اطلاعیه

مقالات انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی با ترجمه تخصصی ۲۰۲۴-۲۰۲۳

در این صفحه مجموعه مقالات انگلیسی ISI درباره خلاقیت و نوآوری سازمانی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های ۲۰۲۴ ۲۰۲۳ ۲۰۲۲   ارائه شده است. این مقالات به عنوان مقاله بیس برای پایان نامه هایی با موضوع خلاقیت و نوآوری قابل استفاده می باشد. دانلود مقالات انگلیسی رایگان می باشد

مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

برای مشاهده جزییات و دانلود مقاله انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۴ تاثیر دستیار هوش مصنوعی بر رفتار نوآورانه کارکنان
 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ کاربردهای هوش مصنوعی در مدیریت کسب و کار، تجارت الکترونیک و امور مالی
 3. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ رهبری توانمندساز: نقش فرهنگ سازمانی خودباور و هوش هیجانی در خلاقیت
 4. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ تأثیر نوآوری در رویه های منابع انسانی، ظرفیت های نوآوری و مزیت رقابتی بر عملکرد شرکت های کوچک و متوسط در تایلند
 5. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ آیا دیجیتالی سازی موجب تقویت مسئولیت اجتماعی شرکت می شود؟

 6. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ شروع یک کسب و کار جدید؟ ارزیابی قصد دانشجویان دانشگاه برای کارآفرینی دیجیتال در عربستان سعودی
 7. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ نوآوری باز و مزیت رقابتی پایدار: نقش یادگیری سازمانی
 8. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ بازاریابی NFT: چگونه بازاریابان می توانند از توکن های غیرقابل معاوضه در کمپین های خود استفاده کنند
 9. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ چگونه NFT صنعت مد را تغییر می‌دهد: بررسی و تحلیل سیستمی

 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۳ نوآوری باز پیشرو: نقش رهبری استراتژیک کارآفرینانه در هماهنگ سازی خلق و کسب ارزش در انجمن های متن باز GitHub

 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تأثیر ساختار سازمانی بر پیچیدگی مدیریت مبتنی بر ارزش
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ یارانه های دولتی تحقیق و توسعه و عملکرد نوآوری شرکت: نقش تعدیل کننده کیفیت اطلاعات حسابداری

 13. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ واکنش بانک‌ها به موج دیجیتال از طریق نوآوری باز: اثرات عملکرد بازار سهام ناشی از ادغام و اکتساب با شرکت‌های فین‌تک

 14. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ اثرگذاری سرمایه هوشمند و یادگیری سازمانی بر عملکرد شرکت

 15. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تاثیر هوش تجاری بر عملکرد مالی استارتاپ ها
 16. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ روابط بین مدیریت کیفیت، نوآوری و عملکرد: مرور ادبی نظام مند

 17. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ نوآوری کسب و کار مبتنی بر هوش مصنوعی و فناوری بلاکچین
 18. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۲ تاثیر اینترنت بر کارآفرینی
 19. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ تأثیر رهبری دانش محور و توسعه منابع انسانی بر مزیت رقابتی پایدار از طریق فاکتورهای مؤلفه نوآوری سازمانی
 20. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ مشارکت فعال مصرف کننده الکترونیکی: تحلیل کیفی از دیدگاه خرده فروشان مد

 21. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ توسعه مزیت رقابتی از طریق فرهنگ سازمانی، اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی
 22. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ رهبری کاریزماتیک و رفتار نوآورانه تیم کاری: نقش وابستگی متقابل وظایف تیمی و توامندی تیمی
 23. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۱ نوآوری همگرایانه در عصر دیجیتال و در بحران همه گیری COVID-19
 24. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ روایی و پایایی ابزاری برای سنجش شایستگی های تفکر نوآورانه آموزشی
 25. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۱ نقش نوآوری دیجیتال در سیستم های مدیریت دانش: یک مرور ادبی نظام مند
 26. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ مسئولیت اجتماعی شرکت و نوآوری مشارکتی: نقش حمایت دولت

 27. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ تأثیر رفتار تسهیم دانش بر رفتار کاری نوآورانه دانشجویان پرستاری: نقش میانجیگری خود راهبری

 28. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ اتخاذ، انتشار و رفتار مصرف کننده در کارآفرینی فناورانه
 29. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ رفتار خلاقانه سبز در صنعت گردشگری: نقش جهت گیری کارآفرینانه سبز و مکانیزم میانجیگری دوگانه

