مقالات انگلیسی ترجمه شده اخلاق سازمانی و فساد مالی ۲۰۲۰-۲۰۱۹

در این صفحه مجموعه مقالات جدید انگلیسی ISI درباره اخلاق سازمانی ، اخلاق اداری ،تخلفات و تقلب مالی ، فساد اداری ، فساد سازمانی و فساد مالی با ترجمه تخصصی مربوط به سال های  ۲۰۱۹ – ۲۰۱۸ و … موجود می باشد-این مقالات ترجمه شده اخلاق سازمانی و اداری به عنوان مقاله بیس پایان نامه های اخلاق سازمانی و اداری نیز قابل استفاده می باشند- مقالات انگلیسی اخلاق سازمانی به صورت رایگان قابل دانلود می باشند – مقاله ۲۰۲۰ اخلاق سازمانی  به لیست اضافه گردید.
مقالات انگلیسی با ترجمه تخصصی 2020-2019

مقالات بیس پایان نامه در تمامی رشته ها

بر روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمائید

 1. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اقتصاد یا اخلاق؟ بررسی نقش انتظارات CSR در تبیین درک ، انگیزه ها و رفتارهای ارتباطی فعال مصرف کنندگان در مورد سوء رفتار شرکت ها
 2. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مبارزه با فساد، یارانه های دولتی و بازده سرمایه گذاری
 3. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ رابطه بین اقدامات مدیریت منابع انسانی،محیط اخلاقی و عملکرد سازمانی
 4. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ فساد در سطح کشور و انتخاب حسابداری: سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه تحت IFRS
 5. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا تصدی بلند مدت مدیران اجرایی منجر به رانت خواهی می شود؟ تجزیه و تحلیل پاداش نقدی و عملکرد مدیریتی پس از آن
 6. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ حسابداری برای اخاذی
 7. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ آیا تجربه برند به تعهد برند تبدیل می شود؟ یک مدل میانجی و تعدیلگر از اشتیاق برند و اخلاق برند درک شده
 8. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ اصول اخلاقی در برندسازی (برندینگ)، روابط برند مشتری، استراتژی ارزش برند و ایجاد برند به عنوان یک موسسه اجتماعی
 9. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۹ مدیران مسئله دار و حق الزحمه حسابرسی
 10. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۹ اخلاقیات کسب و کار، مسئولیت اجتماعی شرکت و نگرش های برند
 11. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ کاهش رشد زیاد تحریفات حسابداری پس از قانون ساربنز اکسلی
 12. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ تاثیر پیچیدگی اطلاعات بر شکست حسابرسیِ ناشی از تقلب های شرکت
 13. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۸ : تأثیر عناصر برنامه ی اخلاقی رسمی بر رفتار اخلاقی مدیریتی
 14. مقاله انگلیسی با ترجمه ۲۰۱۸ : چارچوب حاکمیت دولتی در مالزی: تجدیدنظرهای لفظی از طریق حسابداری تعهدی
 15. مقاله انگلیسی ترجمه شده ۲۰۱۷ نقش حسابرسی داخلی به عنوان نقطه شروع برای کشف تخلفات در گزارش های مالی شرکت های دولتی

 16. مقاله ترجمه شده ۲۰۱۷ :تخطی مالیاتی سازمان‌ها و ساختار سررسید بدهی
 17. مقاله ترجمه شده : حفره های سیاه در حسابداری
 18. مقاله لاتین با ترجمه: راهی به سمت رفتار غیر اخلاقی حامی سازمانی: تعیین هویت سازمانی به عنوان یک تابع مشترک از اشتیاق کاری و خصیصه تمرکز حواس
 19. مقاله انگلیسی رشته با ترجمه فارسی: جانب‌عرضه‌ی فساد و محدودیت‌های موجود برای ممانعت از فساد درون تدارکات دولت وایجاد نمودن مفاهیم اخلاقی

