روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی ادراکات عمومی در مورد کاربرد هوش مصنوعی در مراقبت های بهداشتی: یک فراترکیب کیفی

مقالات انگلیسی سال 2023

 • سال نشر: 2023
 • نام ناشر (پایگاه داده): BMJ
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 14 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تأثیر شخصیت بر نتایج و نگرش های یادگیری: مطالعه موردی بحث کنندگان در کلاس درس

دانلود مقاله 2023 با ترجمه تخصصس

 • سال نشر: 2023 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 13 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  35 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  79000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه ارزیابی استرس شغلی کارکنان با برآورد زیان سرمایه انسانی در ژاپن

مقالات ترجمه شده 2022

 • سال نشر: 2022 از نشریه اسپرینگر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research paper)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 11 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   22 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  61000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی تأثیر جو سازمانی، شفافیت نقش، قصد ترک شغل و فرسودگی شغلی بر کیفیت و عملکرد حسابرسی

مقالات انگلیسی سال 2023

 • سال نشر: 2023
 • نام ناشر (پایگاه داده): امرالد
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه مطالعه موردی در علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 4  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   11 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  25000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه تمثیل و ارزش استفاده از موارد و مطالعات موردی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه الزویر
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 9  صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:   32 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  49000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه پلتفرم های رسانه های اجتماعی و مواجهه با محتوا: چگونه کنترل کاربران را بازیابی کنیم

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2019 از نشریه  SAGE
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 25 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  44 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  59000 تومان

مشاهده جزییات