روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقالات انگلیسی روانشناسی ، علوم تربیتی ،علوم اجتماعی

مقاله انگلیسی با ترجمه چارچوبی برای تشخیص ترور شخصیت از طریق نظرات ترول در رسانه های اجتماعی با استفاده از ابزارهای روانشناسی

مقاله انگلیسی ترجمه شده 2019

 • سال نشر: 2021 از نشریه IEEE
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 5 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  14 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده23000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه نقش گفتمان عاطفی و بدنام سازی بیمارگونه در مشروعیت زدایی از شیوه های مصرف کننده

مقالات انگلیسی 2020 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2020
 • نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 18 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  45 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده:  57000 تومان

مشاهده جزییات

مقاله انگلیسی با ترجمه پیشرفت تحقیقات در مورد ترور شخصیت و ارتباط انگ: پویایی شخصیت

مقالات انگلیسی سال 2021 با ترجمه تخصصی

 • سال نشر: 2021
 • نوع نگارش مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)
 • تعداد صفحه انگلیسی: 24 صفحه PDF
 • تعداد صفحه ترجمه فارسی:  26 صفحه WORD
 • قیمت فایل ترجمه شده51000 تومان

مشاهده جزییات