اطلاعیه

مقاله ترجمه شده مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول:M407

قیمت فایل ترجمه شده:    ۱۷۰۰۰تومان

تعداد صفحه انگلیسی:۲۲

سال نشر: ۲۰۱۳

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۲۸ صفحه word

عنوان فارسی:

مقاله ترجمه شده مدلی از تجربه خلاق در گردشگری خلاق

عنوان انگلیسی:

A MODEL OF ‘CREATIVE EXPERIENCE’ IN CREATIVE TOURISM

چکیده فارسی:

این مقاله ماهیت خلاقیت در گردشگری خلاق را از نظر یک گردشگر بیان می کند. با اینکه مفهوم گردشگری خلاق همچنان مبهم باقی می ماند و تحقیق بیشتری برای فهم آن مورد نیاز است اما درحال افزایش میزان توجه است. اطلاعات با استفاده از مصاحبه های دقیق با گردشگران و مشاهدات در چهار مکان زندگی صنعت خلاق در تایوان جمع آوری شد. شیوه ی فرضیه ی بنا شده بکار برده شد و یافته ها نشان می دهد که تعاملات بیرونی و انعکاسات درونی، طرح تجربه ی خلاق گردشگر را شکل می دهد. تعاملات بیرونی به تعاملات گردشگر با محیط، مردم و محصول یا خدمات یا تجربه اشاره دارد، در حالیکه تعاملات درونی به هوشیاری یا آگاهی، مستلزمات و خلاقیت اشاره داشته و این ابعاد متقابلا بطور کلی در تجربه ی درونی خود گردشگر اثر می گذارد. علاوه براین، هوشیاری یا آگاهی، شرط لازم برای تجربه ی خلاق است که آن را از دیگر تجربه ها متمایز می سازد.

 ترجمه بخشی از مقاله

بحث

این مطالعه به منظور کشف ماهیت خلاقیت در تجربه خلاق گردشگری خلاق انجام شد. یافته ها نشان می دهد که فعل و انفعالات بیرونی ‘و’ بازتاب های درونی با هم  ازمدل تجربه خلاق ایجاد شده اند. فعل و انفعالات بیرونی اشاره به فرآیند یادگیری و تعامل با محیط دارند، مردم،و محصول/خدمت/تجربه ، در حالی که بازتاب های درونی اشاره به هوشیاری / آگاهی دارند، نیازها و  خلاقیت ، با این عوامل در درون خود در تعاملند. این با دیدگاه خودشکوفایی، یادگیری مطابق است، خلاقیت و نیازها در یک چرخه هم افزایی عمل می کنند(بورلسون،۲۰۰۵)، به خوبی ایده بینک هورست که مردم در حال خلق،طراحی هستند، بر تجربه خلاقانه شان انتخاب و منعکس می شد(۲۰۰۷). این مطالعه همچنین به طور خاص گسترش ادبیات را بر روی خلاقیت به طور خاص با بررسی گردشگری خلاق توسعه داد ، با عوامل و ابعاد توسعه یافته تحت عناوین مختلف، و یک مدل تجربه خلاق از طریق بررسی ماهیت خلاقیت از دیدگاه گردشگری ساخته شد.

ابتدا، ، ما موضوع تحت عنوان ‘بازتاب های درونی را بررسی می کنیم. هوشیاری / آگاهی ، نیاز ها و  خلاقیت در این کار به عنوان ابعاد مهم در سراسر تجربه خلاق شناسایی شدند. علاوه بر این، هوشیاری / آگاهی یک بعد کلیدی است و یک پیش نیاز است که تفاوت گردشگری خلاق از انواع دیگر گردشگری را بیان می کند.

