اطلاعیه

مقاله انگلیسی انگیزه ها و تعهد به کار در صنعت هتلداری: بررسی روانشناختی کارکنان و رفتارهای سازمانی مسئولانه

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در دسته مقالات رفتار سازمانی هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه امرالد در سال ۲۰۲۳ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۱۹ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1533

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرالد

نام مجله: TOURISM REVIEW

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: دارد

مدل مفهومی:  دارد

پرسشنامه : دارد (جدول ۱)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳: انگیزه ها و تعهد به کار در صنعت هتلداری: بررسی روانشناختی کارکنان و رفتارهای سازمانی مسئولانه

عنوان کامل انگلیسی:

Motivations and commitment to work in the hospitality industry: investigating employee psychology and responsible organizational behaviors

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1533)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. مقدمه
۲. مرور ادبیات
۲.۱ تعهد سازمانی
۲.۲ انگیزه های درونی
۲.۳ مدیریت منابع انسانی مسئولانه
۲.۴ انگیزه های بیرونی
۳. طرح تحقیق
۴. نتایج
۴.۱ مشخصات شرکت کنندگان در تحقیق
۴.۲ روایی و پایایی سازه
۴.۳ نتایج حاصل از الگوریتم حداقل مربعات جزئی و روش بوتاستراپ
۵. جمع بندی
۵.۱ مفاهیم نظری
۵.۲ مفاهیم مدیریتی
۵.۳ محدودیت ها و تحقیقات آتی

چکیده فارسی

هدف – تعدادی از کسب و کارهای مربوط به هتلداری در زمینه های مختلف با کمبود شدید نیروی کار مواجه هستند. در بسیاری از موارد، هتل ها و رستوران ها برای حفظ و جذب کارمندان با انگیزه مشکل دارند. در این راستا، این تحقیق از سازه‌های کلیدی مرتبط با تئوری خودتعیین‌گری استفاده می‌کند و آن‌ها را با معیار مدیریت منابع انسانی مسئولانه (HRM) ادغام می‌کند تا به بررسی عوامل موثر بر تعهد سازمانی بپردازد. هدف اصلی این مطالعه شفاف سازی روانشناسی کارکنان و رفتارهای سازمانی مسئولانه در صنعت مهمان‌نوازی است.

طراحی/روش‌شناسی/رویکرد – داده‌های اولیه از طریق یک پرسشنامه آنلاین که از طریق گروه‌های لینکدین در میان کارکنان مهمان‌نوازی توزیع شده بود، جمع‌آوری شد. یک رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری ترکیبی برای تأیید پایایی و روایی فاکتورهای انتخاب‌شده و برای شفاف سازی مسیرهای علی مدل پیشنهادی این مطالعه استفاده شد.

یافته‌ها – نتایج حاکی از آن است که در این پژوهش اثرات مستقیم و غیرمستقیم بسیار معنی‌داری به‌ویژه بین انگیزه‌های بیرونی – تعهد سازمانی و بین مدیریت منابع انسانی مسئولانه – تعهد سازمانی وجود دارد. این روابط با میانجی گری انگیزه های درونی ایجاد می شوند.

محدودیت‌ها/پیامدهای تحقیق – این مطالعه یک مدل رفتار سازمانی مسئولانه قوی شامل مدیریت منابع انسانی مسئولانه، انگیزه بیرونی، انگیزه درونی و تعهد سازمانی را ارائه می‌دهد.

پیامدهای عملی – این تحقیق نشان می دهد که کسب و کارها باید به کارکنان سخت کوش انگیزه بدهند و به شیوه ای متناسب به آنها پاداش دهند همچنین محیط های کاری عالی و شرایط شغلی مناسب را در اختیار آنها قرار دهند، وفاداری آنها را افزایش دهند، نرخ چرخش شغلی  را به حداقل برسانند و استعدادهای ناب را جذب کنند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه تجربی یک ساختار مدیریت منابع انسانی مسئولانه همراه با انگیزه های بیرونی و درونی را در نظر می گیرد. نتایج نشان می دهد که آنها عوامل پیش بینی کننده و معناداری برای تعهد سازمانی هستند. بر خلاف تحقیقات قبلی، این مطالعه بر روانشناسی کارکنان و همچنین بر رفتارهای سازمانی استراتژیک در زمانی که کسب و کارهای گردشگری پس از همه‌گیری کووید-۱۹ افزایش تقاضا برای خدمات خود را تجربه می‌کنند، تمرکز دارد. این امر آگاهی را در مورد چالش های همیشگی صنعت در جذب و حفظ کارمندان افزایش می دهد.