 30. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ استراتژی اقیانوس سبز: دموکراتیک سازی دانش کسب و کار برای رشد پایدار
 31. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ عدم قطعیت سیاست اقتصادی ، هزینه سرمایه و نوآوری شرکت
 32. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ جذب کاربران اینستاگرامی با تبلیغ احساسات مثبت و خلاقیت
 33. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ بین المللی سازی SMEها: نقش ظرفیت های نوآوری محصول ، هوش بازار ، قیمت گذاری و ارتباطات بازاریابی به عنوان محرک عملکرد بین المللی SME ها
 34. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ تنظیم بازار کار ، تنوع دانش و مهارت و عملکرد نوآوری ملی
 35. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ عوامل موثر بر قصد اتخاذ ERP ابری با استفاده از یک رویکرد جامع

 36. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ در پی خیرخواهی؟ اثرات مقطعی رفتارهای مشتریان شرکت های اجتماعی
 37. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نقش میانجی کاربرد دانش در رابطه بین اقدامات مدیریت دانش و نوآوری شرکت
 38. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۲۰ نقش میانجی پیچیدگی سازمانی در رابطه بین برنامه ریزی منابع سازمانی و نوآوری مدل کسب و کار
 39. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نوآوری سبز و عملکرد زیست محیطی: نقش رهبری تحول گرا سبز و مدیریت منابع انسانی سبز
 40. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۲۰ نوآوری گردشگری از طریق بازاریابی رابطه ای و خلق ارزش مشترک: مطالعه ای بر روی بسترهای آنلاین نظیر به نظیر در اقامتگاه اشتراکی
 41. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ گسترش حسابداری مدیریت زیست محیطی برای تولید پاک
 42. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ دلبستگی عوامل،ارزش آفرینی و نوآوری در بازار
 43. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ سرمایه انسانی و نوآوری: اهمیت ساختار وظیفه سازمانی بهینه
 44. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ پیامدهای حاکمیت شرکتیِ فناوری های تحول آفرین
 45. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ نقش قابلیت های تجزیه و تحلیل کسب و کار در تقویت چابکی و عملکرد شرکت ها
 46. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مهارت هایی برای کسب و کارهای دیجیتال نوآورانه
 47. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ جهت گیری استراتژیک، عملکرد نوآوری و اثر تعدیلگر مدیریت بازاریابی
 48. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ نوآوری، مدیریت منابع انسانی پایدار و رضایت مشتری
 49. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ ترویج نگرش های کارآفرینی کارکنان: بررسی شرکت های دولتی چین
 50. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ “جستجوی گنج در اقیانوس سبز” با حمایت سیاست در اقتصاد انتقالی

 51. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ طراحان کسب و کار ، شبکه های سازمانی و ICT

