اطلاعیه

مقاله انگلیسی آیا زورگویی، تعهد شغلی کارکنان مهمان نوازی را کاهش می دهد؟ شواهد تجربی ترکیبی از نظریه حفاظت از منابع و دیدگاه‌های شناخت مجسم

این مقاله علمی پژوهشی (ISI)  به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۲۳  دارای ۱۶ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: M1427

سال نشر: ۲۰۲۳

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: International Journal of Hospitality Management

نوع مقاله: علمی پژوهشی(Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۶ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۳ : آیا زورگویی، تعهد شغلی کارکنان مهمان نوازی را کاهش می دهد؟ شواهد تجربی ترکیبی از نظریه حفاظت از منابع و دیدگاه‌های شناخت مجسم

عنوان کامل انگلیسی:

Does bullying reduce occupational commitment in hospitality employees? Mixed empirical evidence from resource conservation theory and embodied cognition perspectives

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1427)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی

صنعت مهمان‌نوازی بیشترین شکایات در زمینه زورگویی و آزار و اذیت را دریافت می‌کند و ززورگویی و قلدری کارکنان هتل خطرات روانی اجتماعی مخربی را ایجاد کرده است. این مطالعه با استفاده از یک رویکرد تحقیقاتی ترکیبی، نظریه‌های حفاظت از منابع و شناخت مجسم را در چارچوب محرک-جاندار-پاسخ ادغام کرده تا رابطه بین تجارب کارکنان هتل از زورگویی و تعهد شغلی آنها و مکانیسم‌های اساسی شناخت حسی و روان‌شناختی را بررسی کند. این مطالعه به صورت کیفی چارچوب درونی ادراکات حسی جسمی کارکنان، مکانیسم تخصیص پویای منابع، و عوامل کلیدی تاثیرگذار و ابعاد تعهد شغلی را بررسی کرده و به‌طور کمی تأثیر زورگویی مهمان بر تعهد شغلی را تأیید می‌کند. یافته‌ها نشان می‌دهد که زورگویی مهمان و ادراک انگ شغلی بر تعهد شغلی تأثیر مثبت دارد. منابع سازمانی رابطه مثبت بین زورگویی مهمان و تعهد شغلی را تعدیل می کند. این مطالعه مکانیسم‌های مرتبط با توانایی کارکنان برای حفظ تعهد شغلی بالا علیرغم قلدری را برجسته کرده و بر ماهیت هدایت‌شده و خودانگیخته سازگاری روان‌شناختی و رفتاری فردی در یک زمینه فرهنگی خاص تأکید می‌کند و «جعبه سیاه» ذاتی رفتار سازمانی را تحت دیدگاه شناخت مجسم آشکار می‌کند.

کلیدواژه ها:  زورگویی و قلدری، تعهد شغلی، حفظ منابع، شناخت مجسم، تحقیق ترکیبی، SOR

Abstract

The hospitality industry receives the most bullying and harassment claims, and hotel employee bullying has created some damaging psychosocial risks. using a mixed research approach, this study integrates resource conservation and embodied cognitive theories within a stimulate-organism-response framework to explore the relationship between hotel employees’ experiences of bullying and their occupational commitment, and underlying mechanisms of sensory and psychological cognition. This study qualitatively examines the inner framework of employees’ bodily sensory perceptions, resource dynamics allocation mechanism, and key influencing factors and dimensions of occupational commitment, and quantitatively verifies the effect of guest bullying on occupational commitment. The findings show that guest bullying and occupational stigma perception positively influenced occupational commitment. Organizational resources positive moderate the relationship between guest bullying and occupational commitment. The study highlights the mechanisms associated with employees’ ability to maintain high occupational commitment despite bullying, underlines the driven and self-motivated nature of individual psychological and behavioral adjustment in a specific cultural context, and unveils the inherent “black box” of organizational behavior under the embodied cognition perspective.

Keywords: Bullying, Occupational commitment, Resource conservation, Embodied cognition, Mixed methods research, SOR

۱.Introduction

Workplace bullying has been noted as a highly destructive psychosocial risk factor, with its prevalence in hospitality organizations ranging between 11% and 20% in 2010 (Nielsen et al., 2010). Some note that the hospitality industry receives the most bullying and harassment claims (Roper and Menten, 2017). Teo et al. (2020) report that on average, 16% of hotel employees report experiencing undesirable behaviors at work. Research has also examined the antecedent and consequential mechanisms of workplace bullying (Jung and Yoon, 2018). The focus is on the bullying process and internal bullying, with many systematically examining workplace bullying. This includes Einarsen et al. (2011), who define workplace bullying as offending, socially excluding someone, or negatively affecting work tasks. A specific negative activity, interaction, or process can be also considered workplace bullying if it occurs repeatedly and regularly (e.g., once a week), and lasts for a certain period. However, studies have not reached generalizable conclusions on the temporary and unpredictable nature of guest bullying or the systematic nature of workplace bullying. Some do note that tourism and hospitality employees are more exposed to persistent bullying than those in other industries (Ram, 2018)…

۵.۴.Limitations and future research directions

This study has limitations, which may inform future research directions. First, the sample was from a city in southern China. We did not consider the geographical differences between southern and northern China, and the complexity of the actual bullying situation. The case sites of this study were five-star hotels. Future research can explore guest bullying under different cultural and geographical contexts, and hotel types to fully examine the frequency and intensity of guest bullying as well as coping strategies. Second, while a mixed-methods approach was used, the sample is only cross-sectional. Thus, our conclusions may have limited support. Future research can explore the micro-psychological behavioral changes of hotel employees after experiencing bullying at different stages through specific experimental methods and designing simulated situations of guest bullying, as well as longitudinal tracking experiments to measure changes in coping behaviors and hotel employee perceptions. Third, we also examined employee micropsychological variables, and did not consider factors such as external environment and leadership management. Future studies can consider leadership ethics, organizational change, and organizational culture.

مقالات مرتبط با این موضوع

دانلود رایگان مقاله مدیریت با ترجمه

مقاله در رابطه با مدیریت منابع انسانی

مقاله در رابطه با رفتار سازمانی

دانلود مقاله در مورد تعهد شغلی

مقاله در مورد مدیریت گردشگری

مقاله در مورد روانشناسی شغلی

دانلود رایگان مقاله ۲۰۲۳ با ترجمه تخصصی