اطلاعیه

مقاله ترجمه شده ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M404

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۵۰۰۰ تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۱۲

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۱۷ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری

عنوان انگلیسی:

Key personality traits of engineers for innovation and technology development

چکیده فارسی:

در این تحقیق با تأکید به نقش های جدید مهندسین در نوآوری تکنولوژی و کارآفرینی داخلی اقدام به بررسی ویژگیهای شخصیتی ۴۸۶۷ مهندس در برابر ۸۹۲ ۷۵ فرد غیرمهندس نمودیم. مهندسین امتیاز بیشتری در زمینه سرسختی و انگیزه های درونی داشته؛ ولی در مواردی مثل تأیید ادعا، خودآگاهی، سرویس رسانی به مشتری، ثبات عاطفی، برونگرائی، مدیریت تصویر، خوشبینی، سبک رویاپردازی و درایو کاری امتیاز کمتری کسب نمودند. تمامی این ویژگیها به غیر از چهار مورد ارتباط مثبتی با رضایت شغلی مهندسین داشته است. در کلّ، نتایج بدست آمده چندان در مورد نقش های جدید مهندسین مثل کارآفرینی امیدوار کننده نبوده اند. یافته ها در قالب پروفایل بندی شغلی مهندسین و نیز برنامه ریزی، انتخاب، تعلیم و توسعه حرفه ای شغل آنها مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

 ترجمه بخشی از مقاله

تحقیقات آتی

در نهایت به این هشدار می پردازیم که یافته های ما نباید مورد تفسیر بیش از حد قرار بگیرند. مدیریت منابع انسانی مهندسین باید به دنبال مرور کلی افراد باشد نه فقط ویژگی شخصیتی آنها. البته نتایجی که به دست آوردیم هنوز به اهمیت ویژگی کلیدی شخصیت مهندسین و مسیر پیش روی آنان جهت پیشروی بیشتر در این حوزه می پردازد. تحقیقات آتی باید بر مبنای پروفایل شخصیتی مهندسین ثبات یافته در اینجا بنا گردد که برای تحقیق در سطوح خُردتری از چگونگی شمول ویژگیهای شخصیتی در نوآوری می باشد. برای مثال مطالعات موردی قادر به پیگیری نقش فردی مهندس یا گروههایی از آنهاست که برای نشان دادن چگونگی یاری این ویژگیها با نوآوری یا شتاب بخشیدن به آن می باشد. در عین حال که مطالعات موردی به زیرگروههای صفات مهندسین همچون مهارتهای ارتباطاتی تاکید داشته اند،اعتقاد ما بر این است که قالب کاری ما تصویری جامعتر از ویژگیهای مهندسین ارائه می نماید که برای تحقیقات جامع نقش سرمایه انسانی در نوآوری قابل استفاده است.

علاوه بر تحقیقات خُرد در مورد افراد به عنوان واحد تحلیل همچنین به پتانسیل مطالعات بیشتر در مورد ویژگیهای شخصیتی در رابطه با سایر متغیرها توجه می کنیم. برای مثال بررسی رابطه بین ویژگی شخصیتی و معیارهای سودمندی و یا موفقیت شغلی مثل تعداد ثبت اختراع یا ارزش دلار در بازگشت سرمایه موارد نوآوری مفید می باشد. در تحقیقات آتی همچنین می توان اقدام به مقایسه پروفایل های شخصیتی مدیران مهندسی و افراد غیرمدیر پرداخت. همچنین توصیه ما بر آن است که تحقیقات آتی و نظریه پردازی در مورد کارآفرینی و نقش های جدید برای مهندسین با توجه به نوآوری تاکید به ویژگیهای شخصیتی مهندسین داشته باشد که شامل میانگین امتیازهای ویژگیهای فردی، پروفایل های ویژگی و روابط بین ویژگیهای شخصیتی مهندسین و متغیرهای مهم معیار همچون رضایت از کار و شغل، بازده، عملکرد شغلی و تغییر کار در میان موارد دیگر است.

محدودیت های مطالعه

ما در مطالعه خود از یک نمونه غیر اتفاقی بهره بردیم. از این رو شاید تعمیم آن برای تمامی جمعیت مهندسین مناسب نباشد. علاوه بر آن ما اقدام به بررسی تخصص های مهندسی ننمودیم که می تواند منجر به تفاوت هایی در ویژگیهای شخصیتی گروه و نقش ویژگی با رضایت کاری شود. مطالعه ما یک مطالعه طولی نبوده است، ویژگیهای متفاوت دخیل در رضایت کاری در نقاط متفاوت کار یک مهندس نقش خود را ایفاء می نمایند. نژاد، سابقه فرهنگی و سطوح آموزشی مهندسین نیز مورد مطالعه قرار نگرفت که تمامی آنها می توانند منجر به تفاوتهای شخصیتی یا امتیازهای رضایت شغلی گردند. همچنین موقعیت منفرد اندازه گیری به ما امکان دخالت در علیت یا همبستگی هدایت را نمی دهد.

