اطلاعیه

مقاله انگلیسی با ترجمه مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی خرید و دانلود ترجمه ی مقاله انگلیسی

کد محصول: M613

سال نشر: ۲۰۱۵

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله:  Procedia – Social and Behavioral Sciences

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research articles)

تعداد صفحه انگلیسی: ۴  صفحه PDF

تعداد صفحه ترجمه فارسی:  ۱۱  صفحه word

قیمت فایل ترجمه شده:  ۱۸۰۰۰  تومان

عنوان فارسی:

مقاله انگلیسی ترجمه شده رشته مدیریت :  مدیریت فناوری به عنوان یک ابزار استراتژی خلاقانه ی آموزشی و مدیریت شناختی

عنوان انگلیسی:

Technology Management as a tool of innovative strategy of education and cognitive management

چکیده فارسی:

این مقاله، با توصیف راهبردهای شناختی در چرخه ی فن آوری ششم و هفتم، استفاده از مدیریت فناوری در آموزش خلاقانه ی پیشرفته ی کارکنان را برای توسعه ی علمی، فن آوری، اقتصادی و اجتماعی موثر کشورها، بررسی می نماید. رویکرد ایجاد صلاحیت در آرایش جدید چرخه ی فن آوری ششم، نیاز به کنترل فرآیند شناختی ، روش ایجاد تحصیلات گسترده از اطلاعات مربوط به موضوع دانش دارد. فن آوری شناختی چرخه ی فن آوری ششم به فرآیندهای شناختی محض گرایش داشته و متعلق به حوزه ی روانشناسی، تعلیم و تربیت و دانش است، در حالی که فن آوری های اجتماعی-انسان دوستانه به فرد، عمل، جامعه، اخلاقیات، معنویات، ارزش ها و فرهنگ مربوط می باشند. این در هفتمین روش محیط ذهنیتی، فرهنگ ذهنیتی، محیط مخصوصاً سازمان یافته و بازتابی-فعال، ظاهر شده، و اشکال جدید زندگی را در این سیاره به وجود آورده است. سنت های تاریخی فرهنگ و ذهنیت روسیه دلایلی می دهند که این کشور یکی از نخستین کشورهایی باشد که در تلاش برای رسیدن به چرخه ی هفتم فن آوری است.

کلید واژه ها: چرخه ی فن آوری، مدیریت فن آوری، فن آوری های شناختی، فن آوری های علمی و اجتماعی –انسان دوستانه، ذهنیتی محیط یادگیری بازتابی.

۱.  مقدمه

این مقاله، استفاده از مدیریت فناوری برای آموزش پیشرفته ی کارکنان خلاق را، برای توسعه ی علمی و فناوری، اقتصادی و اجتماعی موثر دولت اثبات نموده است. این به خوبی مشخص شده است که فرایند ورود تعدادی از کشورهای توسعه یافته ی جهان، به عنوان یک قاعده، در فاز رشد چرخه ی فن آوری بعدی، تکمیل شده است. چرخه ی فن آوری، تعدادی از صنایع فن آوری یکپارچه هستند. در طول دو قرن ، از سال ۱۷۷۰، اقتصادهای کشورهای پیشرو، پنج چرخه ی فن آوری را سپری کرده اند. با توجه به نظریه ی اقتصاددان روسی ، نیکلای کوندراتیف، پیشرفت های علمی و فن آوری، دوره ای و با طول چرخه ی حدوداً ۵۰ ساله است. طول عمر یک چرخه ی فن آوری شامل چهار مرحله است: رکود ، احیا ، رونق و رکود (سیریامکین، ۲۰۱۲). این برای یک کشور مهم است که در فاز رونق چرخه ی فن آوری باشد.

Abstract

The paper studies the use of technology management for advanced innovative personnel training for effective scientific, technological, economic and social development of countries, describing cognitive strategies in the sixth and seventh technological cycles. Competency building approach in the new formation of the sixth technological cycle requires the control of cognition process, methods of creating of broad education from information assigned to the subject of knowledge. Cognitive technologies of the sixth technological cycle are oriented to pure cognitive processes and belong to the field of psychology, pedagogy and knowledge, while socio-humanitarian technologies refer to the person, practice, society, ethics, morals, values and culture. It appears in the seventh way of subjectivity environment, subjectivity culture, specially organized and reflective-active environment, making new forms of life on the planet. Historical traditions of the Russian culture and mentality give reasons to be one of the first countries to try to get into the seventh technological cycle