اطلاعیه

مقاله ترجمه شده زنان و تعادل کار و زندگی  آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M135

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۰۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۸

سال نشر: ۲۰۰۸

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۶  صفحه WORD

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده زنان و تعادل کار و زندگی  آیاراه حل آن مشاغل خانگی است ؟

عنوان انگلیسی:

Women and work-life balance: is home-based business ownership the solution?

چکیده فارسی:

هدف :این مقاله به دنبال کشف خود اشتغالی از طریق مالکیت کسب و کارهای خانگی بر مبنای یک راه حل بالقوه جهت تعارض نقش داخلی تجربه شده با تلاش زنان جهت توازن نقشهای کاری و خانوادگی است.

طراحی /روش شناسی/رویکرد:

مشاغل (کسب و کارهای )خانگی (تعداد ۶۲۶) در غرب استرالیا به عنوان بخشی از یک مطالعه ملی بزرگتر مورد بررسی قرار گرفتند.داده های جمع آوری شده در مورد اپراتور،ویژگی های کسب و کار  و مشاغل خانگی خاص جمع آوری شده (مانند دلایل ترجیح خانه محوری،مدیریت و برنامه ریزی ،تسهیل کننده ها وموانع رشد) ۴ راه بررسی مقایسه پویایی های مالکیت کسب و کار های خانگی بین اپراتورهای زن و مرد با وابستگان(نان خوران و اعضای خانواده) و بدون وابستگان ایجاد می شدند.

یافته ها:کشش ازمالکیت کسب و کارهای خانگی که موجب انعطاف پذیری به کسب زندگی و توانائی جهت توازن کار و خانواده هایت می شود.در حالی که این مزایای بیشتری برای زنان نسبت به مردان داشت،جنسیت یک عامل تعیین کننده در اینکه چرا اپراتورها کسب و کارهای خانگی را شروع کرده اند نبود. عامل تعیین کننده مهمی برای اعضای خانوده بود.خود اشتغالی به ویژه از طریق مالکیت کسب و کارهای خانگی ،ممکن است به خوبی برخی از نیازمندی های زنان به توازن کار و خانواده را حل کند .اگر چه ممکن است یک راه حل عملی برای همه زنان نباشد ؛به ویژه آنهایی که به دنبال پاداشهای مالی و حرفه ای بیشتر هستند.

اصالت/ ارزش:این مقاله به کمک یافته ای تجربی در مورد کسب و کارهای خانگی به عنوان یک شکل مجزا از انتخاب کسب و کارهای کوچک و خوداشتغالی برای بسیاری از تحقیقات زیر باقی مانده است. این مقاله همچنین اشاره می کند که موضوع کسب و کارهای خانگی ابزار آزادی بخشی برای زنان جهت اداره کار و خانواده و ارائه یافته هایی است که موجب افزایش فکر پوپولیستی می شود.

Abstract:

Purpose – This paper seeks to explore self‐employment through home‐based business ownership as a potential solution to the inter‐role conflict experienced by women attempting to balance dual work and family roles. Design/methodology/approach – Home‐based businesses (n = 626) were surveyed in Western Australia as part of a larger national study. Data were collected on operator and business characteristics, and specific home‐based business issues (e.g. reasons for preferring a home‐base, management and planning, growth facilitators and barriers). Four‐way comparisons investigating the dynamics of home‐based business ownership between male and female operators and operators with and without dependants were made. Findings – The attraction of home‐based business ownership is driven predominantly by the flexibility afforded to lifestyle and the ability to balance work and family. While these advantages were more salient for women than for men, gender per se was not a determining factor in why operators started a home‐based business. The more significant determining factor was the issue of dependants. Practical implications – Self‐employment, particularly through home‐based business ownership, may well solve some women’s necessity to balance work and family. However, it may not be a viable solution for all women, particularly those seeking high financial and career rewards. Originality/value – This paper contributes empirical findings regarding home‐based businesses which, as a distinct form of small business and self‐employment alternative, still remain very much under‐researched. The paper also addresses the issue of home‐based businesses being emancipatory vehicles for women juggling to manage work and family, and provides findings which question this increasingly populist notion.

Keywords: Small enterprises, Women, Self‐employed workers, Homeworking, Role conflict

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.