 52. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ چگونه معلمان عواملی را که بر روی توسعه خلاقیت تأثیر می گذارد، درک می کنند: کاربرد دیدگاه تئوری شناختی اجتماعی
 53. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۸ درک سیاست های سازمانی، پنهان سازی دانش و خلاقیت کارکنان: نقش تعدیلگر تعهد حرفه ای
 54. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ رابطه بین مدیریت دانش و عملکرد نوآوری
 55. مقاله انگلیسی با ترجمه  ۲۰۱۸ قدرت همبستگی بین تحولات(نوآوری) تحقیق و توسعه و رشد شرکت: نقش حاکمیت شرکتی و تغییرات در دارایی ملموس
 56. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ نوآوری، تحقیق و توسعه، و سودآوری شرکت در تایوان
 57. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ : جستجوی رهبران: متعادل سازی نوآوری، ریسک و سیستم های کنترل مدیریت
 58. مقاله لاتین ترجمه شده: نقش زمینه سازمانی در پرورش رفتارخلاق کارکنان
 59. مقاله لاتین ISI با ترجمه مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی
 60. مقاله انگلیسی ترجمه شده: مدیریت عملکرد بعنوان فرایندی از توسعه نوآوری در صنعت نرم افزار
 61. مقاله لاتین با ترجمه: نوآوری های مدیریتی و تکنولوژیکی، هر رابطه ای؟
 62. مقاله انگلیسی با ترجمه: نقش رهبری دانش‌محور (دانش‌بنیان) در نوآوری و شیوه‌های مدیریت دانش
 63. مقاله لاتین با ترجمه: بررسی نقش مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی با در نظر گرفتن نقش واسط بازارگرایی و نوآوری
 64. مقاله انگلیسی با ترجمه: ارزش ویژه برند و عوامل تشدیدکننده در ارزیابی های شکست نوآوری محصول
 65. مقاله انگلیسی با ترجمه: نوآوری سازمانی بعنوان یک عامل تقویت کننده در قابلیت های نوآوری تکنولوژیکی و عملکرد شرکت
 66. مقاله انگلیسی با ترجمه: مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق
 67. مقاله انگلیسی با ترجمه: آیا سرمایه گذاری مستقیم خارجی درونی عملکرد نوآورانه شرکت های محلی را بهبود میبخشد؟!
 68. مقاله انگلیسی با ترجمه: ویژگی های کلیدی و شخصیتی مهندسین برای توسعه تکنولوژی و نوآوری
 69. مقاله انگلیسی با ترجمه: نوآوری مخاطره آمیز: تاثیر استراتژی های داخلی و خارجی تحقیق و توسعه برتوزیع سود
 70. مقاله انگلیسی با ترجمه: یک مطالعه میان کشوری از نوآوری مصرف کننده و نوآوری خدمات تکنولوژیکی
 71. مقاله انگلیسی با ترجمه: مدیریت خلاقیت در روابط بازار کسب و کار
 72. مقاله ISI با ترجمه: نوآوری در مدیریت بازار با بکارگیری هوش تجاری
 73. مقاله انگلیسی با ترجمه: اثر کارکردهای مدیریت کیفیت جامع بر عملکرد کیفیت و عملکرد نوآوری
 74. مقاله ISI با ترجمه: اثر نوآوری مصرف کننده بر پذیرش محصول جدید
 75. مقاله ISI با ترجمه: استراتژی های فناوری و رقابت استاندارد مقایسه نوآوری های Apple و Microsoft
 76. مقاله انگلیسی با ترجمه: عوامل سازمانی جهت پشتیبانی از مدیریت دانش و نوآوری
 77. مقاله لاتین ترجمه شده: اصلاح دولت مرکزی: ارزیابی یک نوآوری حسابداری

 78. مقاله ترجمه شده حسابداری، نوآوری و تغییر در بخش دولتی. تبدیل اصلاحات به تغییر؟

 79. مقاله انگلیسی با ترجمه: پویایی عوامل تاثیرگذار بر پذیرش نوآوری ها
 80. مقاله انگلیسی با ترجمه: تأثیر اندازه ی شرکت در عملکرد مبتکرانه
 81. مقاله انگلیسی با ترجمه: تکنیک های استراتژیک منابع انسانی و عملیات نوآوری : نقش میانجی توانایی مدیریت اطلاعات
 82. مقاله انگلیسی با ترجمه: بررسی منشأ تنوع در مسائل مربوط به اتخاذ نوآوری سازمانی
 83. مقاله انگلیسی با ترجمه: اتخاذ نوآوری های فنی – ارتباطی چارچوبی برای مدیریت الکترونیکی ارتباط با مشتری
 84. مقاله انگلیسی با ترجمه: تاثیر فاکتورهای داخلی و خارجی بر روی نوآوری محصول شرکت
 85. مقاله ترجمه شده نشان دادن نیازهای کسب وکار: یک ماژول خلاقانه برای آموزش داده های ماکرو در دوره سیستم های اطلاعات حسابداری

مقالات انگلیسی نوآوری و خلاقیت بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ تأثیر سرمایه فکری سبز، فرهنگ سازمانی سبز و نوآوری کم هزینه بر نوآوری مدل کسب و کار پایدار: مجموعه داده های شرکت های تولیدی در پاکستان
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ مدل حسابداری اسلامی از منظر نوآوری مالی
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ عوامل تعیین کننده آمادگی برای هم آفرینی ارزش استراتژیک در سازمان های مهمان نوازی و گردشگری
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ مزیت رقابتی: آنالیز طولی نقش ظرفیت های نوآوری داده محور، چابکی بازاریابی و آشفتگی بازار
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۲۴ تقویت پیوند بین گشودگی اقتصادی، مقررات زیست محیطی، اجاره منابع طبیعی، نوآوری سبز، و ارتقاء محیط زیست چین – تحلیل تجربی با استفاده از رویکرد آزمون کرانه های ARDL
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ سنجش سطح خلاقیت معلمان دبیرستان هنرهای تجسمی غنا: چهار خط سیر خلاقیت
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ ادراکات عمومی در مورد کاربرد هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی: یک فراترکیب کیفی
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ قابلیت CRM مبتنی بر هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی: تأثیر بر نوآوری خدمات
 9. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ تاثیر فین تک بر تورم و بیکاری: مطالعه موردی آسیا
 10. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ بهره وری نوآورانه و ارزش شرکت: شواهدی از چین

