examples of resistance as SWAs’ narratives provoked a direct challenge to male-dominated, clerical Islam, undermining the infallibility of religious authorities and questioning their objectivity (Yip, 2005). By shifting the power of interpretations to themselves, SWAs provided alternative egalitarian interpretations to their professional work that required mixing and demanded equal positions at work and at home. It is worth noting, however, that in this approach women did not challenge the authority of religion over their lives but questioned patriarchal interpretations of their religion. The ‘‘defensive” approach, on the other hand, might appear to counter these progressive potentials as it is based on compliance and portraying oneself carefully as a traditional Muslim woman to avoid accusation of operating outside the ‘‘limits of Sharia

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات حسابداری

مقالات جنسیت گرایی

مقالات رفتار سازمانی

مقالات روانشناسی کار