اطلاعیه

مقاله انگلیسی شوک شغلی ناشی از بحران نیروی کار، ترجیحات شغلی، عدم امنیت شغلی، تعدیل نیرو و فرصت های شغلی درک شده: بررسی تغییرات بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه امرالد مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1442

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): امرلد

نام مجله: Higher Education, Skills and Work-Based Learning

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : شوک شغلی ناشی از بحران نیروی کار، ترجیحات شغلی، عدم امنیت شغلی، تعدیل نیرو و فرصت های شغلی درک شده: بررسی تغییرات بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی

عنوان کامل انگلیسی:

Workforce’s crisis-induced career shock, career preferences, job insecurity, layoff and perceived employability: examining variations based on gender, education level and ethnic origin

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1442)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

هدف – بحران کووید-۱۹ باعث ایجاد سطح بالایی از عدم امنیت شغلی، تعدیل نیرو و فرصت های شغلی اندک شده است. این مسئله یک شوک جهانی ایجاد کرد که ممکن است تأثیر طولانی مدتی بر شغل افراد داشته باشد. تغییرات ممکن است از نظر انتخاب شغلی افراد، اهداف، درک موفقیت شغلی و ترجیحات از نظر صنایع و قراردادهای کاری رخ دهد. هدف این مطالعه بررسی شوک شغلی ناشی از بحران در میان نیروی کار که ممکن است به تغییرات یا تردیدهای مربوط به انتخاب شغل، اهداف و درک موفقیت شغلی تبدیل شود ، می باشد و همچنین ترجیحات افراد را از نظر صنایع و قراردادهای کاری تجزیه و تحلیل می کند. این مطالعه عمدتاً بر بررسی تغییرات بین نیروی کار، بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی تمرکز دارد. این تغییرات همچنین در مورد ناامنی شغلی، تعدیل نیرو و فرصت های شغلی درک شده مورد بررسی قرار می گیرند.

طرح/روش/رویکرد – فراوانی، درصد، رتبه بندی میانگین ، آزمون تی مستقل و آنالیز واریانس (ANOVA) برای نمونه ای متشکل از ۳۱۷ کارگر در امارات متحده عربی (UAE) استفاده شد. سه سوال پژوهشی ایجاد و مورد بررسی قرار گرفت که عبارتند از: (۱) آیا  تغییر در نیروی کار، بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی با توجه به شوک شغلی ناشی از بحران (به ویژه تغییرات مربوط به انتخاب شغل، اهداف و موفقیت شغلی) وجود دارد؟ (۲) آیا تفاوتی بین نیروی کار با توجه به ترجیحات شغلی در هر صنعت و قراردادهای کاری وجود دارد؟ اگر بله، آیا تفاوتی در جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی نیروی کار وجود دارد؟ و (۳) آیا تفاوتی در نیروی کار، بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی در مورد عدم امنیت شغلی، تعدیل نیرو و فرصت های شغلی درک شده وجود دارد؟

یافته ها – یافته ها نشان داد که شوک شغلی در بین پاسخ دهندگان با سطح تحصیلی پیش دانشگاهی به طور معناداری بیشتر بود (به ویژه، تردید در مورد انتخاب شغل و موفقیت شغلی درک شده).  ترجیحات شغلی در صنایع تجارت الکترونیک، رسانه و بازاریابی برای همه پاسخ‌دهندگان دارای مقادیر معناداری بود به طوری که پاسخ دهندگان، تجارت الکترونیک را به عنوان بهترین انتخاب،برگزیدند، به‌جز اماراتی‌ها که آن را به عنوان سومین انتخاب خود رتبه‌بندی کردند.  تحصیلات هم انتخاب زنان بود و هم مردان. انتخاب های مربوط به سایر صنایع (به عنوان مثال مراقبت های بهداشت، فناوری اطلاعات و ارتباطات و غیره) و قراردادهای کاری (دورکاری) به طور معناداری بر اساس جنسیت، تحصیلات و خاستگاه قومی متفاوت است. به نظر می رسد مردان بیشتر از زنان نگران از دست دادن شغل خود هستند و همچنین اماراتی ها در مقایسه با مهاجران و پاسخ دهندگان دانشگاهی نسبت به پیش دانشگاهی بیشتر نگران هستند.

دستاوردهای عملی – این مطالعه به برجسته کردن تغییرات مربوط به شوک شغلی و ترجیحات شغلی در هر صنعت در میان نیروی کار بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی کمک می کند. این موضوع می تواند به سازمان های این صنایع کمک کند تا تصویری از وضعیت بازار کار داشته باشند تا بتوانند مداخلات موردنیاز را انجام دهند. این تحقیق بینش هایی را برای مدیران و دست اندرکاران مدیریت منابع انسانی فراهم می کند.

