دانلود رایگان مقالات انگلیسی هوش هیجانی با ترجمه تخصصی ۲۰۱۹-۲۰۱۸|مقالات انگلیسی هوش عاطفی

لیست مقالات انگلیسی ترجمه شده هوش هیجانی با ترجمه تخصصی سال های ۲۰۱۹-۲۰۱۸ | مقالات انگلیسی جدید هوش عاطفی

برای مشاهده جزییات و دانلود مقالات انگلیسی ترجمه شده هوش هیجانی

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید.

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ مزاحمت سایبری در محیط دانشگاه.ارتباط با محیط خانوادده و هوش هیجانی

 2. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : چگونه هوش هیجانی رهبر بر عملکرد کاری زیردستان و رفتار شهروندی سازمانی تاثیر می گذارد
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۱۷ : چگونگی ارتباط هوش هیجانی با رضایت شغلی و فرسودگی شغلی در مشاغل خدماتی عمومی
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته: بررسی اثرات هوش عاطفی بر عوامل اجتماعی – ذهنی سازندگی منابع انسانی
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : نقش میانجی سبک های رهبری در پروژه های یکپارچه مشارکتی: دیدگاه هوش هیجانی
 6. مقاله ترجمه شده: متخصصین کامپیوتر مالزی : ارزیابی هوش هیجانی و تعهد سازمانی
 7. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: نقش هوش هیجانی در افزایش کیفیت زندگی کاری مدیران مدارس
 8. دانلود رایگان مقاله انگلیسی رشته با ترجمه: بهبود خروجی­ های کارمند؛ تأثیرات وابسته­ی (متقابل) هوش عاطفی مدیران و سبک رهبری
 9. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: ارتباط رفتار شهروندی سازمانی OCB و هوش هیجانی EI
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه: ارتباط بین هوش سازمانی و توسعه مدیریت دانش سازمانی
 11. مقاله ترجمه شده : رابطه بین هوش هیجانی و پرخاشگری: یک بررسی نظام مند
 12. مقاله ترجمه شده : رابطه ی بین هوش هیجانی و وضعیت تاهل در نمونه ای از دانشجویان دانشگاه
 13. مقاله ترجمه شده : دلبستگی، عزت نفس و هوش هیجانی در بین بزرگسالان
 14. مقاله ترجمه شده : رابطه ی بین هوش هیجانی و مهارتهای ارتباطی بین فردی در زمینه ی مدیریت بحران
 15. مقاله ترجمه شده : هوش هیجانی: ارزیابی دوباره ی اعتبار این سازه
 16. مقاله ترجمه شده : هوش هیجانی، رضایت از زندگی و فرسودگی در بین دانشجویان

هوش هیجانی چیست؟

هوش هیجانی (EI) شامل شناخت و کنترل هیجان‌های خود است. به عبارت دیگر، شخصی که EI بالایی دارد، سه مولفه هیجان‌ها را به طور موفقیت‌آمیزی با یکدیگر تلفیق می‌کند (مولفه شناختی، مولفه فیزیولوژیکی و مولفه رفتاری).

اصطلاح هوش هیجانی برای اولین بار در دهه ۱۹۹۰ توسط دو روان شناس به نام‌های جان مایر و پیتر سالووی مطرح شد. آنان اظهار داشتند، کسانی که از هوش هیجانی برخوردارند، می‌توانند عواطف خود و دیگران را کنترل کرده، بین پیامدهای مثبت و منفی عواطف تمایز گذارند و از اطلاعات عاطفی برای راهنمایی فرآیند تفکر و اقدامات شخصی استفاده کنند.

آنها، اصطلاح هوش هیجانی را برای بیان کیفیت و درک احساسات افراد، همدردی با احساسات دیگران و توانایی اداره مطلوب خلق و خو به کار بردند. در حقیقت این هوش مشتمل بر شناخت احساسات خویش و دیگران و استفاده از آن برای اتخاذ تصمیمات مناسب در زندگی است. به عبارتی هوش هیجانی عاملی است که به هنگام شکست، در شخص ایجاد انگیزه می‌کند و به واسطه داشتن مهارت‌های اجتماعی بالا منجر به برقراری رابطه خوب با مردم می‌شود.

هوش هیجانی (عاطفی) یا هوش اجتماعی شامل ۴ مهارت است:

-خود ( Self )

-دیگران (Others )

-آگاهی (Awareness )

-اقدام ( Action)

که با ترکیب این ها, مؤلفه های بنیادی هوش هیجانی (عاطفی) به دست می آید .

۱-خودآگاهی ( شامل: خود ارزیابی، اعتماد به نفس )

۲- خودگردانی ( شامل: خویشتن داری و قابل اعتماد بودن، وجدان سازگاری، انگیزه پیشرفت و ابتکار )

۳- آگاهی اجتماعی ( شامل: همدلی، ‌آگاهی سازمانی و انگیزه خدمت )

۴- مهارت های اجتماعی (شامل: توان تاثیرگذاری، رهبری، مدیریت تعارض ایجاد رابطه و کار گروهی )

خودآگاهی ( Self Awareness) :

یک نوع توانایی فردی است برای درک احساسات و حالات خلقی. خودآگاهی به شخص کمک می کند تا همیشه بر افکار و احساسات خود نظر داشته و بنابراین در جهت درک آن ها به فرد کمک می کند.

خودگردانی( Self Management) یا مدیریت عواطف( Managing Emotions ):

مهارتی است که به افراد کمک می کند تا احساسات خود را به صورت مناسب و جامعه پسندانه نشان دهند. به زبان دیگر به فرد درکنترل عصبانیت، ناراحتی و ترس کمک می‌کند.

آگاهی اجتماعی ( Social Awareness ):

عبارت است از توانایی درک احساسات دیگران و استفاده از احساسات خود در جهت دستیابی به اهداف.

مهارت های اجتماعی (Social Skills ):

عبارت است از ارتباط با دیکران در موقعیت های مختلف اجتماعی و در اصل به معنای توانایی ادامه رابطه با توجه به احساسات افراد یا همان ظرفیت اجتماعی است.