این مطالعه با آثار دیگر که نشان می دهد نیازها مربوط به تجارب است سازگار است مس توان از سه دسته مشاهده کرد: اساسی، اجتماعی و فکری (اندرسون،۲۰۰۷). این تعجب آور نیست، زیرا این ویژگی های مشترک هستند که مردم در طول سفرهای خود می بینند. با این حال، جدا از مطالعات دیگر، این کار نشان میدهد که هوشیاری / آگاهی از گردشگران خلاق نقش بسیار مهم در افتراق بازی می کند این افراد از دیگر گردشگران تجربه جویی می کنند. گردشگرانی که هوشیار / آگاه هستند، بیشتر احتمال دارد در تجربه خلاق به نسبت فعالیت های عمومی شرکت کنند . این با دیویس(۱۹۸۲)،سازگار است، که نشان می دهد آگاهی اولین گام برای توسعه خلاقیت است ؛ و همچنین ری و اندرسون (۲۰۰۰) از معماران و طراحان فرهنگی مشاهده کردند، که یک گروه از افرادی که آگاهی از مسائل جهانی دارند و دیدن عمل بیشتر بر روی آنها خواسته شده است . مطالعه حاضر همچنین ادبیات را با شناسایی چهار نوع هوشیاری/آگاهی  در تجربه خلاق گسترش داده است. به عبارت دیگر، تنها گردشگرانی که خود،اجتماع،فرهنگ،یا هوشیاری/آگاهی مرتبط به محیط زیست دارند می تواند  به عنوان ‘گردشگران خلاق’ طبقه بندی شوند. در حالی که گردشگرانی که فقط ایستاده تماشامی کنند نیز ممکن است در ایجاد تجربه شان درگیر شوند، یک حلقه گم شده بین درون خود ‘و’ تعامل بیرونی وجود دارد، و ارتباط محلی توریستی قابل توجه نیست. این با مطالعه روان شناسی اجتماعی گردشگری سازگاری دارد، که نشان می دهد که رابطه توریستی محلی یکی از درجات مختلف است(کوهن،۱۹۸۴)، که در آن “گردشگران خلاق” روابط با ثبات تر ی با مردم محلی دارند، و نقش قابل توجه تری در ایجاد شرکت تجربه خلاق شان بازی می کنند.

خلاقیت در گردشگری خلاق را می توان از تازگی، سودمندی، خطر کنترل شده ، اما چالش برانگیز ، تجربی و ابعاد وجودی مشاهده نمود. خلاقیت به عنوان ‘جدید’ و ‘مفید’ توسط بسیاری از دانشمندان تعریف شده است(فیست، ۱۹۹۸؛مام فورد،۲۰۰۳ ؛ پلاکر و همکاران،۲۰۰۴ ؛ سیمون تون ،۱۹۹۹؛ استرنبرگ و لابارت،۱۹۹۹) ، و گردشگران همیشه به دنبال تجارب جدید هستند، و همچنین به دنبال سودمندی محصولی که آنها ساخته اند و یا تجربه ای که آنها داشته اند. بسیاری از پاسخ دهندگان در این مطالعه  به دنبال مفید  بودن به جای تازگی بودند، زیرا چیزی برای گردشگران”جدید” به نظر می رسید که در اطراف آن سفر کردند، و بنابراین آن برای آنها آسان تر است که از بعد تازگی به انجام برسانند. در مقابل،بعد “سودمندی” ، مانند تابعیت از فعالیت من در آن شریکم “یا” این می تواند یک سوغات برای دوستان باشد، برای رسیدن سخت تر است. علاوه بر این، تمام فعالیتها،محصولات ملموس یا مفید تولید نخواهد کرد.

با این حال،شکل بیان شده از فعالیت ها،که نمی تواند اقلام سودمند تولید کند،بایدتابع دیگران باشد، مانند “تغییر” یا “تحول از درون خود، که در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