 11. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ اندازه گیری سواد نوآورانه: مفهوم سازی، توسعه مقیاس و اعتبار
 12. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ حمایت دولت در مقابل دانش بین‌المللی: بررسی نوآوری‌های شرکت‌های کوچک و متوسط در بازارهای نوظهور
 13. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ آنالیز پیکربندی ساختار داخلی شاخص های نوآوری جهانی (GII)

 14. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ بداهه پردازی خدمات به عنوان یک شمشیر دو لبه
 15. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ نقش رقابت در کارآمدی نوآوری و عملکرد شرکت
 16. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ چرخه مطلوب بین نوآوری و عملکرد محصول سبز: نقش محدودیت مالی و برند شرکتی
 17. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ تصمیمات بهینه در مدیریت زنجیره تامین سبز رقابتی دو کاناله تحت تلاش تبلیغاتی
 18. مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ اثرات عملکرد نوآوری در بازارهای دو طرفه: مطالعه مورد نمونه ای از آژانس های مسافرتی آنلاین (OTAها)
 19. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ تعهد سازمانی در زمینه نوآوری اجتماعی دیجیتال: آیا آنالیز مقایسه ای کیفی،  اطلاعات را به رگرسیون خطی اضافه می کند؟
 20. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ نقش برنامه ریزی منابع سازمانی (ERP) در نوآوری مدل کسب و کار
 21. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ فرآیند نوآوری در معدن کاری: ادغام بینش هایی از مدیریت تغییر و نوآوری
 22. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ ایجاد مزیت رقابتی برای شرکت های مهمان نوازی: نقش جهت گیری استراتژیک نوآوری سبز و سرمایه فکری سبز
 23. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ تقویت رشد پایدار در هوانوردی: نوآوری اجتماعی باز، مدیریت تیم چند منظوره و حاکمیت مشارکتی
 24. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ سیاست مالیات ترجیحی و جریان پرسنل تحقیق و توسعه برای کارایی نوآوری فناوری صنایع هایتک چین در یک اقتصاد نوظهور
 25. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ نوآوری اجتماعی: ادغام نوآوری محصول و کاربر
 26. مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ اثرات یارانه های دولتی بر نوآوری پایدار ناشی از همکاری دانشگاه و صنعت

 27. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ نوآوری، اندازه شرکت و مالکیت: مطالعه ای از انتقال شرکت در هند

 28. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تقویت ظرفیت جذب و تسهیل نوآوری در سازمان های مهمان نوازی از طریق توانمندسازی رهبری
 29. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ تأثیرات واقعی محافظه کاری حسابرس
 30. مقاله انگلیسی ۲۰۲۱ معافیت مالیاتی R&D و نوآوری: شواهدی از شرکت های خصوصی در هند
 31. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ ائتلاف های استراتژیک و عملکرد شرکت در استارتاپ هایی با یک ماموریت اجتماعی
 32. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ بهبود عملکرد کارکنان از طریق بازاریابی داخلی و یادگیری سازمانی: نقش میانجی نوآوری سازمانی در یک بازار نو ظهور
 33. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت
 34. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ توانمندسازی نوآوری در مواجهه با عدم قطعیت از طریق دوسو توانی فناوری اطلاعات
 35. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ عملکرد نوآوری محصولات جدید در صنایع با تکنولوژی پیشرفته
 36. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ : ارزش رسانه های اجتماعی برای نوآوری: یک چشم انداز قابلیت و توانایی
 37. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : بررسی روابط بین مهارت IT، ظرفیت نوآوری و چابکی سازمانی
 38. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : نوآوری مشارکتی از طریق مدیریت استعداد

 

دانلود مقاله انگلیسی خلاقیت و نوآوری سازمانی

خلاقیت و نوآوری

خلاقیت و نوآوری ارزشمندترین هدیه سرمایه های انسانی به یک سازمان می باشد و سازمان های موفق در جهت بهره مندی حداکثری از این هدیه ارزشمند تلاش می کنند. در سازمان ها، عوامل موثر در نوآوری و خلاقیت به سه دسته متغیرهای ساختاری، انسانی و فرهنگی دسته بندی می شوند که تقویت و رشد خلاقیت و نوآوری در سازمان مستلزم توجه و در نظر گرفتن تمامی متغیرهای فوق می باشد.

