خانه / مقالات انگلیسی با ترجمه / حسابداری و اقتصاد / مقاله انگلیسی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت

مقاله انگلیسی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت

این مقاله ISI به زبان انگلیسی از نشریه الزویر مربوط به سال ۲۰۱۹  دارای ۱۹ صفحه انگلیسی با فرمت PDF می باشد در ادامه این صفحه لینک دانلود رایگان مقاله انگلیسی و بخشی از ترجمه فارسی مقاله موجود می باشد.

کد محصول: H510

سال نشر: ۲۰۱۹

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

تعداد صفحه انگلیسی:  ۱۹ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۱۹ :  تاثیر تجدید ارائه های حسابداری (ارائه مجدد صورت های مالی) بر روی استراتژی نوآوری شرکت

عنوان کامل انگلیسی:

The impact of accounting restatements on corporate innovation strategy

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه ی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:H510)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

چکیده فارسی:

این مطالعه به بررسی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری (ارائه مجدد صورت های مالی) بر روی استراتژی نوآوری شرکت می پردازد. با استفاده از نمونه ای از شرکت های با قابلیت تجدید ارائه و تطابق نمره گرایش شرکت های بدون قابلیت تجدید ارائه در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، دریافتیم که بعد از تجدید ارائه ها، شرکت هایی با قابلیت تجدید ارائه در مقایسه با شرکت هایی بدون قابلیت تجدید ارائه، رشد شدیدی در نوآوری اکتشافی و کاهش شدیدی در نوآوری های انتفاعی (بهره بردارانه) تجربه کردند. این نتایج نشان می دهد که شرکت هایی با قابلیت تجدید ارائه با ریسک پذیری فزاینده ای همراه هستند، زیرا مدیران بر این باورند که پتانسیل بالا ممکن است موجب بهبود عملکرد سازمانی شود. نتایج نیز بین تجدید ارائه های تقلبی و غیر تقلبی و در میان تجدید ارائه هایی با دقت های مختلف، متفاوت است. نتایج حاصل از این مطالعه موجب شفافیت نتایج مبهم قبلی در مورد تجدید ارائه های حسابداری شده و تأثیر واقعی  آن را بر استراتژی کسب و کار شرکتی برجسته می کند.

کلمات کلیدی: تجدید ارائه های حسابداری، نوآوری، استراتژی، اکتشاف، بهره برداری

۱.مقدمه

این مقاله به بررسی این موضوع می پردازد که آیا و چگونه تجدید ارائه های حسابداری بر روی استراتژی نوآوری شرکت تأثیر می گذارد. Chakravarthy و همکاران. (۲۰۱۴) بیان می کنند که تجدید ارائه ها احتمالا موجب تشدید تغییرات در جهت گیری و اولویت های استراتژیک شرکت می شوند. در یک اعلامیه ارائه مجدد در سال ۲۰۱۳، شرکت ModusLink Global Solutions (NASDAQ: MLNK) بیان می کند که مدیریت بر روی اجرای یک برنامه چرخشی جهت بهبود نتایج عملیاتی و مالی متمرکز است. پس از تجدید ارائه در سال ۲۰۱۷، مدیر عامل گروه Getinge ، یک استراتژی شرکتی تجدید ارائه شده را منتشر کرد که به دنبال تشکیل یک کسب و کار و سازمان متمرکز تر  برای ایجاد موقعیت بهتر به منظور توسعه پیشنهادات برجسته برای مشتریان می باشد. علیرغم وجود تعداد زیادی از شواهد بیان شده، عدم درک سیستماتیک در مورد چگونگی تاثیر تجدید ارائه های حسابداری بر جهت گیری استراتژیک شرکت وجود دارد. در این مطالعه، ما تلاش می کنیم شکاف موجود در ادبیات را  با بررسی رابطه بین تجدید ارائه ها و تغییرات در استراتژی نوآوری شرکت مورد مطالعه قرار دهیم…

۷.نتیجه گیری

در این مقاله، ما پیامدهای بررسی نشده درباره تاثیر تجدید ارائه حسابداری بر استراتژی نوآوری شرکت را بررسی می کنیم. با استفاده از نمونه ای از شرکت های با قابلیت تجدید ارائه و تطابق نمره گرایش شرکت های بدون قابلیت تجدید ارائه در سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۹ ، دریافتیم که بعد از تجدید ارائه ها، شرکت های با قابلیت تجدید ارائه در مقایسه با شرکت های بدون قابلیت تجدید ارائه، رشد شدیدی در نوآوری اکتشافی و کاهش شدیدی در نوآوری های انتفاعی  تجربه کردند. نتایج برای تجدید ارائه های غیر تقلبی و تجدید ارائه هایی با دقت کمتر ، متفاوت است…

Abstract

This study examines the effect of accounting restatements on corporate innovation strategy. Using a sample of restating firms and propensity-score-matched non-restating firms from 2000 to 2009, we find that, after restatements, restating firms experience a greater increase in exploratory innovation and a greater reduction in exploitative innovation compared to non-restating firms. These results suggest that restating firms are associated with an increased risk appetite as managers believe the upside potential may yield corporate improvement. The results also differ between fraudulent and non-fraudulent restatements, and among restatements of varying severity. The results of this study shed light on a previously unexplored consequence of accounting restatement and highlight its real impact on corporate business strategy.

Keywords: Accounting restatements, Innovation, strategy ,Exploration ,Exploitation

۱.Introduction

This paper investigates whether and how accounting restatements affect a firm’s innovation strategy. Chakravarthy et al. (2014) note that restatements likely stimulate changes to a firm’s strategic orientation and priorities. In a restatement announcement in 2013, ModusLink Global Solutions Inc. (NASDAQ: MLNK) claims that ‘‘management is focused on executing a turnaround plan to improve operational and financial results.”۲ Following a restatement in 2017, the CEO of Getinge Group announced a revised corporate strategy that ‘‘. . .will create a more focused business and organization that is better positioned to develop market leading offerings for our customers.”۳ Despite a plethora of anecdotal evidence, there is a lack of systematic understanding about how accounting restatements affect a firm’s strategic orientation. In this study, we attempt to fill this void in the literature by investigating the association between restatements and subsequent changes in a firm’s innovation strategy.

۷.Concluding remarks

In this paper, we explore a previously undocumented consequence of accounting restatements for corporate innovation strategy. Using a sample of restating firms and propensity-score-matched non-restating firms from the years 2000–۲۰۰۹, we find that after restatements, restating firms experience a greater increase in exploratory innovation and a greater reduction in exploitative innovation compared to non-restating firms. The results are different for non-fraudulent restatements and less severe restatements.

The results of this study provide new insights into the economic consequences of accounting restatements. In particular, we show that the revelation of financial misreporting has real impact on a firm’s business strategy, which complements prior research on the economic consequences of restatements for corporate investments. We highlight the finding that restatements not only affect level of investment, but also the strategic orientation of these investments. Finally, our results complement prior research on restating firms’ reputation-repairing strategies and suggest that reshaping corporate innovation orientation toward exploration appears to be a long-term reputation-repairing strategy.

مقالات مرتبط با این موضوع
مقالات جدید حسابداری با ترجمه

مقالات جدید رشته مدیریت با ترجمه

مقالات جدید گزارشگری مالی با ترجمه

مقالات جدید حسابداری مالی با ترجمه

مقالات جدید نوآوری سازمانی با ترجمه

مقالات جدید مدیریت استراتژیک با ترجمه