واژه‌های کلیدی: تعهد سازمانی، انگیزش درونی، انگیزه بیرونی، مدیریت منابع انسانی مسئولانه، کارکنان هتلداری، صنعت هتلداری

فرضیات

H1. انگیزه های درونی به طور معناداری بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد.
H2. مدیریت منابع انسانی مسئولانه به طور معناداری بر انگیزه های درونی تأثیر می گذارد.
H3. مدیریت منابع انسانی مسئولانه به طور معناداری بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد.
H3a. انگیزه های درونی نقش میانجی در رابطه ی مدیریت منابع انسانی مسئولانه و تعهد سازمانی ایفا می کند.
H4. انگیزه های بیرونی به طور معناداری بر انگیزه های درونی تأثیر می گذارد.
H5. انگیزه های بیرونی به طور معناداری بر تعهد سازمانی تأثیر می گذارد.
H5a. انگیزه های درونی نقش میانجی در رابطه ی بین انگیزه های بیرونی و تعهد سازمانی ایفا می کند.

مدل مفهومی

انگیزه ها و تعهد به کار در صنعت هتلداری: بررسی روانشناختی کارکنان و رفتارهای سازمانی مسئولانه
مدل مفهومی انگیزه ها و تعهد به کار در صنعت هتلداری: بررسی روانشناختی کارکنان و رفتارهای سازمانی مسئولانه

Abstract  

Purpose – A number of hospitality businesses are understaffed and are experiencing severe labor shortages, in various contexts. In many cases, hotels and restaurants are finding it difficult to retain and recruit motivated employees. In this light, this research uses key constructs related to the self determination theory and integrates them with a responsible human resources management (HRM) measure, to investigate the antecedents of organizational commitment. The underlying objective of this study is to shed light on employee psychology and on responsible organizational behaviors in the hospitality industry.

Design/methodology/approach – Primary data were captured through an online questionnaire distributed via popular LinkedIn groups that represent hospitality employees. A composite-based structural equations modeling approach was used to confirm the reliability and validity of the chosen factors and to shed light on the causal paths of this contribution’s proposed model.

Findings – The results indicate that there are highly significant direct and indirect effects in this study, particularly between extrinsic motivations – organizational commitment and between responsible HRM – organizational commitment. These relationships are mediated by intrinsic motivations.

Research limitations/implications – This contribution advances a robust responsible organizational behavior model comprising responsible HRM, extrinsic rewards, intrinsic motivation and organizational commitment.

Practical implications – This research implies that practitioners ought to incentivize and reward hardworking employees, in a commensurate manner, to offer them great working environments as well as appropriate conditions of employment, to enhance their loyalty, minimize turnover rates and to attract promising talent.

Originality/value – This empirical study incorporates a responsible HRM construct with extrinsic and intrinsic motivations. It confirms that they are significant antecedents of organizational commitment. Unlike previous research, this contribution focuses on employee psychology as well as on strategic organizational behaviors during a time when tourism businesses are experiencing an increase in demand for their services, in the aftermath of the COVID-19 pandemic. It raises awareness on the industry’s perennial challenges in attracting and retaining employees.

Keywords: Organizational commitment, Intrinsic motivation, Extrinsic motivation, Responsible human resources management, Hospitality employees, Hospitality industry

hypothesis

H1. Intrinsic motivations significantly affect organizational commitment.
H2. Responsible HRM significantly affect intrinsic motivations.
H3. Responsible HRM significantly affects organizational commitment.
H3a. Intrinsic motivations mediate responsible HRM– organizational commitment.
H4. Extrinsic motivations significantly affect intrinsic motivations.
H5. Extrinsic motivations significantly affect organizational commitment.
H5a. Intrinsic motivations mediate extrinsic motivations – organizational commitment.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله ۲۰۲۳ مدیریت و سازمان

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد روانشناسی مدیریت

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد تعهد سازمانی

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ در مورد انگیزه کارکنان

مقاله انگلیسی در مورد گردشگری

مقاله انگلیسی در مورد کووید-۱۹

مقاله بیس ۲۰۲۳

مقاله کوتاه ۲۰۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.