اطلاعیه

مقاله انگلیسی تقویت پیوند بین گشودگی اقتصادی، مقررات زیست محیطی، اجاره منابع طبیعی، نوآوری سبز، و ارتقاء محیط زیست چین – تحلیل تجربی با استفاده از رویکرد آزمون کرانه های ARDL

سلام دوست من ، توی این پست براتون یه مقاله انگلیسی جدید که در دسته مقالات ۲۰۲۴ مدیریت هست، منتشر کردیم. این مقاله یه مقاله ISI و علمی پژوهشی هست که توی پایگاه الزویر در سال ۲۰۲۴ منتشر شده. فایل انگلیسی شامل ۱۱ صفحه PDF هست بخش هایی از مقاله انگلیسی ترجمه شده که قبل از سفارش می تونید کیفیت ترجمه رو بررسی کنید. برای سفارش ترجمه کامل مقاله روی گزینه ثبت سفارش ترجمه کلیک کنید بعد از ثبت سفارش پیش فاکتور از طریق ایمیل و پیامک خدمتتون ارسال میشه. اگر سوالی بود می تونید زیر این پست کامنت بزارید سریع جوابتونو میدم.

کد محصول: M1543

سال نشر: ۲۰۲۴

نام ناشر (پایگاه داده): الزویر

نام مجله: Innovation and Green Development

نوع مقاله: علمی پژوهشی (Research Article)

متغیر : دارد

فرضیه: ندارد

مدل مفهومی:  مدل ریاضی دارد

پرسشنامه : ندارد

تعداد صفحه انگلیسی: ۱۱ صفحه PDF

عنوان کامل فارسی:

مقاله انگلیسی ۲۰۲۴: تقویت پیوند بین گشودگی اقتصادی، مقررات زیست محیطی، اجاره منابع طبیعی، نوآوری سبز، و ارتقاء محیط زیست چین – تحلیل تجربی با استفاده از رویکرد آزمون کرانه های ARDL

عنوان کامل انگلیسی:

Developing nexus between economic opening-up, environmental regulations, rent of natural resources, green innovation, and environmental upgrading of China – empirical analysis using ARDL bound-testing approach

برای دانلود رایگان مقاله انگلیسی بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

دانلود رایگان مقاله بیس انگلیسی

وضعیت ترجمه: این مقاله تاکنون ترجمه نشده برای سفارش ترجمه تخصصی مقاله بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید (کد مقاله:M1543)

ثبت سفارش ترجمه تخصصی در تمامی رشته ها

مقالات مرتبط با این موضوع: برای مشاهده سایر مقالات مرتبط با این موضوع (با ترجمه و بدون ترجمه)  بر روی دکمه ذیل کلیک نمایید

مقالات انگلیسی مرتبط با این موضوع جدید

فهرست مطالب

چکیده
۱. پیشینه تحقیق
۲. چارچوب نظری و مرور ادبیات
۲.۱. رابطه بین EOU و ارتقاء محیط زیست
۲.۲. رابطه بین ER و ارتقاء محیط زیست
۲.۳. رابطه بین RNR و ارتقاء محیط زیست
۲.۴. رابطه بین GI و ارتقاء محیط زیست
۳. روش شناسی
۳.۱. انتخاب متغیرها و منابع داده
۳.۲. تحلیل تجربی
۴. نتایج تجربی و بحث
۴.۱. آزمون های ایستایی
۴.۲. آزمون همپوشانی و علیت گرنجر
۴.۳. برآورد های مدل کوتاه مدت و بلند مدت
۵. نتیجه گیری و پیامدهای خط مشی

