مقالات انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی با ترجمه تخصصی ۲۰۲۱-۲۰۲۰

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی ISI درباره خلاقیت و نوآوری سازمانی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۱ ۲۰۲۰۲۰۱۹۲۰۱۸ ارائه شده است. این مقالات به عنوان مقاله بیس برای پایان نامه هایی با موضوع خلاقیت و نوآوری قابل استفاده می باشد. دانلود مقالات انگلیسی رایگان می باشد

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ نوآوری همگرایانه در عصر دیجیتال و در بحران همه گیری COVID-19
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ نقش نوآوری دیجیتال در سیستم های مدیریت دانش: یک مرور ادبی نظام مند
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار
 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت
 6. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ جذب کاربران اینستاگرامی با تبلیغ احساسات مثبت و خلاقیت
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ بین المللی سازی SMEها: نقش ظرفیت های نوآوری محصول ، هوش بازار ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی به عنوان محرک عملکرد بین المللی SME ها
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ عوامل موثر بر قصد اتخاذ ERP ابری با استفاده از یک رویکرد جامع

 10. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ در پی خیرخواهی؟ اثرات مقطعی رفتارهای مشتریان شرکت های اجتماعی
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت
 12. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار
 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
 14. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نوآوری گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و خلق ارزش مشترک: مطالعه ای بر روی بسترهای آنلاین نظیر به نظیر در اقامتگاه اشتراکی
 15. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ دلبستگی عوامل،ارزش آفرینی و نوآوری در بازار
 17. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه
 18. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ پیامدهای حاکمیت شرکتیِ فناوری های تحول آفرین
 19. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها
 20. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه
 21. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی
 22. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری
 23. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

 24. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ چگونه معلمان عواملی را که بر روی توسعه خلاقیت تأثیر می گذارد، درک می کنند: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی
 25. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای
 26. مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۸ قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس
 27. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ نوآوری، تحقیق و توسعه، و سودآوری شرکت در تایوان
 28. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت
 29. مقاله لاتین ترجمه شده: نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان
 30. مقاله لاتین ISI با ترجمه مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی
 31. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار
 32. مقاله لاتین با ترجمه: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟
 33. مقاله انگلیسی با ترجمه: نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش
 34. مقاله لاتین با ترجمه: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری
 35. مقاله انگلیسی با ترجمه: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزیابی های شکست نوآوری محصول
 36. مقاله انگلیسی با ترجمه: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت
 37. مقاله انگلیسی با ترجمه: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق
 38. مقاله انگلیسی با ترجمه: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!
 39. مقاله انگلیسی با ترجمه: ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری
 40. مقاله انگلیسی با ترجمه: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود
 41. مقاله انگلیسی با ترجمه: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی
 42. مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار
 43. مقاله ISI با ترجمه: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری
 44. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 45. مقاله ISI با ترجمه: اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید
 46. مقاله ISI با ترجمه: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft
 47. مقاله انگلیسی با ترجمه: عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری
 48. مقاله لاتین ترجمه شده: اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

 49. مقاله ترجمه شده حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟

 50. مقاله انگلیسی با ترجمه: پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها
 51. مقاله انگلیسی با ترجمه: تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه
 52. مقاله انگلیسی با ترجمه: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات
 53. مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی
 54. مقاله انگلیسی با ترجمه: اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری
 55. مقاله انگلیسی با ترجمه: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
 56. مقاله ترجمه شده نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات انگلیسی نوآوری و خلاقیت بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توامندی تیمی
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ معافیت مالیاتی R&D و نوآوری: شواهدی از شرکت های خصوصی در هند
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ ائتلاف های استراتژیک و عملکرد شرکت در استارتاپ هایی با یک ماموریت اجتماعی
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ : ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و توانایی
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد

 

دانلود مقاله انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی

خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری ارزشمندترین هدیه سرمایه های انسانی به یک سازمان می باشد و سازمان های موفق در جهت بهره مندی حداکثری از این هدیه ارزشمند تلاش می کنند. در سازمان ها، عوامل موثر در نوآوری و خلاقیت به سه دسته متغیرهای ساختاری، انسانی و فرهنگی دسته بندی می شوند که تقویت و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان مستلزم توجه و در نظر گرفتن تمامی متغیرهای فوق می باشد.

عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی

عوامل ساختاری از کارآمدترین منابع خلاقیت هستند، سازمان هایی که سطوح عمودی کمتری دارند و کارها رسمی و متمرکز نیست و انعطاف پذیری بیشتری در ساختار سازمانی وجود دارد، بیشتر از سازمان های با بروکراسی بالا، مستعد نوآوری و خلاقیت سازمانی هستند. سازمان هایی که تمرکز آنها بر کارهای گروهی است و ارتباطات بین واحدها بالا و بر مبنای نوآوری و خلاقیت باشد از رشد بیشتری در این زمینه بهره مند می گردند.

عوامل انسانی و فردی موثر در خلاقیت و نوآوری سازمانی شامل مواردی است که بر پایه رفتار سازمانی در هر مجموعه ای جریان دارد. نیروهای انسانی برای دستیابی به خلاقیت و نوآوری نیاز به آموزش و مهارت آموزی حین خدمت دارند که در برنامه توانمندسازیهر سازمان می بایست گنجانده شود و از طرف دیگر، عواملی از جمله رضایت شغلی ،امنیت شغلیو استرس شغلینقش پر رنگی را در این زمینه ایفا می کنند.

عامل بعدی بسیار موثر در خلاقیت و نوآوری سازمانی، فرهنگ می باشد. هر کدام از کارکنان یک سازمان متاثر از دو مقوله فرهنگی، به نام فرهنگ کلان (فرهنگ ملیتی، قومی و عقیدتی) و فرهنگ خرد (فرهنگ سازمانی) می باشند. در تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی پیرامون خلاقیت و نوآوری لازم است ابتدا شناختی جامع و کامل نسبت به فرهنگ کلان نیروهای انسانی به دست آید و سپس از آنجایی که تغییر در فرهنگ کلان به طور معمول از توانایی سازمان خارج می باشد، می بایست فرهنگ خرد یا فرهنگ سازمانی در جهت تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآوری مورد توجه مدیران منابع انسانی قرار گیرد. در ایران و به طور کلی فرهنگ شرقی به علت اهمیت پیروی از آداب و رسوم و عرف جامعه، جرات ورزی نسبت به خلقیت و نوآوری در سطح پایین تری قرار دارد لذا توجه و تمرکز سازمان ها باید بر روی تقویت مولفه های مرتبط با جرات ورزی در زمینه خلاقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی قرار گیرد.

پرورش نوآوری

آزادکردن خلاقیت بالقوه تان، البته برای ساختن یک مدیر موفق از شما کافی نیست که چالش عمده هم کمک به آزادکردن خلاقیت بالقوه در دیگران است. پرورش نوآوری و خلاقیت میان افرادی که با آنها کار می کنیم درهرحال مانند افزایش خلاقیت خودمان چالش بزرگی است.

به طورکلی و صرف نظر از تعاریف پراکنده پرورش نوآوری شامل سه اصل اساسی زیر است که این سه اصل به خودی خود از اصول مدیریتی اند:

۱ – افراد را از یکدیگر جدا و سپس آنها را با هم جور کنید.

مثال: اجازه دهید افراد به تنهایی و همین طور با گروهها و گروههای ضربت کار کنند.

گروهها یا گروههای فرعی رقیب را جدا کنید.

۲ – نظارت و گوشزد کنید.

مثال: با مشتریان صحبت کنید و عوامل برانگیزنده به کار ببرید.

۳ – نقشهای چندگانه را پاداش دهید.

الف – قهرمان فکر؛

ب – حامی و ناصح؛

ج – قانون شکن.

اصول مدیریت برای نوآوری

اگر یک نظام حمایتی مدیریت وجود نمی داشت که حل خلاقانه مشکل را پرورش دهد و نوآوری را دنبال کند، هم «پرسی اسپنسر» و هم «اسپنس سیلور» در اندیشه های خلاق خود نمی توانستند موفق شوند.

درهر مورد ویژگیهای خاصی در سازمانهای آنها موجود بود که توسط مدیران اطراف آنها پرورش یافته بود و بدعت گذاری آنها را امکان پذیر ساخت.

اصول مدیریت برای نوآوری شامل ۳ اصل عمده است:

۱ – جداسازی افراد از یکدیگر، جورکردن افراد با هم؛

۲ – نظارت و گوشزدکردن؛

۳ – پاداش به افرادی که چندین نقش را ایفا می کنند.