نتیجه گیری

یافته های بدست آمده حاکی از آن بوده است که مهندسین در تمامی ۱۳ ویژگی شخصیتی به غیر از ۲ مورد در مقایسه با افراد غیر مهندس تفاوت داشتند. همچنین همه ویژگیهای مورد مطالعه به غیر از ۳ مورد آن دارای همبستگی مثبت و معنادار با رضایت از کار بودند. نتایج همبستگی عموماً در تطابق کامل و بهینه با نظریه تناسب هولاند (۱۹۹۶) بوده و نیز با آن قابل تفسیر می باشد. مقایسه های صورت گرفته در مورد میانگین امتیازهای ویژگیهای مهندسین با افراد غیرمهندس نشان از استمرار کمتر آنها با مدل تناسب هولاند و اکثر توصیف های مربوط به حرفه های سنتی مهندسی داشته است. به ویژه اینکه امتیازهای پائین خودآگاهی مهندسین و کمبود همبستگی آن با رضایت شغلی شان تعجب ما را برانگیخت، چرا که چنین امتیازهایی قادر به بازتاب خلاقیت و انعطاف پذیری بالا نیز می باشند که در مقوله کارآفرینی و نوآوری مزیتهای بسیاری دارد ( لونزبوری و گیبسون، ۲۰۱۲). تحقیقات آتی باید حل کند که آیا چنین نتیجه ای بازتابی از حرکت بسوی تاکید بیشتر بر خلاقیت و حل مشکلات غیر روتین در کار مهندسی است نه کار دقیق، منظم و مستمر در مورد مسائل استاندارد؟ یا اینکه بازتابی از کالیبر کوچکتر استعداد داوطلبان واجد صلاحیت برای جایگاههای مهندسی می باشد. در همه موارد، یافته های فعلی به چالش یافته های مهندسین با ویژگیهای شخصیتی متناسب برای نقش های جدید اهمیت می دهد که به کاهش نگرانی رقابت ملی و موفقیت یاری می رساند. به این منظور نیاز به تلفیق تلاش های بخش ملی و خصوصی جهت تقویت صفات مهندسین برای توسعه کارآفرینی و تکنولوژی جدید نیاز است.

با توجه به یافته های موجود می توانیم دو پروفایل متفاوت را در مورد ویژگیهای کلیدی شخصیت مهندسین ارائه نمائیم که یکی برگرفته از میانگین تفاوت بین مهندسین و غیر مهندسین بوده و دیگری از همبستگی با رضایت شغلی ناشی شده است. بسته به تفاسیر ما از معنای هر ویژگی و مقایسه آن با سایر حرفه ها، مهندسین از ویژگیهای ابرازی بیشتر، انعطاف پذیری عاطفی بیشتر، خوشبینی بیشتر برخوردار بوده و در روش تفکر خود مدیریت تصویر، رویاپردازی و سختکوشی بیشتری دارند. علاوه بر آن مهندسینی که رضایت بیشتری در مورد کار خود دارند از روحیه ابرازی، ثبات عاطفی، مشتری مداری، برونگرایی، خوشبینی، سخت فکری، سختکوشی بیشتری برخوردار بوده و آماده تجربه های جدید می باشند و البته کمتر با مدیریت تصویر ارتباط دارند. این پروفایل ها نشان دهنده گروه جامع تر، متنوع تر و عملی تر صفات شخصیتی مهندسین هستند که در اکثر توصیفات کاری و پایگاه داده ملی موجود در مورد اطلاعات حرفه ای قابل دستیابی است – O*NET.

بطور خلاصه باید گفت که نتایج بدست آمده حاوی تلویحات گوناگون برای مدیریت مهندسی، طبقه بندی شغل مهندسی و سیاست ملی است که به اضافه تحقیقات آتی در این حوزه می باشد. امیدواریم که یافته های ما برای بهبود مدیریت منابه انسانی به هنگام استخدام، گزینش، تعلیم و توسعه مهندسین برای حرفه های امروزی و نیز آتی سودمند باشد که همگام با نیاز روزافزون به توسعه نوآوری و محصولات جدید است.

Abstract

Focusing on new roles of engineers for technological innovation and internal entrepreneurship, we examined the personality traits of 4876 engineers versus 75,892 non-engineers. Engineers scored higher on Tough-Mindedness and Intrinsic Motivation; but lower on Assertiveness, Conscientiousness, Customer Service Orientation, Emotional Stability, Extra version, Image Management, Optimism, Visionary Style, and Work Drive. All but four of these traits were positively related to engineers’ career satisfaction. Overall, the results are not encouraging for the new roles of engineers such as intrapreneurship. Findings were discussed in terms of occupational profiling of engineers as well as career planning, selection, training, and professional development of engineers.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.