 20. مقاله ترجمه شده :سرمایه‌گذاری مجدد صاحبان سهام و پرداخت سود در چین براساس دیدگاه مخاطرات اخلاقی
 21. مقاله لاتین ISI ترجمه شده: حسابداری و نبرد در مقابل فساد در تامین دولتی ایتالیا: یک تحلیل انتقادی طولی (۱۹۹۲-۲۰۱۴

 22. مقاله ترجمه شده ، اخلاق و وجود انسان: کمی غیر قابل تحمل، به شدت سطحی و بی ارزش

 23. مقاله ترجمه شده مثلث شواهد حسابرسی در ارزیابی خطر تقلب

 24. مقاله ترجمه شده مبحثی درباره تئوری تصمیم رفتاری: جریانهای قضاوت و انتخاب

 25. مقاله ترجمه شده تجزیه و تحلیل ویژگی انضباط حسابداری براساس روند تاریخی توسعه حسابداری

 26. مقاله ترجمه شده بی نظمی قابل گزارش و کیفیت حسابرسی: دیدگاه آفریقای جنوبی

 27. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: پاسخ مصرف کننده به رفتار غیرمعتبر شرکت : هیجانات و شعور اخلاقی و اعمال درستکارانه
 28. مقاله لاتین با ترجمه: ادراک هایی درباره نهادینه سازی اخلاق و کیفیت زندگی کاری
 29. مقاله لاتین با ترجمه: توسعه و حفظ فرهنگ اخلاقی شرکت : عناصر اصلی
 30. مقاله انگلیسی با ترجمه: اخلاق و مالیات مقایسه میان کشوری شرکت های انگلیسی و ترکیه ای
 31. دانلود مقاله ISI با ترجمه: اثرات رفتار فروش اخلاقی از طریق تئوری هزینه مبادله: مشتری به چه کسی وفادار است؟
 32. دانلود مقاله ISI با ترجمه: خشم مصرف کنندگان: عکس العمل احساسی به رفتار سازمانی غیر اخلاقی
 33. دانلود مقاله ISI با ترجمه: شهرت اخلاقی و ارزش دریافت شده: ادراکات مشتری
 34. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه: چالش های اجرای اخلاق از طریق استفاده از فناوری اطلاعات دردانشگاه
 35. دانلود مقاله لاتین با ترجمه: علم اخلاق در استفاده از فناوری اطلاعات و نرم افزار
 36. دانلود مقاله انگلیسی با ترجمه ؛ مدل سازی اخلاق اطلاعاتی : نقش تعدیل کنندگی مشترک کانون کنترل و عدم امنیت شغلی
 37. مقاله انگلیسی با ترجمه: فرهنگ سوء عملکردی سازمان نقش رهبری در برانگیختگی رفتار های انحرافی کار

مقالات انگلیسی اخلاق و فساد سازمانی بدون ترجمه

 1. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ نظریه انتشار ، فساد ملی و پذیرش IFRS در سراسر جهان
 2. مقاله انگلیسی ۲۰۲۰ کاربرد ، نگرش ها و دانش رسانه های اجتماعی در بین دانشجویان مددکاری اجتماعی: مفاهیم اخلاقی برای حرفه ی مددکاری اجتماعی
 3. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ دارایی نقدی و رفتار سرمایه گذاری بیش از حد در شرکت هایی با مدیران مسئله دار
 4. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ شیوه حسابداری، تمرکز زدایی مالی و فساد
 5. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ تاثیر تهور حسابداری بر تصمیمات گزارشگری مالی مدیران
 6. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ شبکه های اجتماعی،فساد و موسسات حسابداری، حسابرسی و حسابدهی
 7. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ نقش اخلاق بازاریابی هنجاری
 8. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ آیا سرمایه گذاری صندوق های مشترک بر تقلب حسابداری تأثیر می گذارد؟

 9. مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ مدیران امور مالی زن و تقلب در حسابداری

 10. مقاله انگلیسی ۲۰۱۸ : کاهش فساد بوروکراتیک: دیدگاه های بین رشته ای در مورد مشاغل

مفهوم اخلاق سازمانی

اخلاق از دیدگاه افراد مختلف معانی متفاوتی دارد. اما عموما آن را شناخت درست از نادرست در محیط کار و انجام درست و ترک نادرست می دانند. مقوله اخلاق سازمانی در جوامع توسعه یافته طی یک ونیم قرن گذشته به عنوان بخشی ازعلم مدیریت به مرور نهادینه شده است. در شکل گیری اخلاق سازمانی سه دسته عوامل فردی، سازمانی و فراسازمانی دخیل هستند. عوامل فردی شامل اخلاق شخصی، خودشناسی و خودکنترلی به عنوان خمیر مایه اصلی زمینه های شکل گیری مدیریت اخلاقی در سازمان می باشد. عوامل سازمانی شامل ضوابط و مقررات سازمانی، فرهنگ سازمانی و ساختار سازمانی می باشد که مدیریت اخلاقی را نهادینه می کند. عوامل فراسازمانی شامل دولت، شرایط اقتصادی، محیط کاری و محیط های بین المللی می باشد که موجب جهت گیری مدیریت اخلاقی شده و در نهایت مدیریت اخلاقی در سازمان کاربردی و عملی می گردد.

دانلود مقاله انگلیسی در مورد اخلاق سازمانی

مدل های مفهومی عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی کارکنان

با بررسی ادبیات نظری موجود در زمینه عوامل تاثیر گذار بر رفتار اخلاقی افراد در سازمان، در می یابیم مدل های متعددی در این زمینه در دنیا وجود دارد که از جمله مهمترین آنها عبارتند از:

• مدل اخلاق در بازاریابی بارتلز (Bartels, 1967)

• مدل تعامل فرد موقعیت تروینو (Trevino, 1986)

مدل رفتاری تصمیم گیری اخلاقی و غیر اخلاقی بومر، گراتو، گراوندر و توتل (Bommer , Grato , Gravender & Tuttle, 1987)

مدل رفتار اخلاقی استند ، ورل و استید (Stead , Worrell & Stead, 1990)

مدل تحریک رفتار اخلاقی در سازمان ها مک دونالد و نیجهوف (MC Donald & Nijhof, 1999)

چارچوب اخلاق پینتر مورلند (Painter – Morland, 2001)

فاکتورهای سطح کلان اثر گذار بر رفتار اخلاقی

فرهنگ: منظور از فرهنگ در سطح کلان، چیزی است که با قومیت افراد نسبت نزدیکی دارد.

فرهنگ های مختلف، باعث ایجاد استانداردهای اخلاقی ناهمگون و نامتشابه می شوند.

اقتصاد: شرایط اقتصادی سازمان(مثل مسائل مالی) موجب رفتار غیراخلاقی در سازمان می شود. معیارهای اقتصادی بلندمدت با تصمیمات اخلاقی همبستگی بیشتری دارند. شرایط اقتصادی بی ثبات و فشارهای رقابتی می تواند به رفتار غیر اخلاقی در سازمان دامن بزند.

محیط سیاسی: شرایط سیاسی بی ثبات می تواند بر رفتار اخلاقی تاثیر بگذارد.

تکنولوژی: تکنولوژی می تواند بر افزایش رفتار غیراخلاقی در سازمانها تاثیر بگذارد. مثل شنود مکالمات، ضبط پست الکترونیک و…

مذهب: تمایلات مذهبی یکی از تنظیم کننده های اخلاقی مهم مردمی هستند.

قانون: گاهی اوقات قوانین مبهم هستند و افراد نمی توانند در چالشهای اخلاقی که به صورت روزمره با آنها درگیر هستند، از این قوانین استفاده کنند. خیلی وقت ها مردم فکر می کنند چون کارشان مشکل قانونی ندارد، پس اخلاقی است. اما قانونی بودن و اخلاقی بودن ضرورتا با هم معنای یکسانی ندارند. (Ingrid Naude, 2004)