چکیده فارسی

همراه با افزایش تقاضا برای رشد سبز در سطح جهان، ضروری است رشد اقتصادی فزاینده چین نیز با حفاظت از محیط زیست همراه شود. مطالعه کنونی از دیدگاه ارتقاء محیط زیست، پیوندی را میان بهره‌وری انرژی کل سبز (GTFEP)، گشودگی اقتصادی (EOU)، مقررات زیست‌محیطی (ER)، اجاره منابع طبیعی (RNR) و نوآوری سبز (GI) چین ایجاد کرده است. مطالعه حاضر با استفاده از داده‌های سالانه از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۲۰ و استفاده از یک رویکرد آزمون کرانه برای مدل تاخیر توزیعی اتورگرسیو (ARDL) همراه با یک مدل تصحیح خطا، پویایی‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت را در میان متغیرهای مورد نظر بررسی کرد. نتایج این مطالعه، همپوشانی بین GTFEP و همه متغیرهای دیگر را تأیید کرد و تحلیل علیت گرنجر علیت یک طرفه را نشان داد که از متغیرهای مستقل به سمت GTFEP حرکت می کند.  نتایج حاصل از یافته های بلندمدت و کوتاه مدت، اثربخشی EOU، ER، RNR و GI را بر GTFEP چین تایید می کنند و  از نظر آماری معنی دار هستند. بنابراین، سیاست ها باید در جهت بهبود فضای باز اقتصادی، مقررات زیست محیطی و نوآوری سبز باشد.

واژه های کلیدی: بهره وری عامل سبز، ارتقاء، حفاظت از محیط زیست، صرفه جویی در انرژی، گشودگی اقتصادی

Abstract  

With increasing demand for green growth globally, the escalating economic growth of China is also needed to be accompanied with environmental protection. From an environmental upgrading perspective, current study developed a nexus amid Green Total Factor Energy Productivity (GTFEP), Economic Opening-up (EOU), Environmental Regulations (ER), Rent of Natural Resources (RNR) and Green Innovation (GI) of China. Using annual data from 1990 to 2020 and applying a bound testing approach for Auto-regressive Distributed Lag model (ARDL) along with an error correction model, current study investigated short and long run dynamics amid variables of concern. The results confirmed cointegration between GTFEP and all other variables, and Granger causality analysis revealed uni-directional causality, running from independent variables towards GTFEP. Concluding the results, both long and short-run findings suggested effectiveness of EOU, ER, RNR and GI on GTFEP of China, and the results are statistically significant. Thus, the policies should be aimed to improve opening-up, environmental regulations and green innovation.

Keywords: Green factor productivity, Upgrading, Environmental protection, Energy conservation, Economic openness

۱.Research background

Concern over the problem of green growth has intensified over the last several decades, particularly in developing nations. China has received the most attention so far, since it is now the world’s greatest emitter of carbon dioxide as well as the largest developing nation (Shahid et al., 2022; Waheed et al., 2018). Regarding China, it is generally known that from the late 1970s, the reformation has resulted in an average 9.5% yearly rise in gross domestic product (GDP). However, China’s economic development mostly depends on large-scale factor input and government-led investment. Its extended growth model also results in the excessive use of many naturally occurring resources and caused environmental damage (Zhuang et al., 2022). As a result, China must adapt to the changing environmental and global environment by conserving energy and becoming green. Companies are pushed to incorporate environmental considerations into their commercial operations in light of this situation (De Marchi et al., 2013). Environmental upgrading might be seen as a means through which industry participants move toward a production system that avoids or reduces environmental problems (Shahid et al., 2022)…

۵.Conclusion and policy implications

In order to cope with resource and environmental problems, environmental upgrading has become an important development paradigm. The existing literature has not sufficiently investigated the factors of environmental upgrading related to opening-up, environmental regulations, natural resources and green innovation. This study’s contribution is that it has examined the effects of economic opening-up, environmental regulations, natural resources rents and green innovation on the environmental upgrading. The green total factor energy productivity (GTFEP) has been employed representing the environmental upgrading. For calculation of GTFEP, a global Malmquist–Luenberger was used. Further, for economic opening-up measurement, trade openness and investment openness are used and factor analysis was carried out. The paper used the time-series data of China from 1990 to 2020, and employs granger causality analysis, the auto-regressive distributed lag (ARDL) bound testing method to cointegration, the stationarity analysis utilizing both classic and structural break unit root tests, as well as a number of diagnostic checks…

مقالات مرتبط با این موضوع

مقالات مدیریت ۲۰۲۴

مقالات رشته اقتصاد ۲۰۲۴

مقاله ۲۰۲۴ در مورد مدیریت زیست محیطی

مقالات ۲۰۲۴ درباره بهره وری

مقاله ۲۰۲۴ درباره مدیریت مصرف انرژی

مقاله ۲۰۲۴ درباره نوآوری

مقاله ۲۰۲۴ در مورد رشد اقتصادی

مقاله بیس با ترجمه فارسی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.