عوامل موثر بر خلاقیت سازمانی

عوامل ساختاری از کارآمدترین منابع خلاقیت هستند، سازمان هایی که سطوح عمودی کمتری دارند و کارها رسمی و متمرکز نیست و انعطاف پذیری بیشتری در ساختار سازمانی وجود دارد، بیشتر از سازمان های با بروکراسی بالا، مستعد نوآوری و خلاقیت سازمانی هستند. سازمان هایی که تمرکز آنها بر کارهای گروهی است و ارتباطات بین واحدها بالا و بر مبنای نوآوری و خلاقیت باشد از رشد بیشتری در این زمینه بهره مند می گردند.

عوامل انسانی و فردی موثر در خلاقیت و نوآوری سازمانی شامل مواردی است که بر پایه رفتار سازمانی در هر مجموعه ای جریان دارد. نیروهای انسانی برای دستیابی به خلاقیت و نوآوری نیاز به آموزش و مهارت آموزی حین خدمت دارند که در برنامه توانمندسازیهر سازمان می بایست گنجانده شود و از طرف دیگر، عواملی از جمله رضایت شغلی ،امنیت شغلیو استرس شغلینقش پر رنگی را در این زمینه ایفا می کنند.

عامل بعدی بسیار موثر در خلاقیت و نوآوری سازمانی، فرهنگ می باشد. هر کدام از کارکنان یک سازمان متاثر از دو مقوله فرهنگی، به نام فرهنگ کلان (فرهنگ ملیتی، قومی و عقیدتی) و فرهنگ خرد (فرهنگ سازمانی) می باشند. در تصمیم گیری های مدیریت منابع انسانی پیرامون خلاقیت و نوآوری لازم است ابتدا شناختی جامع و کامل نسبت به فرهنگ کلان نیروهای انسانی به دست آید و سپس از آنجایی که تغییر در فرهنگ کلان به طور معمول از توانایی سازمان خارج می باشد، می بایست فرهنگ خرد یا فرهنگ سازمانی در جهت تشویق کارکنان به خلاقیت و نوآوری مورد توجه مدیران منابع انسانی قرار گیرد. در ایران و به طور کلی فرهنگ شرقی به علت اهمیت پیروی از آداب و رسوم و عرف جامعه، جرات ورزی نسبت به خلقیت و نوآوری در سطح پایین تری قرار دارد لذا توجه و تمرکز سازمان ها باید بر روی تقویت مولفه های مرتبط با جرات ورزی در زمینه خلاقیت و نوآوری در فرهنگ سازمانی قرار گیرد.

پرورش نوآوری

آزادکردن خلاقیت بالقوه تان، البته برای ساختن یک مدیر موفق از شما کافی نیست که چالش عمده هم کمک به آزادکردن خلاقیت بالقوه در دیگران است. پرورش نوآوری و خلاقیت میان افرادی که با آنها کار می کنیم درهرحال مانند افزایش خلاقیت خودمان چالش بزرگی است.

به طورکلی و صرف نظر از تعاریف پراکنده پرورش نوآوری شامل سه اصل اساسی زیر است که این سه اصل به خودی خود از اصول مدیریتی اند:

۱ – افراد را از یکدیگر جدا و سپس آنها را با هم جور کنید.

مثال: اجازه دهید افراد به تنهایی و همین طور با گروهها و گروههای ضربت کار کنند.

گروهها یا گروههای فرعی رقیب را جدا کنید.

۲ – نظارت و گوشزد کنید.

مثال: با مشتریان صحبت کنید و عوامل برانگیزنده به کار ببرید.

۳ – نقشهای چندگانه را پاداش دهید.

الف – قهرمان فکر؛

ب – حامی و ناصح؛

ج – قانون شکن.

اصول مدیریت برای نوآوری

اگر یک نظام حمایتی مدیریت وجود نمی داشت که حل خلاقانه مشکل را پرورش دهد و نوآوری را دنبال کند، هم «پرسی اسپنسر» و هم «اسپنس سیلور» در اندیشه های خلاق خود نمی توانستند موفق شوند.

درهر مورد ویژگیهای خاصی در سازمانهای آنها موجود بود که توسط مدیران اطراف آنها پرورش یافته بود و بدعت گذاری آنها را امکان پذیر ساخت.

اصول مدیریت برای نوآوری شامل ۳ اصل عمده است:

۱ – جداسازی افراد از یکدیگر، جورکردن افراد با هم؛

۲ – نظارت و گوشزدکردن؛

۳ – پاداش به افرادی که چندین نقش را ایفا می کنند.