ابعاد “تجربی” و “وجودی” خلاقیت نیز کشف شده اند، این دو بعد توسط نلسون و راولینگز(۲۰۰۹) در اندازه  گیریشان برای خلاقیت هنری شناسایی شده اند. در حالی که مطالعه حاضر از این کار قبلی متفاوت است آن بر روی خلاقیت هر روز تمرکز کرده است، برخی از شباهت ها در  این راه که گردشگران در اینجا باتجربه  بودنش را مورد بررسی قرار داده اند یک حس لذت و یا احساسات مثبت زمانی که آنها این فعالیت ها را تجربه کرده بودند، وجود دارد. خلاقیت روزمره نیز می تواند از ابعاد وجودی “دیده شود، به این دلیل یک اثر دگرگون  شونده دارد. گردشگران در حال حاضر برای تغییر و تحول در درون خود ‘جستجو می کنند، و بنابراین حتی اگر گردشگری خلاق بر روی فعالیت های خلاق در فعالیتهای زندگی روزمره تمرکز کند ، هنوز پتانسیلی برای خلق تجربی و ابعاد وجودی خلاقیت وجود دارد . بنابراین پزشکان باید به توسعه فعالیت های بیشتر که محتوای غنی که چالش برانگیز و هیجان انگیز اما امن است بپردازند، بنابراین مدل یادگیری خلاق اهمیت چالش واقعی را نشان می دهد (تریف فینگر و همکاران،۱۹۸۳)،و سیکزنت میهالی (۱۹۹۰) جریان نیز اشاره می کند که تجربه مطلوب رخ می دهد زمانی که چالش هایی که با آن مواجه هستیم با مهارت های ما هماهنگ هستند.

این مطالعه ‘مردم’، ‘محیط زیست’ و ‘محصول / خدمات / تجربه را شناسایی کرده است به عنوان ابعادی مهم که فرآیند یادگیری خلاق را تسهیل می کنند. گردشگران با این عوامل در تعاملند هنگامی که آنها در حال یادگیری هستند، هم چنان که توسط استرنبرگ و لایارت اشاره شده(۱۹۹۱)، کسی که زمینه محیط زیست را شناسایی کرد،رهودس(۱۹۶۱) و رانکو(۲۰۰۴)، با ۴ عامل  اس و رنزولی (۱۹۹۲)، که بر نقش معلم به عنوان یک مربی و مدل نقش در توسعه خلاقیت تاکید کرده است. محققان بسیاری (برای مثال، اندریک و همکاران،۲۰۰۶؛مک کلینچی و کارمیچاییل،۲۰۱۰؛ کواینلن-کاتلر و کارمیچاییل،۲۰۱۰) همچنین تاثیرات خارجی را تشخیص دادند، مانند فعالیت های محیطی اجتماعی، و نقش «مکان»،  که ابعاد مهم در تجربه های توریستی هستند. بعلاوه، ریچارد و ویلسون (۲۰۰۶) اظهار داشتند ، هدف گردشگران به طور فعال  باید در مورد محیط اطراف خود یاد بگیرند  و دانش را به منظور توسعه مهارت های خودشان به کار برند. یافته های مطالعه حاضر، یک قدم فراتر رفته است، که تحت این عوامل منابع / محیط به طور خاص با توجه به گردشگری خلاق ‘و’ تجربه خلاق ‘، تفکر کردند . برای مثال، زمینه زیست محیطی که از  سابقه خدمت ‘و’ طراحی و برنامه ریزی تشکیل شده است، اولی از جمله، عوامل بهداشتی، عوامل محیط ،صوت(صدا،موسیقی)؛ و دومی از جمله طراحی فضایی ، طراحی ساختمان ، چشم انداز ، مسیرهای فعالیت. این مطالعه همچنین از کارهای دیگر در آن متفاوت است، آن چشم انداز توریستی را پذیرفته است. بنابراین، پزشکان که مایل به افزایش تجارب خلاق گردشگران هستند باید توجه بیشتری به این عوامل بنمایند.

Abstract

This study explores the essence of ‘creativity’ in ‘creative tourism’ from a tourist perspective. Creative tourism is receiving an increasing amount of attention, although the concept remains rather vague, and more research is needed. Data was collected using in-depth interviews with tourists and observations at four ‘Creative Life Industry’ sites in Taiwan. Grounded theory approach was employed, and the findings show that ‘outer interactions’ and ‘inner reflections’ construct the model of tourists’ creative experience. The former refer to tourists’ interactions with ‘environment’, ‘people’, and ‘product/service/experience’, while the latter refer to ‘consciousness/awareness’, ‘needs’ and ‘creativity’, and these dimensions ‘interact’ in tourists’ inner-self throughout the experience. Moreover, ‘consciousness/awareness’ is a prerequisite for ‘creative experience’, differentiating it from other types of experiences.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.