اطلاعیه

مقاله انگلیسی روابط استخدامی در مدیریت الگوریتمی: دیدگاه قرارداد روانشناختی

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۲ دارای ۱۲ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1291

سال نشر: ۲۰۲۲

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:   Computers in Human Behavior

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۲ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۲ :  روابط استخدامی در مدیریت الگوریتمی: دیدگاه قرارداد روانشناختی(عرفی)

عنوان کامل انگلیسی:

Employment relationships in algorithmic management: A psychological contract perspective

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1291)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

الگوریتم‌ها به طور رو به رشدی عملکردهای مدیریتی را در سازمان‌ها اتوماتیک سازی یا پشتیبانی می‌کنندکه پیامدهایی برای رابطه کارمند-کارفرما به دنبال دارد. در این مطالعه بررسی کردیم که چگونه مدیریت الگوریتمی با تمرکز بر قراردادهای روانشناختی یا ادراک کارکنان از تعهدات خود و تعهدات کارفرمایان، بر این رابطه تأثیر می گذارد. از طریق پنج مطالعه آنلاین، ما بررسی کردیم که چگونه نوع عامل سازمانی ( عامل الگوریتمی در مقابل عامل انسانی) بر قرارداد روانشناختی فرد بر اساس نوع انگیزه سازمانی ( تعاملی در مقابل رابطه‌ای) تأثیر می‌گذارد. ما قراردادهای روانشناختی را در دو مرحله از استخدام بررسی کردیم: در مراحل اولیه که نماینده انگیزه ها را برای کارمند تشریح می کند. ، مانند مرحله فراخوانی (مطالعات ۱ و ۲) و کارآموزی (مطالعات ۴ و ۵)، و در حین استخدام، زمانی که نماینده ، مشوق ها را کمتر از تعهدات خود ارائه می کند (مطالعات ۳-۵). نتایج ما نشان می‌دهد که نوع عامل بر قراردادهای روان‌شناختی حول انگیزه‌های تعاملی تأثیری نمی‌گذارد، …

Abstract

Algorithms increasingly automate or support managerial functions in organizations, with implications for the employee-employer relationship. We explored how algorithmic management affects this relationship with a focus on psychological contracts, or employees’ perceptions of their own and their employers’ obligations. Through five online experiments, we investigated how organizational agent type—algorithmic versus human— influenced one’s psychological contract depending on the organizational inducement type—transactional versus relational. We explored psychological contracts in two stages of employment: during early phases, such as recruiting (Studies 1 and 2) and onboarding (Studies 4 and 5), when the agent explains the inducements to the employee; and during employment, when the agent under-delivers the inducements to varying degrees (Studies 3–۵). Our results suggest that agent type did not affect psychological contracts around transactional inducements but did so for relational inducements in the cases of recruiting and low inducement delivery (Studies 1–۵). Algorithmic agents signaled reduced employer commitments to relational inducements during recruiting (Study 1). Using human agents resulted in greater perceived breach when delivery of relational inducements was low (Study 5). Regardless of inducement type, turnover intentions were higher when the human agent underdelivered compared to the algorithmic agent (Study 5). Our studies show how algorithmic management may influence one’s psychological contract.

Keywords: Psychological contracts, Algorithmic management, Perceived breach, Human-computer interaction

۱ Introduction

 Computational algorithms, or artificial intelligence (AI), increasingly make decisions that humans used to make, with broad implications for work, policymaking, and society (Danaher et al., 2017; Jarrahi et al., 2021; Lee, 2018; Lee, Kusbit, Metsky, & Dabbish, 2015; Mohlmann & Zalmanson, 2017). In many organizations, AI-based software makes decisions throughout the employee management cycle: AI hiring platforms identify job candidates and evaluate them by analyzing their applications and video interviews; chatbots assist with the employee hiring and onboarding process by answering questions and explaining organizational benefits; and algorithmic software allocates work shifts, evaluates employee performance, and predicts employee attrition (Cascio & Montealegre, 2016; Susskind & Susskind, 2015)…

۹.Conclusion

 Our research suggests that how individuals form and evaluate their psychological contracts with an algorithmic (versus human) agent could depend on whether inducements are relational or transactional. In our studies, people perceived greater employer commitments when the human agent explained relational inducements during video-based recruiting. For low delivery of inducements, people perceived greater breach when the human agent under-delivered relational inducements. Regardless of the inducement type, people reported greater turnover intention when the human agents under-delivered as compared to the algorithmic agents. These findings underscore the need for future research to examine the employee-employer relationship in algorithmic management in more nuanced ways.

مقالات مرتبط با این موضوع

مقاله در مورد مدیریت

مقالات انگلیسی در مورد روانشناسی مدیریت

مقاله انگلیسی در مورد مدیریت منابع انسانی

مقاله انگلیسی در مورد رفتار سازمانی

مقاله انگلیسی در مورد فناوری اطلاعات

مقاله انگلیسی در مورد سبک های مدیریت

دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه فارسی