اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: R10

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Safety Science

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Review articles)

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۰ صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی: ۲۱   صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده :  مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان : یک مطالعه مروری سیستماتیک

عنوان انگلیسی:

Active behaviour change safety interventions in the construction industry: A systematic review

چکیده فارسی:

اهداف این مقاله عبارت بود از بررسی مروری سیستماتیک شواهد و اسناد مربوط به تأثیر مداخلات فعال در تغییر رفتار ایمنی در صنعت ساختمان و همچنین تعیین خصوصیاتی از مداخله که بیشترین ارتباط را با تأثیر بر روی کاهش میزان آسیب و افزایش ایمنی – شدت/فراوانی/زمان، تکنیک های تغییر رفتار (BCTs) و مبنای نظریه ای دارند. برای بررسی و یافتن مداخلات مناسب صورت گرفته جستجویی منابع منتشر شده در اینترنت انجام شد (جولای ۲۰۱۴): مقالاتی که حاوی نقش کارگران و مدیر در صنعت ساختمان بودند به عنوان یک یا هر دو نتیجه اولیه در نظر گرفته شدند. تمام طرح های مداخلات کارگران بالاتر از ۱۸ سال را در بر می گرفتند و در مجلات انگلیسی زبان مورد داوری قرار گرفته بودند و چاپ شده بودند.

۱۵ مطالعه در نظر گرفته شدند، که نیمی از آنها به طور موفقیت آمیزی موجب کاهش میزان آسیب شده بودند. مداخلات طولانی تر و مداخلاتی که شامل تکنیک های تغییر رفتار فعال و ارادی بودند (بازخورد و مشاهده، به جای دستورالعمل و اطلاعات) مؤثرتر بودند. کیفیت روش شناختی مداخلات پایین بود و کاربرد نظریه بی ثبات و بی نظم بود. با وجود برخی نتایج مثبت، فقط تعداد اندکی از مداخلات توانستند به تمام اهداف خود دست یابند. برای اقدامات مداخله ای ساختاری و تعیین مکانیزم عمل مداخلات مؤثر نیاز به پژوهش هایی دقیق تر و بر اساس نظریه می باشد.

Abstract

The aims of this paper were to systematically review the evidence for the effectiveness of active behaviour change safety interventions in the construction industry; and to determine the intervention characteristics most commonly associated with effectiveness in reducing injury rates and improving safety behaviour – intensity/frequency/duration, behaviour change techniques (BCTs) and theory-base. An electronic literature search (June 2014) was conducted to identify eligible interventions: those involving active involvement from workers/management in the construction industry; targeted one/both of the primary outcomes. All intervention designs involving construction workers aged >18 years, published in English and in a peer-reviewed journal were included.

Fifteen studies were included, half of which successfully improved injury rates. Longer interventions and those that included active/volitional BCTs (feedback/monitoring rather than instruction/information) were more effective. The methodological quality of the interventions was poor and use of theory was inconsistent and infrequent. Despite some positive results, very few interventions achieved all their aims. More rigorous, theory-driven research is needed to structure intervention efforts and determine the mechanism of action of effective interventions.