نوآوری/ارزش – این مطالعه به گسترش تحقیقات در مورد شوک های شغلی و کاری در شرایط بحران کمک می کند. همچنین این مقاله با بررسی تغییرات بر اساس جنسیت، سطح تحصیلات و خاستگاه قومی، به نویسندگانی که خواستار تحقیقات بیشتر در مورد شوک‌های شغلی و همچنین پیامدهای آن برای گروه‌های هدف خاص بودند، پاسخ داد.

کلمات کلیدی: کووید-۱۹، شوک های شغلی، انتخاب های شغلی، مدیریت منابع انسانی، شغل، موفقیت شغلی

Abstract

Purpose – The COVID-19 crisis caused a high level of job insecurity, layoff and low employment opportunities. It generated a worldwide shock, which might have a long-lasting effect on individuals’ careers. Changes might occur in terms of individuals’ career choices, objectives, perception of career success and preferences in terms of industries and work arrangements. This study aims to examine crisis-induced career shock among the workforce, which might be translated into changes or doubts related to career choices, objectives and perception of career success, and to analyze individuals’ preferences in terms of industries and work arrangements. It focuses mainly on investigating variations among the workforce, based on gender, education level and ethnic origin. These variations are also examined regarding job insecurity, layoff and perceived employability.

Design/methodology/approach – Frequency counts, percentages, mean ranking, independent t-test and analysis of variance (ANOVA) were used for a sample of 317 workers in the United Arab Emirates (UAE). Three research questions were developed and examined, which are: (1) is there a variation in the workforce, based on gender, education level and ethnic origin concerning crisis-induced career shock (specifically changes related to career choices, objectives and career success? (2) Is there a variation among the workforce related to career preference per industry and work arrangement? If yes, is there a difference in the workforce-based gender, education level and ethnic origin? And (3) is there a variation in the workforce, based on gender, education level and ethnic origin concerning job insecurity, layoff and perceived employability?

Findings – The findings revealed that career shock was significantly higher among pre-university respondents (specifically, doubts about career choices and perceived career success). As for career preferences per industry, e-business, media and marketing had significant values for all respondents, with e-business as the top-rated choice except for Emiratis who rated it as their third choice. Education was the choice of both men and women. The choices related to other industries (e.g. Healthcare, information, communication technology, etc.) and work arrangements (telework) varied significantly based on gender, education and ethnic origin. Men seem to worry more than women about losing their job as well as Emiratis compared to expatriates, and universitylevel respondents compared to pre-university.

Practical implications – This study contributes to highlighting variations related to career shock and career preferences per industry among the workforce based on gender, education level and ethnic origin. This can help organizations in these industries to have a portrait of the situation in the employment market to be able to develop relevant interventions. This research provides insights for managers and HRM practitioners.

Originality/value – This study contributes to expanding research on career and career shocks in a context of a crisis. It responded to authors who called for more research about career shocks, as well as their implication for specific target groups, by examining variations based on gender, education level and ethnic origin.

Keywords: COVID-19, Career shocks, Career choices, Human resource management, Career, Career success

۱.Introduction

COVID-19 is a health crisis that has generated a career shock (Akkermans et al., 2021; Wordsworth and Nilakant, 2021; Ghosh, 2021). Some authors go so far as to describe it as a disaster that well-surpasses earthquakes as a career shock (Wordsworth and Nilakant, 2021). It has drastically altered employment across the world. Many employees witnessed an extraordinary change in their work, most of them turned to telework, while a large number have seen their working hours diminish, their revenue reduced, or their job lost, due to the large waves of layoffs (Hamouche, 2020, 2021a; Shabeer et al., 2022). The latter led to an increase in unemployment (Kretchmer, 2020). Moreover, job insecurity was felt among those who have been able to retain their job position (Hamouche, 2020)…

۹.Conclusion

COVID-19 has challenged worldwide employees and organizations. It generated a career shock, whichmight have a long-lasting effect on individuals’ careers, whichmay lead to the alteration of individuals’ behavior, with a potential impact on their career paths. Such alteration can generate career transitions that may result in a high level of resignation that can highly impact the sustainability of organizations. The current study revealed that perceived career shock varies among individuals in the workforce. It is also the case for their preferences per industry, as well as work arrangement. This study also showed differences related to perceptions of job insecurity, layoff and perceived employability. Significant differences have been identified based on gender, education level and ethnic origin. In this context, organizations need to address this career shock by adopting the proper organizational interventions that can help to balance both individual as well as organizational needs…

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳  مدیریت

دانلود رایگان مقاله لاتین در مورد مدیریت منابع انسانی

دانلود مقاله لاتین در مورد رفتار سازمانی

دانلود رایگان مقاله لاتین در مورد کووید-۱۹

دانلود مقاله لاتین در مورد مدیریت بحران

دانلود رایگان مقاله انگلیسی روانشناسی شغلی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی