اطلاعیه

روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه رهبری تحول آفرین، شیوه های HRM و فرسودگی شغلی در طول همه گیری کووید-۱۹: نقش استرس شخصی، اضطراب و تنهایی در محل کار

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   44 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  83000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تخلیه نفس و کیفیت قضاوت و تصمیم گیری حسابرسان

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی:  12 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   32 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه رسانه های اجتماعی، تغییر فرهنگ و سیاست گذاری

دانلود مقالات انگلیسی با ترجمه سال 2017

 • سال نشر: 2017
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   19 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  41000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر تکنواسترس بر قصد استفاده از فناوری بلاکچین: دیدگاه حسابرسان اردنی

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 4 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  6 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده39000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تاب آوری روانشناختی و شانس بقاء کسب و کار: مطالعه شرکت های کوچک در ایالات متحده در طول COVID-19

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه  الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 10 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  28 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده69000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ترور شخصیت مدیر عاملان اجرایی در بحران ها – زیر سوال بردن شخصیت و ارزش های مدیر عاملان اجرایی در بحران های شرکتی

مقاله انگلیسی با ترجمه تخصصی 2018

 • سال نشر: 2018 از نشریه SAGE
 • نوع مقاله:علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 17 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  23 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده45000 تومان

مشاهده جزییات